Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Papa Slayer 
Wysany: 2019-12-28, 15:00   Obcierka parkingowa i nieudana naprawa "fachowca".
0
UP DOWN


Posty: 1
Skd: Kraków
Cze¶æ Panowie,

mój pierwszy post wiêc witam wszystkich i od razu zwracam siê do Was o pomoc.

Mia³em w listopadzie obcierkê na parkingu tylnego prawego nadkola. Za³±czam film jak to wygl±da³o chwile po zdarzeniu:

https://youtu.be/kP7Y3y9osiM

A teraz trochê spróbuje opisaæ dalszy rozwój zdarzeñ:

Odda³em samochód do naprawy zaufanemu blacharzowi/lakiernikowi i... i to by by³o na tyle. Wiêcej do niego nie wrócê. Otó¿ ju¿ przy odbiorze zauwa¿y³em, ¿e nadkole nie jest wyprowadzone tak jak byæ powinno. Przesy³am zdjêcia prawej i lewej strony dla porównania. Prawa strona to ta naprawiana.

Przekona³ mnie do odbioru samochodu tym, ¿e musia³ i¶æ na kompromis i albo na³o¿yæ kitu na kilka milimetrów albo po³o¿yæ tyle ¿eby zamaskowaæ tylko wyci±gniête (rzekomo) spotterem zag³êbienia, które uda³o siê jako tako wyci±gn±æ. Deklarowa³ max 1mm szpachlówki. Samochód odebra³em, pogodzony, ¿e kszta³t nadkola nie uda siê ju¿ nigdy wyprowadziæ do stanu fabrycznego. Pomierzy³em grubo¶æ szpachlówki i wysz³o, ¿e miejscami jest poza skal± miernika (GL-8S od prodig-tech), ale na oko³o tych miejsc jest do 2000um wiêc obstawiam, ¿e wiêcej jak 2,5mm wype³niacza nie posz³o. Trudno. Sta³o siê. Zacz±³em normalnie u¿ywaæ samochodu.
Od naprawy nie minê³o 2 miesi±ce i zaczê³y pojawiaæ siê dziwne rzeczy, t/j powsta³o tzw zjawisko mapowania szpachlówki oraz pojawi³y siê ryski po szlifowaniu i zag³êbienia w postaci kropek (szpilkowanie?).

Aha. Jeszcze dolewaj±c oliwy do ognia: podczas jednej z rozmów z moim "fachowcem" przyzna³, ¿e polewa³ szpachlówkê wod± aby uda³o mu siê wyprofilowaæ nadkole tak jak to mia³ dla porównania z lewej strony. Wówczas jeszcze nie zdawa³em sobie sprawy z tego, ¿e polewanie szpachlówki wod± to zabójstwo dla blachy pod spodem.

Panowie, jest tu kto¶ z Krakowa b±d¼ okolic, kto mi to ³adnie naprawi zgodnie ze sztuk± i przy okazji bêdzie umia³ wyprowadziæ zbli¿ony kszta³t przet³oczenia nadkola do fabrycznego?

Samochód jest stary ale bardzo go lubiê i chcia³bym aby by³ doprowadzony do stanu mo¿liwie jak naj³adniejszego po tym incydencie... Jestem mi³o¶nikiem Volvo i mam porz±dnego zajoba na punkcie tych aut. Zw³aszcza S60/V70.

123.jpg
Plik cignito 94 raz(y) 297.7 KB

 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga