Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-04-09, 11:58   Aerografia- Od p³ótna do stali
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Cze¶æ Wam.
Powoli chcê zakoñczyæ etap malowania na p³ótnie.
Chcia³bym zrobiæ krok do przodu i zacz±æ malowaæ metalowe elementy.
Przyk³adowo bak motocyklowy. (Raczej nie przewiduje malowania wiêkszych elementów).

Mam aerograf, kompresor w³asnej produkcji.
Kompresor by LuckyLuke1st
Nie wiem dok³adnie ile litrów powietrza w niego wchodzi, ale wiem, ¿e z racji tego i¿ jest zbudowany z 2 agregatów jest on w miarê wydajny.

Chcia³bym siê doposa¿yæ, aby zacz±æ malowaæ elementy motocyklowe itp.
- z tego co wiem potrzebuje 2x pistolety.
Jeden do bazy i klaru, drugi do podk³adu.

- do podk³adu z tego co wiem potrzebny z wiêksz± dysz±. Np.
Speedway HP 2.0mm
http://www.karba.com.pl/p...y-hp-2-0mm.html
Pytanie czy ten kompresor wystarczy?

- do klaru i bazy dysza ok. 1.2 - 1.4 powinna wystarczyæ?
Chcialbym pistolet typu minijet.
np. AUARITA LVLP 1,4mm
http://www.allegromat.pl/aukcja118218
biorê te¿ pod uwagê u¿ywany Sata minijet 3000 1.2 SR HVLP, ale jest on nieco dro¿szy.

- Pytanie, które zestawienie jest optymalne na start? I czy to ma sens przy moim kompresorku.
_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-04-25, 13:55   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Jako, ¿e jestem pocz±tkuj±cy i wraz ze mn± jest nas wielu, wpad³em na pomys³ zdania relacji
w³a¶nie w stylu "Od p³ótna do stali". Stworzenie czego¶ w rodzaju dziennika :)

Nie wiem jaki wyd¼wiêk przyniesie ten temat, mam nadzieje, ¿e w przysz³o¶ci bêdzie pomocny i spotka siê z pozytywnym odbiorem.

Stworzy³em kilka obrazów samym aerografem, ale docelowo chc±c malowaæ na elementach karoserii, bakach motocyklowych, kaskach, b³otnikach itd. nale¿y podj±æ dalsze kroki. Moim kolejnym krokiem jest skompletowanie sprzêtu, potrzebnego do zasilenia pistoletów lakierniczych (jeszcze nie wiem jakich ale planuje jeden HP z wiêksza dysz± ok 1.2- 1.4 do podk³adu i prawdopodobnie Sata minijet 3000 z dysz± 0.8 do bazy i lakieru bezbarwnego (bazy).

Puki co zamówi³em wiêkszy kompresor (2 t³okowy)- Airpress.
(Jak siê okaza³o mój 2 agregatowy lodówkowiec nie uci±gnie pistoletów lakierniczych)
Da³em za niego 650 - ma folie na zegarach i kilka miesiêcy gwarancji - do 8 bar ³aduje w 1:25. Wyliczy³em, ¿e jest to ponad 200 litrów/minutê wydajno¶ci.

Q = pojemno¶æ * ci¶nienie(bar)
W = Q / czas nape³niania (sekundy)
RW= W * 60 sekund

Q= 50* 8
W= 50 * 8 / 85sek
RW= 4,7 * 60 -282 litry na minutê.

Podobno odejmuje siê ok 10% na straty zwi±zane z temperatur±. Wiêc wydajno¶æ pozostaje w granicach 200- 250 litrów. Powinno wystarczyæ.

Nowy kosztuje ok. 850 wiêc wydaje siê, ¿e zrobi³em dobry deal.

Kolejnym etapem bêdzie skompletowanie pistoletów lakierniczych.

kompresor.jpg
Plik cignito 128 raz(y) 1.58 MB

_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-05-05, 11:05   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Uda³o mi siê- tak my¶lê dorwaæ "okazjê". Zakupi³em Sate Minijet 3 0.8mm za 500 z³ ;)
Wydaje siê ok, dajcie znaæ czy faktycznie.
Obawiam siê o dyszê- 0.8 czy czasami do klaru i bazy nie powinna byæ trochê wiêksza, ale kto¶ poradzi³ ¿e powinna wystarczyæ do malowania ma³ych elementów- baków, kasków etc.

Kolejnym etapem my¶lê, ¿e bêdzie skompletowanie trochê tañszego ju¿ pistoletu do podk³adu. S³ysza³em, ¿e dysza minimum 1.4-1.7. Najlepszy dla mnie z racji kompresora- by³by minijet, ale chyba z takimi dyszami nie istnieje. Bêdê szuka³ optymalnego dla tych trochê ponad 200 litrów na minutê efektywnej wydajno¶ci. Je¶li macie jakie¶ typy pro¶ba o podpowied¼.

20160504_224545.jpg
Plik cignito 21 raz(y) 1.43 MB

20160504_224535.jpg
Plik cignito 54 raz(y) 1.31 MB

_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-05-06, 20:25   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Chyba trafi³em na lipê.. Domy¶lam siê, ¿e tam têdy powietrze nie powinno uchodziæ..

https://www.youtube.com/watch?v=0Q9y27wIhkI

Pytanie czy idzie co¶ z tym zrobiæ i czy mo¿na kupiæ uszczelkê do tej Saty 3000 gdzie¶
_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Artyku³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group