Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
pitervr6 
Wysany: 2014-03-30, 12:46   
0
UP DOWN


Posty: 167
Skd: rze
ten passat to bedzie jakis show car czy na codzien bedziesz sobie nim smiga³ ?
 

KK 
Wysany: 2014-03-30, 13:25   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Show Car :rotfl: :rotfl:
 
 

zloty213 
Wysany: 2014-03-30, 17:27   
+1
UP DOWN
z³oty


Pomg: 1 raz
Posty: 93
Skd: Podkarpacie
Gdzie zniknê³y te zdjêcia co doda³em z kolorem, wie kto¶ ?
 

krzysokol
Wysany: 2014-04-01, 20:33   
0
UP DOWN

Posty: 42
pitervr6 napisa/a:
ten passat to bedzie jakis show car czy na codzien bedziesz sobie nim smiga³ ?
Passat bêdzie pojazdem na niedziele a to g³ównie z powodu silnika jaki tam bêdzie a co za tym idzie spalania :)
 

pitervr6 
Wysany: 2014-04-01, 20:43   
0
UP DOWN


Posty: 167
Skd: rze
vr6 ? do tego szersze ko³o i niezej ?
 

krzysokol
Wysany: 2014-04-01, 20:56   
0
UP DOWN

Posty: 42
pitervr6 napisa/a:
vr6 ? do tego szersze ko³o i niezej ?
1.8 t zrobione na 289km 400Nm do tego dobre hamulce z audi zaciski grilling z podwójnymi t³oczkami z ty³u tarcze ³adna felga i nieco ni¿ej projekt jak na foto :)

dmott-b4wagon-3t.jpg
Plik cignito 171 raz(y) 38.92 KB

 

matheo_86
Wysany: 2014-04-02, 20:50   
0
UP DOWN

Posty: 91
³adny german sie szykuje:)
 

krzysokol
Wysany: 2014-04-02, 21:24   
0
UP DOWN

Posty: 42
matheo_86 napisa/a:
³adny german sie szykuje:)
Szykuje to dobre okre¶lenie na razie bawiê siê z wyprowadzeniem nadkola ty³ idzie jak po grudzie ale kilkadziesi±t roboczogodzin i jedno bêdzie zrobione :)
 

krzysokol
Wysany: 2014-05-04, 20:13   Passat
0
UP DOWN

Posty: 42
Po d³ugiej przerwie pora na aktualizacjê. Lewa strona ju¿ prawie przygotowana lekkie poprawki i z g³owy. Zregenerowa³em podszybie, by³o co robi dolna czê¶æ wymieniona w ca³o¶ci przy okazji dowiedzia³em siê ¿e pora turlaæ na nowy migomat co normalnie dzia³a. Do tego zmontowa³em wlew paliwa po czym dowiedzia³em siê ze jestem 3 osob± która co¶ tam spawa wiec pewnie bêdzie wymiana æwiartki (kiedy¶) zaczo³em u¿ywaæ szlifierki pneumatycznej fajna zabawka no i zakup sprê¿arki jutro foto wrzucê. Poni¿ej link do galerii:
https://drive.google.com/folderview?id=0B09_008rDNtyZXJ6Rl8tOTlVdjA&usp=sharing
 

krzysokol
Wysany: 2014-05-18, 21:39   Passat
0
UP DOWN

Posty: 42
Kolejne postêpy wyczyszczony próg do go³ego zapodk³adowany czeka na podrównanie, wyczy¶ci³em przy okazji reperaturkê któr± wstawia³ fachowiec w warsztacie (osobi¶cie bym zabi³ za takie co¶), naprawione wyrównane podszybie. Teraz tylko szpachlowanie i kosmetyka. Wiêcej zdjêæ w galerii(skoñczy³ sie upload): https://drive.google.com/folderview?id=0B09_008rDNtyZXJ6Rl8tOTlVdjA&usp=sharing
 

ABCD
Wysany: 2014-05-19, 02:47   
0
UP DOWN

Posty: 25
Powodzenia :)
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-19, 22:20   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Krzysiu znam ten bol :D jutro koncze robic bude od samuraika :D
 

krzysokol
Wysany: 2014-07-02, 23:54   Passat
0
UP DOWN

Posty: 42
Jako, ¿e zaczynaj± siê wakacje czasu jest dostatek pora ostro wzi±æ siê za z³omka dosz³a komora która zosta³a dok³adnie wyczyszczona, pozbawiona rudej na wszystko po³o¿ony reaktywny jutro pora po³o¿yæ akryl na reaktywny skoczyæ do miasta po papier i dzida w przeci±gu 2 tygodni po³o¿yæ lakier i posk³adaæ tak wygl±da plan poni¿ej zamieszczam link do galerii: https://drive.google.com/folderview?id=0B09_008rDNtyZXJ6Rl8tOTlVdjA&usp=sharing
 

KK 
Wysany: 2014-07-03, 02:17   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
¯e te¿ Ci siê chce... ja bym ju¿ to dawno wepchn±³ w krzaki.
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-07-03, 10:58   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Ja to samo :D
a co to za reaktywny :) ?
 

krzysokol
Wysany: 2014-07-03, 23:06   
0
UP DOWN

Posty: 42
KK napisa/a:
¯e te¿ Ci siê chce... ja bym ju¿ to dawno wepchn±³ w krzaki.

Zrobi³ bym to samo ale jak ju¿ napisa³em uczê siê a poza tym za wykonanie passata dostaje sprzêt warsztatowy no i pojazd brata na czym¶ sie trzeba uczyæ.
 

krzysokol
Wysany: 2014-07-03, 23:09   
0
UP DOWN

Posty: 42
YAMAHER napisa/a:
Ja to samo :D
a co to za reaktywny :) ?

Cieszy mnie to ¿e nie jestem sam a reaktywny to NOVOL PROTECT 340 z ciekawostek mogê powiedzieæ ¿e kupowa³em dwie puszki tego samego a by³y dwa ró¿ne od siebie kolory. Pozdrawiam
 

YAMAHER
Wysany: 2014-07-04, 21:58   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
a daty zgadza³y sie :) ?
 

krzysokol
Wysany: 2014-07-04, 23:57   
0
UP DOWN

Posty: 42
YAMAHER napisa/a:
a daty zgadza³y sie :) ?

A¿ tak siê nie zag³êbia³em ale mo¿e to byæ powód z ciekawych zeczy przewietrzy³em dzi¶ passata w³a¶ciciel czyli brat cofa³ swoim drugim autem i wkleil mi siê w naro¿nik pod okularem lampy ty³ :)
 

krzysokol
Wysany: 2014-08-20, 17:13   PAssat
0
UP DOWN

Posty: 42
Kolejne prace na przód troche siê z tym ci±gne ale umar³ migomat brak kasy nie pozwala na zakum jutro bede mia³ na 2 dni to cos pójdzie do przodu wszystkie elementy w sumie mam juz przygotowane dotrzec maske i cos wymyslec z klap± muszê. Poni¿ej link do galerii: https://drive.google.com/folderview?id=0B09_008rDNtyZXJ6Rl8tOTlVdjA&usp=sharing
 

Robkoo
Wysany: 2014-10-06, 01:32   
0
UP DOWN

Posty: 48
pytanie mam odno¶nie szlifowania spawów. Jak± tarcz± wyszlifowa³e¶ spawy ?
 

KK 
Wysany: 2014-10-06, 22:27   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Okr±g³±?
_________________

 
 

krzysokol
Wysany: 2014-10-10, 00:19   
0
UP DOWN

Posty: 42
Robkoo napisa/a:
pytanie mam odno¶nie szlifowania spawów. Jak± tarcz± wyszlifowa³e¶ spawy ?
Tarcza listkowa bodaj¿e p120
 

krzysokol
Wysany: 2014-10-10, 00:29   
0
UP DOWN

Posty: 42
Kolejne postêpy zbli¿amy siê do koñca :) Ju¿ polakierowane oczywi¶cie reszta w linku : https://drive.google.com/folderview?id=0B09_008rDNtyZXJ6Rl8tOTlVdjA&usp=sharing Dodam ¿e baz± lakieruje 3 raz w ¿yciu. Oceniajcie pozdrawiam
 

pauel007 
Wysany: 2014-12-04, 00:36   
0
UP DOWN

Posty: 53
Skd: polodnie
Ogrom pracy z paskiem :) , gratulacje za zaanga¿owanie. Po fotorelacji przynajmniej widaæ gdzie s± jakie "kwiatki" w pasku. Swoj± drog± jaki to rocznik i ile ma km?, troszku zjedzony zêbêm czasu :) . Kiedy jaki¶ aktual.

Pozdro :spoko:
 

krzysokol
Wysany: 2014-12-05, 13:25   
0
UP DOWN

Posty: 42
pauel007 napisa/a:
Ogrom pracy z paskiem :) , gratulacje za zaanga¿owanie. Po fotorelacji przynajmniej widaæ gdzie s± jakie "kwiatki" w pasku. Swoj± drog± jaki to rocznik i ile ma km?, troszku zjedzony zêbêm czasu :) . Kiedy jaki¶ aktual.

Pozdro :spoko:

A wedle ¿yczenia ju¿ aktualizuje galeriê. Passat b4 1994r pusty mia³ tylko abs. Ciêzko dorwaæ fajny egzemplarz w dobrych pieni±dzach dlatego podj±³em siê renowacji od razu kilku poprawek, udoskonaleñ. W pasztecie siedzi ju¿ silniczek tak jak by³o mówione 1.8t 298km na razie skrêcony jest na 250-270km trzeba siê przyzwyczaiæ do mocy potem z pewnosci± turbina dostanie mocniejsze do³adowanie a auto hamownie, dotar³ równie¿ gwint pojecha³ do zregenerowania w piwnicy czekaj± dwu t³oczkowe zaciski z audi s2 do tego du¿e tarcze TRW na ty³ kompletna belka z tarczami. Do zrobienia zosta³a konserwacja profili polakierowaæ zderzaki i maskê (poprawka siê dopiero uczê) no i oczywi¶cie montarz wnêtrza s± tylko fotele i pasy. Z ciekawych zeczy to sprzeg³o nie wytrzyma³o trzeba wymieniæ na mocniejsze, za jaki¶ czas postaram siê wykonaæ wiêksz±, dok³adniejsz± fotorelacjê poni¿ej oczywiscie link do gallerii ( cholerne limity uploadu :) ): https://drive.google.com/folderview?id=0B09_008rDNtyZXJ6Rl8tOTlVdjA&usp=sharing troche pomieszane ale kto sledzi to znajdzie
 

tom cio
Wysany: 2014-12-05, 22:21   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Z którego dok³adnie 1.8t tyle hp? Na seryjnej turbinie? Skrzynia 5b czy 6b?
 

krzysokol
Wysany: 2014-12-09, 00:05   
0
UP DOWN

Posty: 42
tom cio napisa/a:
Z którego dok³adnie 1.8t tyle hp? Na seryjnej turbinie? Skrzynia 5b czy 6b?
Skrzynia 5b puki co 5 bieg nie u¿ywany brak odwagi kierowcy passat jest na dotrciu krecony tylko do 4 ty¶ mo¿e smia³o do 7 ty¶ obrotów przy 4 biegu i 4 ty¶ 170km/h na odcinku mo¿e kilometra. Ponizej troche opisa³em co zosta³o zmodyfikowane a jeszcze bedzie gwintowane zawieszenie juz w tym tygodniu no i jeszcze wieksze tarcze hamulcowe oraz zaciski griling z audi s2
Silnik 1.8turbo
1781 poj
silnik zmiksowany na osprzecie AEB/AGU/ADR
turbo po naprawie z gwarancj± hybryda -Borg Wagner/KKK z ch³odzeniem wodnym
customowy kolektor wydechowy nierdzewny
wastegate nowy Tial
wtryskiwacze 440cc na przejsciówkach napis bosch motorsport
ecu z programem na 298ps
intercooler FMIC
dolot z przep³ywk± 3 cale
wydech przelotowy 2.5 cala
platynowe ¶wiece
pompa paliwa valbro 6barów
 

tom cio
Wysany: 2014-12-09, 00:17   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
krzysokol, dziêki za odpowied¼, niez³ego mixa zrobili¶cie, mocny dó³ na szerokim kanale w g³owicy, me 7,5 je¶li mnie pamiêæ nie myli. Bêdzie nie¼le lataæ, ja tylko uwa¿a³bym z tym programem (jak wnioskujê z wypowiedzi gotowiec?), lepiej jest podjechaæ do tunera aby finalnie wystroi³ auto do danego osprzêtu bo jak sam siê przekona³em turbo benzynê jest do¶æ ³atwo ugotowaæ przy nieprzemy¶lanych przeróbkach. Powodzenia w dalszych pracach :)
 

krzysokol
Wysany: 2014-12-10, 14:12   
0
UP DOWN

Posty: 42
tom cio napisa/a:
krzysokol, dziêki za odpowied¼, niez³ego mixa zrobili¶cie, mocny dó³ na szerokim kanale w g³owicy, me 7,5 je¶li mnie pamiêæ nie myli. Bêdzie nie¼le lataæ, ja tylko uwa¿a³bym z tym programem (jak wnioskujê z wypowiedzi gotowiec?), lepiej jest podjechaæ do tunera aby finalnie wystroi³ auto do danego osprzêtu bo jak sam siê przekona³em turbo benzynê jest do¶æ ³atwo ugotowaæ przy nieprzemy¶lanych przeróbkach. Powodzenia w dalszych pracach :)


Program wysterowany by³ ju¿ pod ten silnik wspó³pracowa³ z nim ale w innym aucie :)
Ale wiadomo tu wspólpracuje z inn± skrzyni± dlatego dostanie nowy program narazie cisnienie jest skrêcone tak aby ³adnie lata³ ale bez przesady
 

pauel007 
Wysany: 2014-12-11, 23:52   
0
UP DOWN

Posty: 53
Skd: polodnie
krzysokol jakich materia³ów u¿ywa³e¶ do renowacji paska?, lakierowanie w warunkach widocznych na fotach?, jak z wtr±ceniami, jakim sprzêtem dysponujesz? :)
Pozdro.
 

krzysokol
Wysany: 2014-12-14, 09:43   
0
UP DOWN

Posty: 42
pauel007 napisa/a:
krzysokol jakich materia³ów u¿ywa³e¶ do renowacji paska?, lakierowanie w warunkach widocznych na fotach?, jak z wtr±ceniami, jakim sprzêtem dysponujesz? :)
Pozdro.
Cze¶æ, lakierowa³em w warunkach gara¿owych pomieszczenie odkurzy³em przemys³owym odkurzaczem myjka potraktowa³em ¶ciany pod³ogê po wyschniêciu folia na sufit ¶ciany. Dysponujê kompresorem aspa 3jw6 do tego pistolet AirGunsa az3 1.3 odwadniacz devilbiss, reduktor pod pistolet star delux, dwie szlifierki pneumatyczne 3mm i 5mm i co¶ tam jeszcze o czym pewnie zapomnia³em. Passat przeszed³ gruntowny remont gdzie da³o sie to wycinka gdzie nie to piaskowanie pistoletem za 60z³ nawet daje rade ale dysze 2 razy u tokarza :) na czyst± blachê epoksyd NOVOL tam gdzie siê nie uda³o oczy¶ciæ reaktywny NOVOL lakiêr to xyralic b09 BMW marrakesh brown zakupiony na elakierach bezbarwny równie¿ od nich oznaczenie 444 po dodaniu 10% rozciêczalnika nie¼le siê przy czym wypylona warstwa musi byæ trochê grubsza osobi¶cie polecam u-pol fajna rozlewalno¶c na 1,5 warstwy to chyba wszystko co chcia³em powiedzieæ o wiêcej pytaæ chêtnie odpowiem. Pozdrawiam Krzysztof
 

pauel007 
Wysany: 2014-12-28, 21:42   
0
UP DOWN

Posty: 53
Skd: polodnie
Hej.jak z elementami podwozia typu belka,sanki,wahacze,zaciski zwrotnice?,piaskowanie? ,Jakas kombinacja z przednimi lampami bêdzie?, pozdro
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group