Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
fimo
Wysany: 2019-10-19, 12:21   Problem z powietrzem - oczka
0
UP DOWN

Posty: 3
Witam serdecznie,
Na samym pocz±tku pragnê poinformowaæ ¿e mój problem jest do¶æ z³o¿ony i wymaga szerokiego opisu.
Lakierowaniem zajmuje siê ju¿ d³ugo czas od roku na swojej dzia³alno¶ci. Z pocz±tków lakierowaniu siê w jakim gara¿yku, z piecem w k±cie, pe³no kurzu itp i zawsze wychodzi³o, pelno dodatkowej pracy ale efekt by³ zawsze ok.
Na czas otwarcie firmy, pomieszczenie przeszlo gruntowny remont, nowe tynki, posadzka, odci±gi w pod³odze, ogrzewanie CO z grzejników, aby nawiew jeszcze nie jest zamontowany. W firmie jako drufie zajecie kupilismy zestaw do izolacji natryskowej piany pur. Wszystko fajnie bo w zestawie sprê¿arka ¶rubowa z osuszaczem. Ca³o¶æ zamontowana na busie, podpinam tylko w±¿ do instalacji w lakierni. Okaza³o siê ¿e typ sprê¿arki jest taki ¿e wpuszcza olej do uk³adu oko³o 1l rocznie. Mia³em odolejacz ale mówiê ¿e mo¿e cis stary i ju¿ przepuszcza czy cis wymieni³em na nowy komplet od CKD odwadnuacz i odolejacz. Problem znacz±ca siê poprawi³ lecz dalej wystêpuj± ma³e oczka. ( zaznaczam ¿e po akcji z olejem umy³em ca³y uk³ad benzyna ekstrakcyjna A wê¿e za nowymi filtrami do pistoletu s± nowe. Instalacje w ¶cianie mam z rury PP)
Rozmawiaj±c z producentem id piany okaza³o siê ¿e w jednej z beczek wystêpuje silikon, my¶lê ¿e pewnie troszeczkê u³atwia siê jako¶ szczelinami, sprê¿arka to zaci±ga i jako¶ to podowuje ca³e zaj¶cie, wiêc za³o¿y³em filtr wêglowy 0.05 mikrona, problem ustal przy lakierowaniu stoisk bo lakierowaniem poliuretanem, wczoraj lakiwrowsme baza i pojawi³y siê malutkie oczka.

Teraz nie wiem czy kupiæ drug± sprê¿arke i w ogóle zrobiæ nowy uk³ad z tymi filtrami czy z czego to siê dzieje. Mo¿e kto¶ pomo¿e
 

KK 
Wysany: 2019-10-21, 19:51   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Nowa sprê¿arka osobna do lakierowania. Filtry ckd s± s³abe je¿eli chodzi o wybieranie wody i oleju, ale lepsze to ni¿ nic. Instalacja to jest ca³a do p³ukania, w³±cznie z wê¿ami od pistoletu, aczkolwiek w±¿ pod pistoletem bym wymieni³.
Pistolet te¿ musisz wymyæ.
_________________

 
 

fimo
Wysany: 2019-10-21, 21:25   
0
UP DOWN

Posty: 3
A z czego filtry polecasz na przysz³o¶æ?
 

KK 
Wysany: 2019-10-24, 21:19   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jakbym mia³ dzisiaj cokolwiek robiæ to albo osuszacz ziêbniczy i potem mo¿e byæ to ckd na 1/2" lub jaka¶ zwyk³a butla 50L kilka metrów za sprê¿ark± na stoj±co jako separator wody i za tym w miejscu malowania Sata prep 100. Ta butla nawet najlepiej taka wysoka mi wiêcej syfu wyci±ga ni¿ te wszystkie filtry :) .

Tak na marginesie:
Jak piaskowa³em to tak± butlê mia³em i mog³em spokojnie sobie piaskowaæ. Natomiast zwyk³e filtry to nie nad±¿a³y wcze¶niej separowaæ wody.
_________________

 
 

Kamil1997 
Wysany: 2019-10-25, 18:41   
0
UP DOWN

Posty: 174
Skd: RSR
Polecam osuszacz ziêbniczy kupi³em u¿ywkê i robi robotê. Potem zestaw Ckd na ¶cianê lub jaki¶ lepszy blok np sata.
 

KK 
Wysany: 2019-10-26, 01:26   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Du¿o da³e¶ za osuszacz?
_________________

 
 

Kamil1997 
Wysany: 2019-10-26, 09:52   
0
UP DOWN

Posty: 174
Skd: RSR
700z³ okazyjnie trafi³em na olx. Mo¿e nie najnowszy bo 1998 ale dzia³a.
 

KK 
Wysany: 2019-10-29, 19:02   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Tanio.
_________________

 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Technologia i materia³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group