Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Karol2525
Wysany: 2021-02-28, 11:56   Prostowanie poszycia dachu
0
UP DOWN

Posty: 3
Witam, móg³by kto¶ do¶wiadczony opisaæ dok³adniej sposób naprawy wgniecenia poszycia które „sprê¿ynuje”? Mogê je wypchn±æ ale po delikatnym klepniêcia wraca spowrotem.
Nie liczê na pdr, lakier bêdzie usuwany do go³ej blachy.
Z góry dziêkuje za odpowiedz. Pozdrawiam.
 

MichuMachu
Wysany: 2021-03-01, 09:08   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
¯eby blacha ci nie pracowa³a po wypchniêciu czy wyklepaniu musisz j± zbañkowaæ czy obkurczyæ ¿eby zrobi³a siê sztywna....
Robi siê to na kilka sposobów mo¿na palnikiem, spoterem, albo w ostateczno¶ci migomatem... Podaj jakie urz±dzenie masz do dyspozycji to ci powiem jak to zrobiæ..
 

Robertlodz09 
Wysany: 2021-03-01, 11:56   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Karol2525 napisa/a:
móg³by kto¶ do¶wiadczony opisaæ dok³adniej sposób naprawy wgniecenia poszycia które „sprê¿ynuje”?

¯eby "¶ci±gn±æ" rozci±gniêt± blachê to potrzeba te¿ trochê do¶wiadczenia i praktyki ¿eby¶ przypadkiem nie pogorszy³ tego co ju¿ masz na tym dachu ...
Najbezpieczniej to jest najpierw spróbowaæ na jakim starym uszkodzonym b³otniku zanim ruszysz "do walki ze swoim dachem" ... ja od siebie polecam obkurczanie blachy spoterem blacharskim np. bardzo dobre spotery s± firmy GYSPOT
Palnik gazowy przy obecnych grubo¶ciach i jako¶ci blach na autach mo¿e Ciê mocno zdziwiæ ... jak zaczniesz próbowaæ nim podgrzewaæ blachê i j± ¶ci±gaæ za pomoc± m³otka i klepad³a ...
to jest dobry sposób na "zabawê" przy starych autach gdzie jest odpowiednia grubo¶æ i twardo¶æ blach jakie by³y na autach jeszcze w latach 80-tych ... o starszych nie wspominaj±c ;)
 

Karol2525
Wysany: 2021-03-01, 20:11   
0
UP DOWN

Posty: 3
Do dyspozycji mam spotter, mogliby¶cie opisaæ dok³adniej jak zabraæ siê za "bañkowanie"? Element oczyszczony do blachy, na spotter za³o¿ona elektroda, jak siê za to zabrac?
maj±c du¿e wgniecenie:
1) najpierw je wypchn±c i dopiero pó¼niej obkurczaæ?
2) "bankuje" siê po ma³ym kawa³ku czy po obwoszie wgniecenia?
3) krêci siê kola od zewn±trz do wewn±trz czy odwrotnie?
4) po rozgrzaniu blachy nale¿y j± gwaltownie sch³odziæ czy oklepac na gor±co?
Oczywi¶cie spróbujê na jakim¶ starym elemencie, ale potrzebuje trochê teorii, której nie mog³em zabardzo znale¼æ w internecie.
Dziêkujê za zainteresowanie.
 

MichuMachu
Wysany: 2021-03-02, 07:52   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Du¿e wgniecenie tzn jakie?
Ad1 : tak
Ad2 : zaczynasz od ¶rodka robi±c takiego jakby ¶limaka. Na pocz±tek proponujê na nie wielkim pr±dzie i podej¶æ do tego na 2 lub 3 razy bo jak za bardzo przygrzejesz to ci j± wci±gnie .
Ad 3: to jest umowne ale zazwyczaj od wewn±trz na zewn±trz, grzaniem ci±g³ym lub punktowym.
Ad 4: teoretycznie po elektrodzie wêglowej nie stosuje siê ¿adnego dodatkowego ch³odzenia bo obkurczanie nastêpuje podczas naturalnego ch³odzenia blachy teoretycznie bo nie znaczy ¿e tego ja np nie robie ;) to jest jak z jazd± samochodem na egzaminie tak a potem je¼dzisz wg warunków panuj±cych na drodze. Rozklepujac blachê musisz pamiêtaæ ¿e bêdzie ci jej przybywaæ tak¿e musisz to te¿ robiæ z g³ow± aby nie przesadziæ. Na dachu bym raczej z gwa³townym ch³odzeniem nie przesadza³ bo jest to do¶æ spora powierzchnia i i tak ci j± delikatnie po bankowaniu wci±gnie... Znaj±c ¿ycie i dachy ;) to je¶li ogarniesz wgniecenie to blacha bêdzie ci pracowa³a jeszcze do oko³o tego wgniecenia... Tam bêdziesz musia³ zastosowaæ obkurczanie punktowe i tam bym siê pokusi³ o delikatne ch³odzenie choæ pierwszy punkt na próbê zrób bez... Wracaj±c jeszcze do klepania blachy ¿eby np zmniejszyæ ryzyko przybywania blachy mo¿esz rozklepac blachê w naprawianym miejscu na wiêkszej powierzchni wokó³ wgniecenia.
Du¿o by tu pisaæ najlepiej jakby¶ to zobaczy³ na ¿ywo... Ka¿de wgniecenie jest inne ¿e tak powiem i do ka¿dego podchodzi siê indywidualnie :) mam nadziejê ¿e cokolwiek ci wyjasnilem :)
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime