Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
daniellw
Wysany: 2016-11-16, 14:33   pro¶ba o radê -progi i b³otniki golf 4
0
UP DOWN

Posty: 2
Witam, jestem tu nowy i nie jestem lakiernikiem ale chcia³bym zapytaæ jak najrozs±dniej wykonaæ naprawê progów w moim golfie 4 z 2001 roku.
Nie chcia³bym siê wdawaæ w du¿e koszty, bo planuje poje¼dziæ tym autem max. 2-3 lata. Pó¼niej zamierzam sprzedaæ w mo¿liwe dobrej cenie, dlatego fajnie by by³o, aby do tego momentu ponownie rdza siê nie pojawi³a.

By³em u kilku blacharzy-lakierników, zaproponowali ró¿ne podej¶cie do tematu.
Jedni chcieli wyci±æ krótkie fragmenty progów w okolicy nadkoli z wstawk± nowej blachy i wraz z lakierowaniem wo³ali 500 - 600 z³ za robotê obu progów + koszt ewentulanej blachy.
Inni upierali siê na wymianê ca³ych progów, chcieli 1200-1600 za obie strony z lakierowaniem+ koszt blach nowych progów.
Czy to normalne ceny jak na ma³± miejscowo¶æ w podkarpackim?

Ponadto muszê wymieniæ przednie b³otniki ze wzglêdu na wgniecenia, ale g³ównie przez korozjê, Raczej wszyscy zalecaj± wymiane na nowe lub spróbowaæ szukaæ oryginalnych w dobrym stanie ju¿ w kolorze nadwozia.
Ci dro¿si lakiernicy koszt malowania nowych okre¶laj± 300-400 z³ za sztukê + koszt nowej blachy .
Ci tani mówi±, ¿e ewentualnie mo¿na kupiæ nowe gotowe polakierowane pod kolor których ceny wahaj± siê 0d 180 z³ do 350
Czy te nowe gotowe w kolorze w ogóle wytrzymaj± 2-3 lata zanim pojawi ± siê na nich ¶lady korozji?

Wklejam zdjêcia:
Widok na lewy przód progu ( tu ods³oni³em najbardziej postêpuj±c± korozjê),
Widok do ¶rodka progu (wewn±trz wygl±da wg mnie dobrze, nie widzê korozji)
Widok z zewn±trz na próg przy przednich drzwiach (zeszlifowane drobne ogniska korozji, raczej spowodowane uszkodzeniami lakieru podczas wsiadania).
Widok na próg przy tylnym nadkolu, (korozja raczej mniejsza ni¿ z przodu).
Drugi próg wygl±da odrobine lepiej.

P1330339.JPG
Plik cignito 351 raz(y) 2.12 MB

P1330329.JPG
Plik cignito 199 raz(y) 2.37 MB

P1330328.JPG
Plik cignito 497 raz(y) 2.23 MB

P1330323.JPG
Plik cignito 2089 raz(y) 2.34 MB

 

kalbi 
Wysany: 2016-11-16, 16:27   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
progi do wywalenia lub wstawienie koñcówek przód i ty³, b³otniki tez do wywalenia - zamienniki nawet ok pasuj± do tego auta, pewnie o cieniowaniu drzwi nawet nikt nie wspomina³? o zdjêciu drzwi, zderzaka te¿ nie? Naprawa tego auta zgodnie ze sztuk± to grubo powy¿ej 2k ju¿ z b³otnikami i progami
_________________

 
 

KK 
Wysany: 2016-11-16, 17:01   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
B³otniki pasuj± rzeczywi¶cie dobrze, s± te¿ tanie... kiedy¶ swojej ciotce robi³em taki zabytek.
_________________

 
 

daniellw
Wysany: 2016-11-16, 20:18   
0
UP DOWN

Posty: 2
kalibi Przed wywaleniem progów wcale siê nie broniê. Chodzi o to ¿eby znale¼æ "z³oty ¶rodek" miêdzy wydatkami a jako¶ci± maj±c na uwadze, ¿e korozja nie powinna siê pojawiæ w ci±gu najbli¿szych 3 lat od naprawy.
Dlatego raczej celujê w lakiernika który wykona naprawy na progach w cenie 1200-1400 z³ + koszt nowych progów. Faktycznie nie pyta³em o takie rzeczy jak zdejmowanie drzwi czy zderzaka ale i nikt o tym nie wspomina³. Mam nadziejê, ¿e bêdzie tak zrobione.
Jeden z dro¿szych fachowców wspomina³ o cieniowaniu drzwi, nawet zastrzeg³, ¿e bez cieniowania nie podejmie siê bo nie chce sobie psuæ renomy, gdyby wysz³y inne odcienie pomiêdzy elementami.
Dla mnie estetyka przy tak leciwym aucie jest ju¿ spraw± drugorzêdn±, po prostu ma byæ przyzwoicie.

Cieszy mnie natomiast wasza opinia, ¿e te nowe tanie b³otniki przyzwoicie pasuj±.
Mam zamiar siê na nie zdecydowaæ. Pytanie tylko czy szukaæ cynkowanych i w jakiej cenie.
Zak³adam, ¿e te najtañsze po 180 z³/szt. nie bêd± najlepsze, raczej celujê w takie za 250 z³ ale tu muszê zwróciæ uwagê na opinie o danym sprzedawcy , czy ludzie nie narzekaj± na jako¶æ.

KK Pytanie do Ciebie, kiedy te b³otniki wymienia³e¶, i w jakim s± teraz stanie?
Czy mo¿na liczyæ, ¿e 3 lata wytrzymaj± bez ¶ladu korozji? Od wewn±trz i rant móg³bym poprawiæ dobrym ¶rodkiem bitumicznym, czy kauczukowym.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group