Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Moomintroll
Wysany: 2017-04-26, 20:22   BMW e36 progi, zabezpieczenie
0
UP DOWN

Posty: 4
Witajcie,
jestem tu nowy i nie mam styczno¶ci z szeroko rozumian± chemi±. Potrzebujê szybkiej rady. Przeszuka³em forum ale tu nikt chyba nie u¿ywa takiego produktu jak ja [​IMG]
Mam 20letnie bmw e36, silnik na wykoñczeniu wiêc nie bêdê wk³ada³ w to nie wiadomo ile kasy.
Za wymianê progów wiêkszo¶æ blacharzy chcia³a ok. 1,5 tysi±ca. Trochê sporo, zwa¿ywszy na wiek auta i to, ¿e silnik na wykoñczeniu.
Wiêc wzi±³em siê za to sam. Wstawi³em nowe progi i teraz takie pytanie: próg z allegro, blacha 0.9 mm, niby ocynk by³ wiêc go zostawi³em. Na to na³o¿y³em podk³ad epoksydowy ze 4 razy w odstêpach mniej wiêcej 15 minutowych, by³o suche to k³ad³em nastêpn± warstwê. Sprayem bo siê nie dorobi³em jeszcze profesjonalnego kompresora [​IMG]
I teraz tak: jeden próg od spodu, na ³±czeniach blach pokry³em blachogumem past±. I tym samym zrobi³em dó³ progu. Zasch³o to, po ok. 2 dniach ca³y próg pomalowa³em blachogumem emulsj±.
Pamiêtam blachogum z konserwacji fiata 126p z ojcem, dawa³ radê. No a poza tym nie mam zamiaru inwestowaæ w chemiê niewiadomo jak±.
No ale jest problem bo niby ta emulsja ju¿ odparowa³a, tydzieñ stoi. Tylko, ¿e przejecha³em paznokciem i normalnie ta emulsja zesz³a. Zdrapa³em j±. Wiêc skoro paznokciem j± ¶ci±gn±³em to przecie¿ kamienie i inne rzeczy ³atwo uszkodz± t± "ochronê".
Nie wiem, mo¿e co¶ ¼le zrobi³em.... mo¿e powinienem daæ inny podk³ad.... reaktywny? podpowiedzcie zanim wezmê siê za drugi [​IMG]
Nie chcê baranków bo mam dostêp do blachogumu wiêc nie bêdê wydawa³ teraz kasy na baranki. Poza tym barnaka trzeba pokryæ czym¶ ¿eby odci±æ dostêp wody. (chyba, ¿e baranka i na to blachogum emulsjê?)
Aha, ten próg ju¿ zrobiony, zaepoksydowany przejecha³em tak± g±bk± bordow± do matowania. Próbowa³em papierem wodnym na sucho ale jak mocniej wzi±³em to schodzi³ epoksyd z blachy.

Dziêki za cenny rady :)
 

Moomintroll
Wysany: 2017-04-26, 21:08   
0
UP DOWN

Posty: 4
200 z³? S±dzi³em, ¿e to jest forum powa¿nych ludzi. Id¼ i zrób za 200 z³ próg, po ziemie siê bêdziesz zastanawiaæ dlaczego masz mokr± wyk³adzinê w aucie.
Mniejsza z tym. Umiem siê obs³u¿yæ spawark± wiêc wzi±³em siê za to sam.

Minia powiadasz... z tego co siê orientujê to minia s³u¿y do ¿elaza. A próg stalowy chyba nie jest ¿elazem....
Podk³ad epksydowy z novola nie pasuje?

A co do "bitexa" to sprawd¼ sobie sk³ad. Niczym siê nie ró¿ni od blachogumu. Wiêc skoro mam jeden ¶rodek podobny parametrami do innego to po co mam braæ inny?

Nie rozumiem tych m±dro¶ci forumowych. ¦miesz± mnie takie rady. My¶lisz, ¿e u¿ytkownicy tego forum k³ad± na blachê podk³ad w postaci mini? Nie s±dzê.
 

hematol 
Wysany: 2017-04-26, 21:50   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
https://www.youtube.com/watch?v=-V0314xTtMc
 

Robertlodz09 
Wysany: 2017-04-27, 21:22   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Moomintroll napisa/a:
próg ju¿ zrobiony, zaepoksydowany przejecha³em tak± g±bk± bordow± do matowania. Próbowa³em papierem wodnym na sucho ale jak mocniej wzi±³em to schodzi³ epoksyd z blachy.

Co¶ musia³e¶ ¿le zrobiæ skoro schodzi epoksyd z tego progu
przy poprawnie wykonanej naprawie to nie ma prawa siê to staæ
tak¿e poprawka Ciê czeka je¶li chcesz mieæ poprawnie wykonan± naprawê
Wszystko zerwaæ do go³ej blachy przeszlifowaæ ot³u¶ciæ itd ;)
 

Robertlodz09 
Wysany: 2017-04-27, 21:30   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Cytat:
a poza tym nie mam zamiaru inwestowaæ w chemiê niewiadomo jak±.

Jakie¶ materia³y musisz kupiæ aby to zrobiæ na jakim¶ poziomie ...
wiesz jak to mówi± : - "du..py szk³em nie wytrzesz"....
 

Moomintroll
Wysany: 2017-04-28, 10:36   
0
UP DOWN

Posty: 4
Robertlodz09 napisa/a:
Cytat:
a poza tym nie mam zamiaru inwestowaæ w chemiê niewiadomo jak±.

Jakie¶ materia³y musisz kupiæ aby to zrobiæ na jakim¶ poziomie ...
wiesz jak to mówi± : - "du..py szk³em nie wytrzesz"....


No, tylko nie mam kompresora, nie mam sk±d po¿yczyæ wiêc u¿ywam sprayu. My¶lê, ¿e sporo ludzi z tego korzysta patrz±c na ilo¶æ zakupionych puszek.

Tak zrobiê. Ale zamieniê podk³ad epoksydowy w sprayu na podk³ad z utwardzaczem w p³ynie. Pomalujê to pêdzlem, kilka warstw.

I zastanawiam siê nad na³o¿eniem ¿ywicy epoksydowej na to. Mam jedn± puszkê w gara¿u.

I na to mi zostaje ten blachogum lub zakup baranka. ale to te¿ bêdzie spray.
 

mlodyellow
Wysany: 2017-04-28, 18:26   
0
UP DOWN

Posty: 3
¯adnej ¿ywicy! Zje Ci te progi od ¶rodka...
o jako¶ci spawów siê nie wypowiadajmy...
 

Moomintroll
Wysany: 2017-04-30, 11:50   
0
UP DOWN

Posty: 4
mlodyellow napisa/a:
¯adnej ¿ywicy! Zje Ci te progi od ¶rodka...Czyli wystarczy podk³ad epoksydowy z utwardzaczem i na to baranek albo lakier, tak?

(¯ywic± epoksydow± mam pomalowany p³ot od strony ulicy. Po zimie drzewka mi schn± od soli a p³ot póki co stoi. I jedn± stronê gara¿u i te¿ nic siê nie dzieje. ¯ywica epoksydowa dobrze po³o¿ona odcina materia³ od warunków atmosferycznych wiêc czemu jej nie polecasz?)

Aha, poszycie wewn±trz prysn±³em podk³adem epoksydowym spray novola, na tym jest ok. 1 cm warstwa emulsji blachogumu. W odstêpach czasowych k³ad³em i tak ok. 1 cm to ma. Na progach wewnêtrznych i tu gdzie musia³em pospawaæ te¿ podk³ad novola, na to pasta uszczelniaj±ca blachoguma i na to emulsja blachoguma.
Kupi³em poszycia bez dziur na korki podno¶nika. Wiêc wydaje mi siê, ¿e to jest w miarê szczelnie pospawane. Spawy na dole lekko rozszlifowane, na to ten sam spray novola i gruba warstwa masy uszczelniaj±cej blachogum.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group