Szukaj FAQ AlbumOtwarty przez: Tech 2008-07-17, 11:06
Autor Wiadomo
aeroarte 
Wysany: 2007-06-15, 19:22   Nowy temat w trakcie pracy.
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 110
Skd: Starachowice
Przez ostatnie trzy tygodnie malujê co¶ takiego http://aeroarte.com/nowosci.htm . Samochód malujê bazami RM. Jest to samochód Auto-serwisu Przemys³aw .Idea by³a taka ,¿e z p³omeni [ZNISZCZENIE] wynoszony jest silnik [REMONT -NÓWKA SZTUKA]
Jak macie jakie¶ sugestie ,to piszcie.
 

acidhouse
Wysany: 2007-06-16, 09:39   
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267
Koncepcja (idea) stworzenia jest ciekawa - ³adnie dobrane s± kolory - du¿o ciep³ego pomarañczu - u do³u p³omienie wygl±daj± ciekawiej (tak z³owrogo) bo wychodz± z czerni "mniam" same kszta³ty ognia s± niereferencyjne i chaotyczne - piszê tu o ca³o¶ci (chyba, ¿e oto chodzi³o) - generalnie za ma³o czarnego wokó³ i spod ognia - rêce bardzo ³adnie Ci wysz³y - silnik w miarê (dziwi mnie czemu nie u¿y³e¶ maskowania ?) silnik to precyzyjne, mechaniczne elementy - uwa¿am ¿e nie powiniene¶ go malowaæ z wolnej rêki, na pierwszy rzut oka widaæ bazy (choæ na rêkach wysz³o to ca³kiem ³adnie) - dobra mniej wiêcej tylko tle uwag - porwa³e¶ siê na spory kawa³ blachy poproszê o prywatn± wiadomo¶æ czy siê op³aca³o
_________________
Training all life
 
 

aeroarte 
Wysany: 2007-06-16, 14:23   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 110
Skd: Starachowice
Niestety nie da³o siê przeforsowaæ cimnego t³a. Samochód pomocy drogowej -ma byæ zó³ty.
Silnik malowa³em trochê szablonami , ale wiêkszo¶æ z rêki i bardzo siê szablonowe odciêcia wyró¿nia³y wiêc krawêdzie z³agodzi³em. Na ca³o¶æ po szablonie nie by³o czasu .
 

najaro 
Wysany: 2007-07-15, 12:34   
0
UP DOWN
najaro

Posty: 2
Witam
Mnie siê projekt bardzo podoba. Jestem kompletnym laikiem wiêc napiszê to co czuje patrz±c na zdjêcia. Jest super - z dwoma rzeczami które mnie dziwi±:
1. Dlaczego p³omienie "id±" w kierunku przodu samochodu ?
2. Dlaczego d³onie maj± tylko po dwa palce ? Rozumiem ¿e dwa nastêpne s± na wlotach powietrza (?) ale czy nie mo¿na by³o rêki bardziej zgi±æ w ³okciu tak ¿eby palce by³y widoczne ?
Pozdrawiam
P.S. Bardzo mnie ciekawi ile kosztowa³a ta sztuka - je¶li mo¿na wiedzieæ.
 

aeroarte 
Wysany: 2007-08-27, 20:26   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 110
Skd: Starachowice
A ja sobie w miêdzyczasie pope³ni³em co¶ takiego na swoim Hyundayu Scoupe http://aeroarte.com/nowosci.htm
 

acidhouse
Wysany: 2007-09-05, 08:19   
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267
Przelotem zobaczy³em Twojego Hundaya - to takie hmm skórzane, ogólnie koncepcja dobra gdyby dorzuciæ jakie¶ grafiki, ale rozumiem ¿e czas, czas, czas bo przyluka³em nowy holownik ze smokiem. Koniecznie zrób true fire zostaw ten bazowy ogieñ gdzie¶ na ni¿szym pu³apie, wejd¼ w strefê wysokich lotów, zawsze jest trudno zrobiæ ten 1 krok.
_________________
Training all life
 
 

aeroarte 
Wysany: 2007-09-05, 16:41   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 110
Skd: Starachowice
¯le to zrobi³em - mia³a byæ blacha miedziana , a koja¿y siê ze skór± , kufrtem? Przed drugim lakierem co¶ zmieniê ,no i zderzaki - zupe³nie na szybko.

[ Dodano: 2007-09-05, 16:47 ]
Co do smoka - to jest piêkny temat ,ale jak zwykle ma³o czasu ,a ogieñ? ,powiem Ci ,¿e takie gazowe ognie mi sie nie podobaj± zbytnio. Nie bêdzie taki jak na projekcie ,ale napewno nie gazowy. Wogóle to eksperymentuje przy tym z metalikami i per³ami , chcia³bym aby siê tak mieni³ jak Bojownik syjamski- taka rybka.

[ Dodano: 2007-10-09, 22:08 ]
Zakoñczy³em Smoka na holowniku http://aeroarte.com/smok.htm . Klient odebra³ ,by³ zadowolony. Co do moich spostrze¿eñ ,to chcia³bym siê podzieliæ uwagami. Bardzo du¿o ¿mudnej pracy, trenowa³em malowanie metalikami i per³ami i nie uzyska³em spodziewanego efektu. Obraz wygl±da jakby rozmazany ,nie dlatego ,¿e z wolnej rêki ,tylko - tak mi siê wydaje ,¿e jest zyt kolorowy,wszystko siê mieni ,ale nie jednorodnie. chodzi mi o to ,¿e patrz±c na malunek z jakiegos k±ta ,niektóre jego elementy b³yszcz± ,a niektóre nie, sprawiajac wra¿enie dziury-negatywu.przechodz±c dalej zmienia siê to. Nie bardzo wiem jak to na przysz³o¶æ rozwi±zaæ ,na pewno kontur musi byæ malowany nie metalikiem ,ale wtedy pod pewnym k±tem ,ca³y " obrys" ,bêdzie odstawa³ od pozosta³ych czê¶ci malowid³a - ciê¿ka sprawa . Mo¿e macie jakie¶ do¶wiadczenia w tym temacie to podyskutujemy?

[ Dodano: 2007-10-09, 22:23 ]
Zapomnia³em dodac ,¿e metalikami malowa³em tylko smoka ,t³o i ogieñ zwyk³ymi bazami.
 

domi.nika
Wysany: 2022-05-06, 16:49   
0
UP DOWN

Posty: 18
aeroarte napisa/a:
Niestety nie da³o siê przeforsowaæ cimnego t³a. Samochód pomocy drogowej -ma byæ zó³ty.
Silnik malowa³em trochê szablonami , ale wiêkszo¶æ z rêki i bardzo siê szablonowe odciêcia wyró¿nia³y wiêc krawêdzie z³agodzi³em. Na ca³o¶æ po szablonie nie by³o czasu .

no ale przeciez samochod pomocy drogowej musi byc zolty ;) wyglada to ekstra wedlug mnie________________
https://www.caloriss.pl/autoholowanie-warszawa/
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Galeria Airbrush

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group