Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
kalbi 
Wysany: 2015-03-05, 19:23   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
toszkê kolor nie podpasowa³
_________________

 
 

pawel1108 
Wysany: 2015-03-05, 19:31   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 960
Skd: Wroc³aw
szkoda, ¿e nie cieniowa³e¶ drzwi, bo kolor ni hu hu nie pasi.
Chyba, ¿e dojdzie w s³oñcu ;)
 

juny 
Wysany: 2015-03-05, 19:37   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Lakier jet mocno zmatowiony, spolerowa³em klape w 1 miejscu i jest ok :)

W sobote bêde go ca³ego polerowa³ :)

Jeszcze mo¿e nie wszystko wychodzi ale ju¿ nie robie tylu b³êdów co kiedy¶, (jest ma³a satysfakcja)
_________________

 

Miki
Wysany: 2015-03-05, 20:03   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
juny napisa/a:
Jeszcze mo¿e nie wszystko wychodzi ale ju¿ nie robie tylu b³êdów co kiedy¶, (jest ma³a satysfakcja)


¯e niby co?

Tymi fotkami robisz sobie tak± reklamê ¿e ja bym Ci taczki nie da³ pomalowaæ.
_________________
Mart-Dent
 

juny 
Wysany: 2015-03-05, 20:13   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Jestem samoukiem i chodzi mi o to ¿e nie robie ju¿ tyle b³edów.
Nie interesuje mnie to czy da³by¶ mi pomalowaæ swoj± taczkê czy nie.Robie to dla siebie chce siê nauczyc
_________________

 

rogal-master1
Wysany: 2015-03-05, 20:31   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
Ale co wy chcecie u nas w galerii stoi na wystawie Hyundai jaki¶ tam nowy model i na tylnym b³otniku ma takie kratery ze masakra jakby by³ na polu malowany. A wy tu ch³opaka siê czepiaciê
 

jedi9 
Wysany: 2015-03-05, 20:42   
+1
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 167
Skd: ¯yglin
Panowie zejdzcie z cholpaka stara sie jak moze. Wiadomo kazdy robi bledy jeden mniejsze, jeden wieksze. Ja gratuluje mu tego ze w ogole mu sie chce bo jak patrze na tych dzisiejszych mlodzianow to normalnie nie bede sie wypowiadal. Nic nie robic a zarobic. Poprawi sie dojdzie do wniosku ze na rynku trzeba robic dobrze zeby egzystowac , a co za tym idzie nie zawsze zarobic. Bedzie kasa bedzie rozwoj a jak nie to stwierdzi ze trzeba zmienic robote. Jest tu kolega ktory wlasnie na lakierowanko zmienil. Pozdrawiam i zycze wszystkim zapalu do pracy
 

pawel1108 
Wysany: 2015-03-05, 21:06   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 960
Skd: Wroc³aw
Cytat:

Panowie zejdzcie z cholpaka stara sie jak moze

Wa¿ne, ¿e Mu siê chce i ma zapa³ :spoko:
Co do koloru to polerka ma siê tu nijak, nie zarzucam Ci, ¿e k³amiesz czy siê wykrêcasz bo nie o to chodzi by Cie kopaæ tylko aby co¶ podpowiedzieæ.
Moim zdaniem odcieñ auta jest bardziej niebieski i na tak du¿ych panelach bêdzie to widoczne pomimo najlepszej polerki. Sugerujê aby¶ na przysz³o¶æ bra³ pod uwagê cieniowanie s±siednich elementów.
To, ¿e do klapy siê ró¿ni to akurat Twój b³±d bo za wysoko polecia³e¶ z baz± i na dodatek ten nieszczêsny spoiler siê do tego przyczyni³, bo jak robi³e¶ go baz± to zaprószy³e¶ góry b³otników a wystarczy³o po¶wiêciæ wiêcej czasu i zamaskowaæ b³otniki po przeschniêciu bazy i wtedy atakowaæ spoiler. Co do tych drzwi to na 99% zapewne my¶la³e¶, ¿e siê zmie¶cisz z cieniowaniem a polecia³e¶ do koñca i jeszcze ten ¶rednio kryj±cy kolor ;)
Ale siê w koñcu nauczysz :spoko:
 

juny 
Wysany: 2015-03-05, 21:12   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Szczerze mówi±c za ka¿dym razem jak co¶ cieniuje zastanawiam siê czy wyjdzie :)
Dlatego te¿ mam stracha wje¿d¿aæ na s±siednie elementu, ale my¶le ze z czasem to jako¶ pójdzie.

