Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-01-16, 17:29   Pierwsze wypociny
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Cze¶æ.
Od momentu kiedy wpad³em na pomys³, aby zacz±æ próbowaæ malowaæ aerografem
mia³em wra¿enie, ¿e bêdzie sz³o g³adko. Aczkolwiek porównuj±c do rysowania o³ówkiem jest to do¶æ spora ró¿nica i na moje du¿o wiêksza trudno¶æ.
Bardzo wiele czynników ma wp³yw na malowanie. Szybko¶æ, odleg³o¶æ od materia³u, ci¶nienie, zagêszczenie farby..

Za³±czam 2 moje pierwsze "prace", próby malowania.
Krytyka nawet mile widziana a jeszcze bardziej podpowiedzi nad czym siê skupiæ przy kolejnych próbach, które niestety nast±pi± w pó¼niejszym czasie bo zgubi³em w swoim HS Ultra uszczelkê od dyszy. Muszê zamówiæ, chyba ,¿e praktykuje kto¶ z Was dorabianie, docinanie od jakiego¶ innego sprzêtu? I jest w stanie podpowiedzieæ czym mo¿na j± zast±piæ.[/center]

W tym pierwszym obrazie my¶lê jeszcze nad dopracowaniem czerni± szczegó³ów. Jednak pomimo tego, ¿e mam dyszê 0.2 mm ciê¿ko wychodzi malowane delikatnych linii. Muszê wypracowaæ odpowiednie rozcieñczanie farb

2016-01-13 21.26.41.jpg
Plik cignito 51 raz(y) 1,13 MB

2015-12-07 22.52.31.jpg
Plik cignito 27 raz(y) 1,26 MB

_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

Neonis 
Wysany: 2016-01-19, 00:46   
0
UP DOWN
aerografit.pl


Posty: 186
Skd: O¶wiêcim
Ciê¿ko powiedzieæ co jest ¼le bo ¼le jest wszystko i zarówno nic (bo pocz±tki ka¿dego wygl±da³y podobnie, moje tak¿e) :) ... Ciê¿ko powiedzieæ nad czym pracowaæ, bo pracowaæ powiniene¶ nad wszystkim... ale przede wszystkim ¶wiat³ocieniem i przej¶ciami tonów. Aerograf pod tym wzglêdem daje naprawdê du¿e mo¿liwo¶ci - ¿adna technika takich nie daje.

To ¿e masz dyszê 0,2 wcale nie znaczy, ¿e (tak jak zwykle siê czyta tu i ówdzie) powiniene¶ robiæ kreski grubo¶ci w³osa. Na pocz±tku nie skupiaj siê nad a¿ takimi szczegó³ami. Popracuj nad rozmyciami. Jak ju¿ zauwa¿y³e¶ aerograf to nie o³ówek. Postaraj siê ogarn±æ malowanie/cieniowanie przez oddalenie aerografu od kartki.

Zauwa¿y³em, ¿e robisz co¶ takiego: najpierw malujesz kontur aerografem, a potem go kolorujesz. Maluj±c aerografem w zasadzie lepiej jest robiæ na odwrót: najpierw malujesz wnêtrze/kolorujesz ¶rodek, a dopiero pó¼niej kontury. Dojdziesz do wprawy, ale wiedz, ¿e droga nie jest ³atwa ;)

A co do brakuj±cej uszczelki: musisz niestety zamówiæ ;) Docinanie czy szukanie zamienników nie ma sensu.
_________________
Artystyczne malowanie aerografem tirów, motocykli, kasków, samochodów - Aerografit Studio
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-01-19, 22:39   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Neonis napisa/a:
Zauwa¿y³em, ¿e robisz co¶ takiego: najpierw malujesz kontur aerografem, a potem go kolorujesz.


No nie da siê ukryæ. Dziêki za wskazówkê.

Neonis napisa/a:

A co do brakuj±cej uszczelki: musisz niestety zamówiæ ;) Docinanie czy szukanie zamienników nie ma sensu


Zamówione nied³ugo ponawiam treningi :)
_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-01-23, 14:03   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Doszlifowa³em trochê szczegó³y ;)

IMG_8644.JPG
Plik cignito 34 raz(y) 1,19 MB

_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-02-02, 23:14   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Dzia³amy dalej :)
Komentarze mile widziane, nawet te krytykuj±ce

2016-02-02 22.09.26.jpg
Plik cignito 23 raz(y) 1,62 MB

_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

mayer
Wysany: 2016-02-03, 17:56   
0
UP DOWN

Posty: 122
jeszcze wiele pracy przed tob±,ale podoba mi siê :)
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-02-17, 11:41   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
The next one :)
Ps. jak malujecie pióra? sier¶æ u zwierz±t?
Macie jakie¶ patenty? Np. jako szablon mo¿e pos³u¿yæ pêdzel? tzn. psikanie poprzez jego "w³osie"? Robi³ tak kto¶?

howk.jpg
Plik cignito 36 raz(y) 339,06 KB

_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-02-17, 22:21   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Tak jak podpowiadano, zacz±³em od t³a ;)

1.jpg
Plik cignito 26 raz(y) 1,31 MB

_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

dzidek159 
Wysany: 2016-02-17, 23:34   
0
UP DOWN

Posty: 5
Patentów na tekstury jest mnóstwo i najlepiej samemu kombinowaæ co czym najlepiej wychodzi, chcesz machn±æ ³adne pióro? czemu nie u¿yæ prawdziwego pióra jako szablonu :P Pêdzle, w³osia, siatki, pognieciony papier... ograniczeniem jest tylko wyobra¼nia
_________________
https://www.facebook.com/...44832088899776/
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-03-03, 08:43   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Kolejna próba

horse.jpg
Plik cignito 22 raz(y) 66,93 KB

_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-04-19, 15:51   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Kolejne.

2016-04-13 21.16.39.jpg
Plik cignito 50 raz(y) 966,13 KB

_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Galeria Airbrush

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime