Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
cichy55 
Wysany: 2012-08-24, 09:13   [POSZUKUJÊ] u¿ytkowników Sata Jet Rp lub Rp Digital

Posty: 1
Jak w temacie. poszukujê u¿ytkowników Sata Jet Rp lub Rp digital 2, z woj. lubelskiego w celu wymiany spostrze¿eñ i porównania z moim pistoletem. Je¿eli kto¶ chcia³by podzieliæ siê wiedz±, zademonstrowaæ swój pistolet to proszê o kontakt na PW, lub cichy_55@o2.pl
 

Robertlodz09 
Wysany: 2012-08-24, 10:20   


Posty: 3388
Skd: £ód¿
cichy55 napisa/a:
poszukujê u¿ytkowników Sata Jet Rp lub Rp digital 2,

Ja jestem u¿ytkownikiem tego modelu :tak: Sata jet RP 1.3 a mój kolega z pracy ma te¿ Sata jet RP 1.2 Digital ;) U mnie ma on zastosowanie do nak³adania lakierów bezbarwnych :)
Pozdrawiam! :spoko:
 

cichy55 
Wysany: 2012-08-24, 18:19   

Posty: 1
Szkoda ¿e do £odzi taki kawa³ drogi. Najbardziej mi zale¿y, ¿eby porównaæ mój pistolet z czyim¶ na miejscu. Dziêki za zainteresowanie
 

Robertlodz09 
Wysany: 2012-08-24, 23:59   


Posty: 3388
Skd: £ód¿
cichy55 napisa/a:
Najbardziej mi zale¿y, ¿eby porównaæ mój pistolet z czyim¶ na miejscu.

A co siê "dzieje" z nim ¿e chcesz go "porównaæ"? Je¶li masz jakie¶ w±tpliwo¶ci co do jego stanu technicznego to proponuje odes³aæ go do serwisu Sata :tak: Ekspertyza i wycena naprawy jest bezp³atna :tak: Zreszt± do tego modelu masz mo¿liwo¶æ zakupu czê¶ci tak¿e na Alle..ro ;) tj. zestaw naprawczy czy nawet zestaw wszystkich uszczelek i sprê¿yn :tak:
Pozdrawiam! :spoko:

ps. Ten model wszed³ do produkcji w 2001r. a zast±piony zosta³ Sata jet 3000 RP w 2006/7r. Przyznam ¿e nie widzê ró¿nicy (widocznej) pod wzglêdem aplikacji ,pomiêdzy tymi dwoma pistoletami Sata :nie: W kszta³cie korpusu ró¿nica jest ...zasadnicza ^^
 

cichy55 
Wysany: 2012-08-25, 08:49   

Posty: 1
Chodzi o nierówny, trzepocz±cy strumieñ. Miot³a tak¿e nie jest za du¿a, ok 25cm. Spróbujê dzisiaj zrobiæ zdjêcia, albo filmik. Na srebrnej bazie bardzo chmurzy, ale nie ma siê co dziwiæ, skoro strumieñ nie jest jednolity na ca³ej szeroko¶ci. Kupi³em j± na ebay-u, dok³adnie wyczy¶ci³em, wymieni³em pier¶cieñ rozdzielacza strumienia i zestaw naprawczy. Poprawa jest niewielka w stosunku do starej dyszy. Brakuje mi ju¿ pomys³ów.
Nie wiedzia³em o darmowej ekspertyzie. Jak to siê odbywa?
 

Robertlodz09 
Wysany: 2012-08-25, 11:36   


Posty: 3388
Skd: £ód¿
cichy55 napisa/a:
Nie wiedzia³em o darmowej ekspertyzie. Jak to siê odbywa?

Nie wiem ,ale zapewne oceniaj± stan techniczny i sprawno¶æ pistoletu oddanego do naprawy
poniewa¿ tylko na takiej podstawie mo¿na oceniæ co uleg³o zu¿yciu ,uszkodzeniu i podlega wymianie ;)

[ Dodano: 2012-08-25, 11:40 ]
cichy55 napisa/a:
Brakuje mi ju¿ pomys³ów.

Jak nie masz wiedzy i do¶wiadczenia to raczej nie masz co samemu siê zabieraæ za tzw. naprawê Sata :nie: Nie masz nawet dostêpu do wszystkich czê¶ci jakie s± do tego modelu :tak: Zak³adam ¿e to tylko pistolet a kompresor i reszta jest sprawna i ma odpowiednie parametry aby "poci±gn±æ" ten pistolet? :tak:
Pozdrawiam! :spoko:
 

cichy55 
Wysany: 2012-09-08, 20:06   

Posty: 1
Witam. temat do zamkniêcia. Winna by³ uszczelniacz iglicy. Po wymianie jest dobrze. Miot³a siê ustabilizowa³a i jest znacznie szersza ( ok 30cm). dziêki za podpowiedzi
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTAE » Og³oszenia » Rodzaj ogoszenia » Inne

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga