Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Aquarius
Wysany: 2010-10-29, 19:52   Pierwszy kontakt z aerografem
0
UP DOWN

Posty: 25
Ogl±daj±c inne prace zacz±³em siê zastanawiaæ co ja tutaj w ogóle robiê :shock: niesamowite rzeczy potraficie stworzyæ...
Mimo to zaprezentujê moj± pierwsz± pracê wykonan± aerografem z którym nie mia³em nigdy wcze¶niej do czynienia. Do dyspozycji by³a tylko maska i czerwony lakier...

 

lak 
Wysany: 2010-10-29, 23:36   
0
UP DOWN

Posty: 223
No to chyba masz to co¶ :tak: dzia³aj dalej :arrow:
 

kropen16 
Wysany: 2010-10-30, 09:15   
0
UP DOWN
Przemo

Pomg: 11 razy
Posty: 324
Skd: MKW
Powiczysz rêke i bedzie ok. powodzenia
 
 

zolwik 
Wysany: 2010-10-30, 09:51   
0
UP DOWN


Posty: 128
No na pierwszy raz mo¿e byæ .

Jakim aero paæka³e¶ ?
 

Aquarius
Wysany: 2010-10-31, 22:12   
0
UP DOWN

Posty: 25
zolwik napisa/a:
Jakim aero paæka³e¶ ?

Mam aero Star SAP-CR 0.3

W przysz³ym roku bêdê zabiera³ siê za swoje auto. Zobaczymy co z tego bêdzie :)
 

Aquarius
Wysany: 2011-12-11, 20:33   
0
UP DOWN

Posty: 25
Kotlet ma to do siebie, ¿e zdarza siê byæ odgrzewany :) dawno mnie tu nie by³o i dawno nie trzyma³em aerografu w rêce, ale nawróci³em siê i przeszed³em na jasn± stronê mocy :)

To zacz±tek do kolejnej pracy...:
 

Asellus5
Wysany: 2011-12-12, 20:11   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 290
Pieknie!! ma charakter! :spoko:
 

PrimoOne 
Wysany: 2011-12-12, 23:40   
0
UP DOWNPomg: 7 razy
Posty: 477
Skd: Polska / Opole
Jest ok.. Bedzie lepiej ;) ..
_________________
www.PrimoArt.pl
 
 

Aquarius
Wysany: 2011-12-13, 21:36   
0
UP DOWN

Posty: 25
Kolejny krok... Jako, ¿e mam czas tylko wieczorem po pracy idzie to do¶æ mozolnie :)

 

kohs_dna
Wysany: 2011-12-14, 17:12   
0
UP DOWN
Kohstylez

Pomg: 1 raz
Posty: 83
Weeeeee Kratos mordulec konkretny nie ma co :) super to wychodzi ciekawy jestem calosci :spoko:
 

sebsa
Wysany: 2011-12-15, 11:09   
0
UP DOWN


Posty: 331
zapowiada sie niezle ,jaki czas do tej pory??
_________________
w ¿yciu trzeba miec pasje-->AIRBRUSCH
 

Aquarius
Wysany: 2011-12-15, 18:51   
0
UP DOWN

Posty: 25
Zabieram siê do tego wieczorami po pracy wiêc idzie to do¶æ mozolnie. Maluje z kompresorem membranowym i muszê czêsto robiæ przerwy... Ostatnie zdjêcie by³o zrobione po oko³o 10 godzinach ³±cznie.
 

kohs_dna
Wysany: 2011-12-15, 21:02   
0
UP DOWN
Kohstylez

Pomg: 1 raz
Posty: 83
Jaki jest lub bedzie format tej produkcji ?
 

Aquarius
Wysany: 2011-12-15, 23:07   
0
UP DOWN

Posty: 25
W formie koñcowej bêdzie mia³ oko³o 90/90 cm... Bêdê musia³ przewiesiæ ramkê która bêdzie wchodzi³a w paradê :)

 

kohs_dna
Wysany: 2011-12-16, 10:53   
0
UP DOWN
Kohstylez

Pomg: 1 raz
Posty: 83
No to elegancko :) ma moc juz teraz
 

Aquarius
Wysany: 2011-12-19, 23:54   
0
UP DOWN

Posty: 25
Nie mam na nic czasu wiêc i praca stoi w miejscu... Stara³em siê postawiæ na dok³adno¶æ wiêc nie spodziewam siê szybkiego wykoñczenia. Teraz dopiero zaczyna siê robiæ z górki, nie wiem jak wykoñczyæ niektóre czê¶ci pracy :( w³a¶ciwie dopiero chwytam do czego s³u¿y aerograf, to moje drugie malowanie uczê siê z ka¿dym ml zu¿ytej farby. Wiem ¿e nie powinienem siê zniechêcaæ, ale na pocz±tku zawsze jest trudno, du¿o rzeczy mnie irytuje, podczas pracy widzê co zrobi³em i wiem, ¿e powinno to wygl±daæ zupe³nie inaczej, to deprymuje. Ogromu potrzebnych umiejêtno¶ci nie posiadam wiêc zachodzê w g³owê jak w ogóle mo¿na odwzorowaæ jaki¶ szczegó³ i czasem wydaje siê to nie mo¿liwe, dopóki nie zobaczê, ¿e dla innych jest to dziecinnie ³atwe... :)
P³omienie to dla mnie czarna magia, raz próbowa³em i wyszed³ koszmar, na razie chcê obyæ siê z maszynk± i pó¼niej spróbowaæ. W³osy --> tragedia. I wszystko po 150 razy przepatrzane, sprawdzane, najpierw o³ówkiem, trochê szablonem, by nie spieprzyæ a i tak d³ugo jeszcze bêdê w czarnej d... Ale patrzê w przysz³o¶æ z nadziej±, ¿e bêdzie lepiej :)
 

hlecter
Wysany: 2011-12-20, 08:48   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
widaæ mega potencja³, no ale ¿ycie tak sie uklada ze brakuje czasu....wiem cos o tym , staraj sie to rozwijac;] a p³omienie w³osy itd...kazdy przez to przechodzi pzdr
 

Mcdevil 
Wysany: 2011-12-20, 17:05   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
:spoko: dobre :)
_________________

 

Aquarius
Wysany: 2012-01-14, 18:09   
0
UP DOWN

Posty: 25
Z góry chcia³em przeprosiæ i uprzedziæ, ¿e w swoim temacie nie bêdê zarzuca³ wci±¿ nowo¶ci, rzadko podchodzê do aero, traktujê go jako odskoczniê bo z wielu wzglêdów nie upatrujê w tym mojej przysz³o¶ci. Ma³a aktualizacja (wiem ¿e niewiele siê zmieni³o... :P)
Grafikê postanowi³em rozszerzyæ o kolejn± postaæ wiêc i wymiary sporo siê zmieni±. Druga czê¶æ ju¿ bez szablonów, wzorów i pomaga³ek :) wzór z obrazka, i tyle mi wysz³o... Na razie nie my¶lê nad t³em.

 

Aquarius
Wysany: 2014-03-24, 20:46   
0
UP DOWN

Posty: 25
Wprawdzie jestem tu tylko okresowym go¶ciem i nie wi±¿ê ¿ycia z aerografem, praktycznie, u¿ywam go kilka razy w roku i jest to moja chyba pi±ta praca :(
Ale co¶ tam wypaæka³em...


Zarys od szablonu, reszta od rêki.
 

matheo_86
Wysany: 2014-03-26, 19:31   
0
UP DOWN

Posty: 91
elegancko, gartuluje:)
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Galeria Airbrush

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang