Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
mariusz80 
Wysany: 2015-05-06, 15:04   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
ju¿ koñcówka_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-05-14, 18:51   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
jeszcze polerka mnie czeka_________________

 
 

pawel1108 
Wysany: 2015-05-15, 07:53   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 960
Skd: Wroc³aw
w koñcu :)
ile czasu zesz³o przy takim kolosie?
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

mariusz80 
Wysany: 2015-05-15, 08:38   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
zacz±³em od marca, ale ¶rednio 3-4 dni w tygodniu przy nim dzia³a³em
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-05-15, 14:32   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
du¿o rdzy by³o na nim ? jak tak to jak sobie z ni± poradzi³e¶ ?
 

mariusz80 
Wysany: 2015-05-15, 15:39   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
nie du¿o, przestraszy³em j± i sobie posz³a
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-05-15, 16:01   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
piaskowa³e¶ czy u¿y³e¶ gówno wartego fertanu ?
 

mariusz80 
Wysany: 2015-05-15, 16:09   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
oczy¶ci³em ró¿nymi sposobami i u¿ywa³em m.in. wg Ciebie "gówno wartego fertanu".
_________________

 
 

Maciek_RK
Wysany: 2015-05-18, 08:51   
0
UP DOWN

Posty: 16
epoxyd widzaæ ¿e dociera³e¶ na hebelkum a jak by³o z tym ciemnym podk³adem ?? Szlifowa³e¶ go, czy to by³o m/m ?
 

mariusz80 
Wysany: 2015-05-18, 17:47   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
tam gdzie epoksyd to hebelkiem szlifowa³em szpachle, pó¼niej ca³o¶æ maszynk±. Nastêpnie szpachla natryskowa- szlif. Isolator primer m/m, podk³ad akrylowy- szlif.
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-06-08, 07:46   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
powrót do zwyk³ych napraw
subarak

a to moje nowe zabawki

_________________

 
 

MAX MAYER 
Wysany: 2015-07-18, 19:06   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 63
Skd: Lubelskie
Mariusz jakim klarem robisz dalej turbo? Robota jak zawsze :spoko:
 

mariusz80 
Wysany: 2015-07-18, 20:13   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Tu akurat resztki klaru z linii NfCC, pó¼niej trochê 565 i Turbo c72
_________________

 
 

Dj Darecki
Wysany: 2015-07-27, 23:25   
0
UP DOWN

Posty: 95
mariusz80 napisa/a:
Tu akurat resztki klaru z linii NfCC, pó¼niej trochê 565 i Turbo c72

Opisz jak mo¿esz kilka s³ów o tych lakierach .
twardo¶æ , po³ysk itp.
 

mariusz80 
Wysany: 2015-07-28, 10:59   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
z moich obserwcji sutacja kszta³tuje siê tak:

czas aplikacji i wydajno¶æ
1. c72
2. 565 i Acrylic Clearcoat NfCC (AC)

twardo¶æ
1. 565 i AC
2.c72

polerowanie
1.AC
2.c72
3.565

czas schniêcia
1.565 i AC
2.c72

przejrzysto¶æ w kubku
na tym samym poziomie

cena za 1 litr gotowej mieszanki
1. c72 ok 74z³
2. 565 ok 100z³
3. AC ok 112z³

po³ysk
1.AC
2.565
3. c72 ( na pocz±tku ma ³adny po³ysk, ale ostatnio zauwa¿y³em, ¿e po czasie przygasa )
_________________

 
 

ABCD
Wysany: 2015-07-28, 11:32   
0
UP DOWN

Posty: 25
Jak po czasie wygl±da NFCC AC? Czy rzeczywi¶cie nie traci po³ysku po polerce (darciu papierem)?
Jak siê ma C72 do Spectral 575?
 

Dj Darecki
Wysany: 2015-07-28, 14:18   
0
UP DOWN

Posty: 95
Ja teraz testuje Premium CSR Clearcoat NFCC ale nie mam porównania za bardzo do innych lakierów
 

mariusz80 
Wysany: 2015-07-28, 14:46   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
ABCD, nie traci po³ysku po polerce. 575 nie u¿ywa³em.
CSR ma bardzo ³adny po³ysk, ale d³uzej siê utwardza ni¿ AC
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-08-02, 17:30   Novol 380 i 520
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
lakier bezbarwny Novol 520 wylany na 1,2 bara sat± 5000

IMG_0486.JPG
Plik cignito 145 raz(y) 1.5 MB

IMG_0485.JPG
Plik cignito 108 raz(y) 1.54 MB

IMG_0488.JPG
podk³ad 380 w akcji
Plik cignito 116 raz(y) 1.58 MB

_________________

 
 

MAX MAYER 
Wysany: 2015-08-02, 20:42   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 63
Skd: Lubelskie
Mariusz i jak Ci siê ten klar z Novola widzi :?: chodzi mi o twardo¶æ po³ysk i ewentualne polerowanie ;)
 

mariusz80 
Wysany: 2015-08-02, 20:55   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
za krótko go jeszcze mam. Po³ysk i przej¿ysto¶æ bardzo ³adna. Potrzebuje du¿o wiêcej czasu na utwardzenie ni¿ 565. nie ma takiej twardzo¶ci nastêpnego dnia jak 565 jest bardziej elastyczny/miêkki, ale w koñcu jest o po³owê tañszy
_________________

 
 

MAX MAYER 
Wysany: 2015-08-03, 11:29   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 63
Skd: Lubelskie
Dziekujê za info
 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-30, 20:16   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
dawno nic nie wstawia³em
c.d. bmw i ró¿ne takie
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-30, 20:18   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-30, 20:24   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-30, 20:33   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-30, 20:38   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ

mipa cc8_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-30, 20:41   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-30, 20:49   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
novol 520_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-30, 20:55   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ


novol 520_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-30, 21:04   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ


mipa cc8

_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-30, 21:10   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ

MIPA CC8nudzi³o mi siê to wstawi³em
_________________

 
 

juny 
Wysany: 2015-10-30, 22:20   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
wczoraj odda³em passata b6 :D
Ca³y bok + klapa zderzak ty³ :)
tylko b³ekitny sedan
_________________

 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-30, 22:24   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Klapy to chyba standard w nich. W tym bêdzie do wymiany
_________________

 
 

ursus1992
Wysany: 2015-10-31, 16:27   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
i jakie wrazenie co do tej cc8 ? gdzie ja kupujesz ?
 

mariusz80 
Wysany: 2015-10-31, 17:52   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Kupi³em od Lakierok'a. Bardzo ³atwy do polerowania nastêpnego dnia. Gêsty. Bardzo ³adny po³ysk i g³êbia
_________________

 
 

ABCD
Wysany: 2015-11-02, 04:48   
0
UP DOWN

Posty: 25
Jak oceniasz tego Novol'a 520?
Czemu zawsze zeszlifowujesz lakier a¿ do go³ej blachy (punktowo)?
 

mariusz80 
Wysany: 2015-11-02, 07:48   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Pozytywnie oceniam. Podobny do C 72 Turbo tylko z troszkê lepszym po³yskiem i du¿o ni¿sz± cen±. Rozszlifowuje poniewa¿ by³y tam odpryski
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-11-02, 21:24   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
nie masz czasami gdzie¶ miejsc niedolakierowanych albo zacieków przez to ¿e walisz wszystko na aucie ? :D na zdjêciach wygl±da to bardzo sympatycznie , mo¿e trochê ciê¿ej przygotowaæ taki element ale ile wiêcej zaczepów itp zostaje ca³ych :D
 

mariusz80 
Wysany: 2015-11-02, 22:14   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
jak siê ma dobrze o¶wietlone i ogrzane pomieszczenie to nie ma takich problemów. Mi lepiej i szybciej jest robiæ elementy na aucie, nie tracê czasu na demonta¿ a pó¼niej nie wkur...am siê na ruszaj±cy siê zderzak na stojaku podczas obróbki. Demontuje w ostateczno¶ci jak np w bmw powy¿ej gdzie musia³em polakierowaæ te¿ maskê od wewn±trz.

opelek

resztki Acrylic Clearcoat NfCC

_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-11-02, 22:27   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
MIPA CC8[/b]
_________________

 
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-03, 19:02   
+1
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
mariusz80 napisa/a:
jak siê ma dobrze o¶wietlone i ogrzane pomieszczenie to nie ma takich problemów. Mi lepiej i szybciej jest robiæ elementy na aucie, nie tracê czasu na demonta¿ a pó¼niej nie wkur...am siê na ruszaj±cy siê zderzak na stojaku podczas obróbki
Odno¶nie gibaj±cych siê zderzaków na stojakach to fakt ¿e potrafi± niejednego i nie raz doprowadziæ do furii.
Co do o¶wietlenia i ogólnie rzecz ujmuj±c warunków to jest fakt niezaprzeczalny ¿e s± nie tylko wymagane ale i po prostu bardzo pomocne.

Ale patrz±c z innej perspektywy a w zasadzie z do¶wiadczenia w nawi±zaniu do sposobu w jaki robisz swoje prace gdybym mia³ od siebie je opisaæ jak najkrócej, to nazwa³ bym je:

- ³adnie wygl±daj±c± cha³tur±

Nie bierz Mariusz tego jako atak na siebie bo nie jeste¶ jedyny który tak robi.
Mnie po prostu szlak trafia jak widzê takie kwiatki, a dok³adnie lakierowanie skrêconych/zespolonych ze sob± elementów, czy nie zdemontowanych lamp, listew, znaczków..... itd. itp.

Troszeczkê lat w tym siedzê i co nieco widzia³em, wiêc nikt mi nie powie ¿e:

- w skrêconym ze sob± b³otniku i zderzaku idealnie domatowa³ szczelinê/nada³ przyczepno¶æ lakierowi - i ¿eby ska³y sra...³y to wcze¶niej czy pó¼niej, mniej czy wiêcej bêdzie siê tam od³uszczaæ ( a wystarczy³oby choæby te elementy rozsun±æ)
- to samo jest z oklejonymi lampami, przy których fakt ¿e czasami trzeba co nieco rozebraæ np. kufer, ale... widzia³y ga³y co bra³y
- to samo tyczy siê listew np. drzwiowych. A jeszcze wiêksza lipa jest gdy z jakiego¶ powodu taka listwa zostanie zdjêta czy zerwana i na dodatek oka¿e siê ¿e drzwi pod ni± MAJ¡ INNY KOLOR !!! (sam ³adnych kilka lat temu najad³em siê za to odrobinê wstydu na Mitsubishi 3000GT gdy jeszcze by³y du¿o warte, bo wymieni³em kompletne z listw± niby w kolorze i tylko przecieniowa³em bok po wierzchu, a po jakim¶ czasie klient mia³ dzwona, listwê zerwa³o, a tam zamiast bia³ej per³y by³y CZERWONE :sciana: Dobrze ¿e kolega i sam je przywióz³, ale niesmak pozosta³)
- i podobnie jest z ró¿nymi znaczkami których masa ludzi nie demontuje do lakierowania tylko je¶li siê da to okleja. Tylko pó¼niej gdy przyjdzie siê ca³o¶æ przelakierowaæ -z ich zdjêciem- sypi± siê joby - szczególnie je¶li kto¶ nie przyuwa¿y i wyjd± mu kwiatki w postaci ³adnej obrysóweczki z podniesionego lakieru.
- itd. itp.

Robisz jak uwa¿asz. Ja wiem ¿e tak ³atwiej i szybciej, a dodatkowym bod¼cem czêsto jest has³o "na handel", ale.....................
Jak mówi³em to nie atak tylko moje zdanie, a u siebie Ty rz±dzisz.
Nara
 

mariusz80 
Wysany: 2015-11-03, 19:39   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Ty wolisz rozkrêciæ a ja wolê dobrze okleiæ i przy³o¿yæ siê do matowania. Ka¿dy robi tak jak mu wygodnie i tyle. Niektóre auta widuje i jako¶ lakier nie od³azi przy szczelinach, zakamarkach itp. wiêc nie uwa¿am, ¿e ¼le to robiê. Szczeliny to nie jest problem, wystarczy pomy¶leæ czym naj³atwiej to zrobiæ. Cha³tur± te¿ nazwiesz wszelakie naprawy Smart? Bo przecie¿ przy tych naprawach te¿ siê nie demontuje elementów. Nie rozumiem Twojego podej¶cia, kto¶ to wymy¶li³, pokaza³, ¿e tak mo¿na a wystarczy do tego tylko dobrze podej¶æ i efekt wcale nie bêdzie gorszy od tego Twojego sposobu, przy którym bardzo czêsto co¶ siê uszkodzi. A aut od handlarzyków nie robiê.
_________________

 
 

piotrekpiotrek
Wysany: 2015-11-03, 22:57   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 71
;) ;) dobra robota Mariusz;) pozdrawiam;)
 

ursus1992
Wysany: 2015-11-04, 16:27   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
te emblematy bmw na masce czy klapie wystarczy podwazyc sa na koleczkach
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-05, 18:05   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
To nie jest ¿e ja tak wolê tylko TAK SIÊ POWINNO ROBIÆ a nie jak za PRL-u u Ruskich (u nas w sumie te¿ tylko zamiast oklejania czêsto smarowali past± BHP do r±k i czekali a¿ wyschnie a po pomalowaniu ciep³± wod± ze szlaucha siê zmywa³o).

Ale masz racjê i sam to wy¿ej napisa³em ze u Ciebie Ty rz±dzisz i robisz jak chcesz.

Odno¶nie napraw SMART to nie maj± one nic wspólnego z niedomatowaniami, niedomalowaniami i tym podobnymi cudami na kiju.

Rób sobie jak uwa¿asz, lecz ja odezwa³em siê bo nikt przynajmniej na tej stronie nie zwróci³ na to uwagi - innych stron nie przegl±da³em.
I tyle.
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-05, 18:09   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
piotrekpiotrek napisa/a:
dobra robota Mariusz;)
A po czym to pozna³e¶?
Mo¿e i mnie o¶wiecisz, bo albo jestem ¶lepy i widzê tylko zdjêcia elementów i aut tylko w kicie i lakierze, albo tylko tyle mi siê na tej stronie wy¶wietla.
Nie widzê ani fot podk³adu, ani choæby opisu co, jak i czym by³o miêdzy tymi zdjêciami robione.
Nie zak³adam z góry ¿e ¼le i z³ymi materia³ami, ale ja nic na ten temat nie widzê, wiêc chêtnie siê dowiem na podstawie czego wyci±gn±³e¶ taki wniosek (bo lakier siê b³yszczy?)
 

mariusz80 
Wysany: 2015-11-05, 20:17   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
³ysy73, gdybym nie potrafi³ w ten sposób oklejaæ i matowaæ to te¿ bym siê nie bra³.
A jak zdjêcia w oczka kol± to omijaj z daleka, Najlepszy wszechwiedz±cy lakierniku.
Pozdrawiam i nie musisz odpisywaæ
_________________

 
 

mayer
Wysany: 2015-11-05, 20:42   
0
UP DOWN

Posty: 122
Jakich materia³ów u¿ywasz do cieniowania? spactral czy co¶ innego? masz jaki¶ bezbarwny który uwa¿asz ¿e jest do tego bardzo dobry(nie ¶ciemnia itp)?
Piêkna robota ;)
 

piotrekpiotrek
Wysany: 2015-11-05, 23:38   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 71
³ysy73 napisa/a:
piotrekpiotrek napisa/a:
dobra robota Mariusz;)
A po czym to pozna³e¶?
Mo¿e i mnie o¶wiecisz, bo albo jestem ¶lepy i widzê tylko zdjêcia elementów i aut tylko w kicie i lakierze, albo tylko tyle mi siê na tej stronie wy¶wietla.
Nie widzê ani fot podk³adu, ani choæby opisu co, jak i czym by³o miêdzy tymi zdjêciami robione.
Nie zak³adam z góry ¿e ¼le i z³ymi materia³ami, ale ja nic na ten temat nie widzê, wiêc chêtnie siê dowiem na podstawie czego wyci±gn±³e¶ taki wniosek (bo lakier siê b³yszczy?)³ysy73 .... jak widaæ wy¿ej, to nie by³o do ciebie...
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi