Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
juny 
Wysany: 2016-01-03, 01:53   Golf 1 GTI
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Od 3 Lat czaili¶my siê z bratem na Golfa 1 z 1977r który sta³ prawie 10 lat pod blokiem u jego te¶cia.
W koñcu podjêli¶my decyzjê o jego reanimacji. Na razie kilka zdjêæ na wstêp.Je¿eli siê spodoba bêdzie wiêcej zdjêæ.
_________________

 

kalbi 
Wysany: 2016-01-03, 08:43   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
juny, Ty to lubisz takie wyzwania, powodzenia ;)
_________________

 
 

noxes
Wysany: 2016-01-03, 14:25   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 289
Wyzwanie jak wyzwanie, to kawa³ historii.
Gdybym mia³ zbêdne $$$ to sam bym co¶ w tym kierunku podzia³a³. U mnie póki co to studia ¿r± gotówkê :sciana: ...
 

ksenonn 
Wysany: 2016-01-03, 14:57   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 279
Skd: Czêstochowa
ja chêtnie poogl±dam, wiêc dawaj zdjêcia z projektu,
z autopsji powiem Ci ¿eby¶ siê nie zdziwi³ jak po wyjêciu szyb, oka¿e siê, ¿e nie ma rantów, dolna czê¶æ pasa przedniego/tylnego te¿ lubi gniæ, nadkola - chocia¿ pewnie o tym wiesz ;) wytrwa³¶ci ¿yczê
_________________
Blacharstwo/Lakiernictwo
 

barteek933
Wysany: 2016-01-03, 15:00   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
"U mnie póki co to studia ¿r± gotówkê :sciana: ..."

x2

sam dzi¶ przegl±da³em takie i chêtnie sam bym co¶ takiego kupi³ i odnowi³ :)
 

krzysnik363
Wysany: 2016-01-03, 15:25   
0
UP DOWN

Posty: 43
barteek933 napisa/a:
"U mnie póki co to studia ¿r± gotówkê :sciana: ..."

x2

sam dzi¶ przegl±da³em takie i chêtnie sam bym co¶ takiego kupi³ i odnowi³ :)


x3

Odnowi³... Dobre sobie, raczej odbudowa³ bo po rozebraniu nie bêdzie tak weso³o.
Podziwiam takie prace zw³aszcza bior±c pod uwage brak korzysci materialnych
 

juny 
Wysany: 2016-01-03, 15:44   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Mamy jedno podstawowe za³o¿enie. Po woli ale porz±dnie.

w vw kupimy potrzebne reperaturkl, oczywi¶cie ca³o¶æ do piaskowania,kolorek my¶limy nad br±zem raczej house of kolor. Wnêtrze oddamy do znajomego zak³adu Tapicar w Ostrowie.
Wnêtrze zostawimy w oryginalnych barwach.
Zawieszenie albo gwintowane ale raczej pneumatyczne.Du¿o by siê chcia³o ale narazie daleka dupa oka.
tutaj w³asnie golfik 2 tapicerów, wuja im zawsze mechanike robi.Co bo blach to tak, tylna klapa jest do kupienia bo stara jest przegnita, progi, tylny i przedni pas, i tylne nadkola, tak ma bardzo grub± blache przednie b³otniki nawet nie naruszone.

Stopniowo do celu.
_________________

 

barteek933
Wysany: 2016-01-03, 16:16   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
x3

Odnowi³... Dobre sobie, raczej odbudowa³ bo po rozebraniu nie bêdzie tak weso³o.
Podziwiam takie prace zw³aszcza bior±c pod uwage brak korzysci materialnych[/quote]


nie musisz mi mówiæ jak bêdzie po rozebraniu, one dobrze wygl±daj± jak s± w ca³o¶ci. a jak siê poruszy jedno to siê oka¿e ¿e wszystko trzeba zrobiæ ...

a gotówki to pójdzie w uj :D :D
 

noxes
Wysany: 2016-01-03, 17:46   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 289
barteek933 napisa/a:
x3

Odnowi³... Dobre sobie, raczej odbudowa³ bo po rozebraniu nie bêdzie tak weso³o.
Podziwiam takie prace zw³aszcza bior±c pod uwage brak korzysci materialnychnie musisz mi mówiæ jak bêdzie po rozebraniu, one dobrze wygl±daj± jak s± w ca³o¶ci. a jak siê poruszy jedno to siê oka¿e ¿e wszystko trzeba zrobiæ ...

a gotówki to pójdzie w uj :D :D [/quote]
Magistra by zrobi³ :D
U mnie jeszcze 1.5 roku do koñca, pózniej pomy¶lê nad jakim¶ projektem :)
 

ursus1992
Wysany: 2016-01-03, 20:12   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
ja bym odpusci³ jak nie masz luzem 20-25k tylko stracisz czas a i tak nie skonczysz wiem po sobie pozdr
 

juny 
Wysany: 2016-01-03, 21:26   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Tak planujemy 25-30k
nie chce tego zrobic w rok :)
_________________

 

slawciu 
Wysany: 2016-01-03, 21:31   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 259
Skd: Kielce
juny napisa/a:
planujemy 25-30k
to jeszcze x2.
ale nie poddawaj siê.
 

juny 
Wysany: 2016-01-03, 21:59   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Nie mam zamiaru :)
Najpierw trzeba ogarn±æ kaste, reszte mo¿na robiæ z czasem :P
_________________

 

zwibel
Wysany: 2016-01-04, 11:00   
0
UP DOWN

Posty: 66
Tak siê g³o¶no zastanawiam sk±d te ceny... :>
Mo¿e mi kto¶ przybli¿yæ jaki¶ kosztorys orientacyjny gdzie wyjdzie taka kasa??
Je¿eli w wiêkszo¶ci go¶æ ogarnie mechanicznie i blacharsko wszystko sam pozostaj± koszta tapicera i materia³ów.
Przecie¿ to jest golf a nie aston z 1905r. Wiêkszo¶æ czê¶ci do jedynek jeszcze mo¿na dostaæ z pó³ki.
Silnik jak je¼dzi wystarczy go rozebraæ wyczy¶ciæ zrobiæ podstawowy przegl±d wymiana uszczelek i z³o¿yæ z powrotem.
Najdro¿ej wychodzi tapicer i mo¿e dziwne pomys³y z pneumatyk±, co uwa¿am ¿e na wstêpnym etapie mo¿na pomin±æ.
Mo¿e jednak faktycznie tyle trzeba wy³o¿yæ tylko za co??
 

tom cio
Wysany: 2016-01-04, 11:44   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Je¶li ma byæ w stylu tego z fotek to same ko³o wyjd± ko³o 5ty¶. Poza tym nie wiesz jak bardzo siê mylisz co do dostêpno¶ci czê¶ci do mk1. Owszem jakie¶ podstawowe rzeczy tak, ale elementy blacharskie nadaj±ce siê do u¿ytku, i tzw rarytasy do tych aut kosztuj± nieraz naprawdê du¿e pieni±dze. Ta kierownica jak widaæ po fotkach jest w s³abym stanie, je¶li chcia³by¶ dostaæ tak± w bdb to licz powy¿ej 500z³ i do tego powodzenia w poszukiwaniach. Tu pewnie pójdzie do obszycia skoro Juny pisze, ¿e ma znajomego tapicera.
 

ursus1992
Wysany: 2016-01-04, 21:59   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
zwibel napisa/a:
Tak siê g³o¶no zastanawiam sk±d te ceny... :>
Mo¿e mi kto¶ przybli¿yæ jaki¶ kosztorys orientacyjny gdzie wyjdzie taka kasa??
Je¿eli w wiêkszo¶ci go¶æ ogarnie mechanicznie i blacharsko wszystko sam pozostaj± koszta tapicera i materia³ów.
Przecie¿ to jest golf a nie aston z 1905r. Wiêkszo¶æ czê¶ci do jedynek jeszcze mo¿na dostaæ z pó³ki.
Silnik jak je¼dzi wystarczy go rozebraæ wyczy¶ciæ zrobiæ podstawowy przegl±d wymiana uszczelek i z³o¿yæ z powrotem.
Najdro¿ej wychodzi tapicer i mo¿e dziwne pomys³y z pneumatyk±, co uwa¿am ¿e na wstêpnym etapie mo¿na pomin±æ.
Mo¿e jednak faktycznie tyle trzeba wy³o¿yæ tylko za co??


tak bez lakieru liczac, na astona z 1905r trza by pewnie 5razy tyle wydac ^^
 

Robertlodz09 
Wysany: 2016-01-04, 22:42   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
ursus1992 napisa/a:
na astona z 1905r trza by pewnie 5razy tyle wydac

Nie wiem ile na Astona ...
ale w znanym serwisie zabytkowych Mercedesów Cabrio
(specjalizacja lata 50-te i 60-te) koszt samej renowacji blacharki + lakier to oko³o 150 tys. z³
(cena z koñca 2014r)
dla niedowiarków podam ¿e maja zapisany zeszyt z terminami na ponad 2 lata do przodu ....
 

memol 
Wysany: 2016-01-05, 21:11   
0
UP DOWN

Posty: 173
z mercedesem to prawda, i do tego co pamiêtam to daj± jeszcze certyfikat od mercedesa :D

a co do kosztów renowacji auta zabytkowego to s± wysokie ceny,sam posiadam bmw z 78r i prace mechaniczne blacharskie wykonuje sam i mam tylko wypawan± i zapodk³adowan± i kosztowa³o mnie ju¿ to 2000z³, a samo przywrócenie hamulcy rz±d 500z³ , a dodam ¿e auto mam rok i za ca³y czas muszê p³aciæ miejsce za ni±

Ka¿demu siê zdajê ¿e oooo szybko pójdzie bo sam robiê, a w portfelu same zera

Mam kolegê co odnawia golfa I cabrio to ju¿ w³adowa³ kupê siana a nie widaæ koñca :D
 

juny 
Wysany: 2016-02-07, 22:47   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Ma³e odgrzybienie :D
I lista potrzebnych czesci :P


_________________

 

dejmon
Wysany: 2016-02-07, 22:51   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 96
zawsze mi siê marzy³a taka jedynka ale 3 drzwiowa ;)
projekcik szykuje siê ciekawy bd ¶ledzi³
 

juny 
Wysany: 2016-02-07, 22:53   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Na ten sezon , chcemy zrobic blacharke, wypiaskowac i pomalowac :)
_________________

 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group