Po polerce wstawie kolejne fotki i zobaczymy co wyjdzie z tego :spoko:
_________________

 

barteek933
Wysany: 2015-03-05, 21:13   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
nie cieniowa³ bo pewnie klient chcia³ 2 b³otniki i nic wiêcej. My¶lê ¿e sami wiecie ¿e ciê¿ko jest kogo¶ namówiæ na 2 kolejne elementy gdzie warto¶æ samochodu jest nie du¿o wiêksza ni¿ koszt ca³ej naprawy. Lakierowaæ zarobkowo nie lakierujê ale mam warsztat i wiem jak to jest z klientami. Mówisz mu ¿e co¶ jest do wymiany a on mówi zostaw, mo¿e bêdzie dobrze. I robisz 2 ray a jak mu policzysz podwójnie to patrzy jak na oszusta. Taka jest prawda. Musi poprawiæ klilka rzeczy w swojej pracy i bêdzie dobrze :)
 

pawel1108 
Wysany: 2015-03-05, 21:19   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 960
Skd: Wroc³aw
Juny oddaj auto wieczorem i jed¼ na Kanaraiby ;)
 

juny 
Wysany: 2015-03-05, 21:25   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Nie o to sie akurat nie boje, autko tego co maluje mu 70% samochodów ;) z reszt± wzi±³em za to nieca³e 400z³ :)
_________________

 

KK 
Wysany: 2015-03-05, 21:29   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Z kosztami bazy, lakieru czy za same rze¼bienie?
_________________

 
 

pawel1108 
Wysany: 2015-03-05, 21:31   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 960
Skd: Wroc³aw
juny napisa/a:
z reszt± wzi±³em za to nieca³e 400z³
to przesadzi³e¶...
nie dawaj siê wykorzystywaæ. Niech sobie ka¿dy robi po ile chce ale takie drobne za tyle pracy to jest przesada. Ty co¶ jadasz ?(oczywi¶cie ¿artujê, ale bez przesady)
 

KK 
Wysany: 2015-03-05, 21:48   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Polskie realia s± naprawdê chore. Sam ostatnio trochê wiêcej ¿±dam za swoj± pracê i kurcze makabra. Ka¿dy patrzy na mnie jakbym chcia³ go oszukaæ. Najgorzej jest przyzwyczaiæ ludzi do niskich cen, wtedy jest masakra.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-03-06, 11:05   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
jak za takie pieni±dze to robota jest bdb zrobiona. za te dwa b³otniki to tak max minimum powinno byæ 600. Moim zdaniem s± to za du¿e elementy ¿eby je liczyæ pojedynczo ... Widzia³em ostatnio samochód znajomego robiony po 200-250 za element i tragedia. Ca³y samochód w rysach po szlifierce. Oka jak ch..., klepa³ tyln± klapê to fale jak nie wiem co. bezbarwny w ogóle nie dolany. A w dodatku na klapie p³atem albo siad³a szpachla albo siê baza tak zwa¿y³a. Nie ogl±da³em tego dok³adnie bo nie by³o czasu i w dodatku samochod by³ jeszcze nie za czysty. W 3 min znalaz³em tyle wad ...

Tak¿e tutaj je¿eli s± to syfki a nie oczka to przytnie papierkiem, przepoleruje i bêdzie ig³a :P

Najgorsze jest to ¿e jak robisz jakiej¶ handlarzynie to nawet jak mu powiesz ma³o to i tak zawsze bêdzie chcia³ co¶ urwaæ bo a to kolor nie pasuje, a to rysa tu jest a nie by³o ...
 

ksenonn 
Wysany: 2015-03-06, 12:52   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 279
Skd: Czêstochowa
zgadzam siê z powy¿szym

co ciekawsze zjawisko tutaj zauwa¿y³em, jak siê jeden przyczepi³ do czego¶ to ju¿ lawinowo posz³o napier... jakby sami tu kurna ¶wiêci byli, a wiêkszo¶æ z nor, pi³uje ten bezbarwny po ca³o¶ci a¿ huczy ¿eby syfy wyci±æ..
_________________
Blacharstwo/Lakiernictwo
 

Miki
Wysany: 2015-03-06, 13:58   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Ale ja mu siê ani do syfów ani do wykonywanej roboty nie przyczepiam bo mi to loto. Ale co¶ takiego ze szkoda 3 czy 4 z³otych na ta¶mê to ¿enada. Karzdy lakiernik wie ¿e nawet czasami lekko roztargana folia narobi pod ni± ba³agan i szyby trzeba ¿yletk± skrobaæ, a tu mamy przyk³ad paproka, bo co mo¿na powiedzieæ o go¶ciu któremu nie chce zrobiæ tak prostej czynno¶ci, jak zamaskowanie nie lakierowanych elementów.

I to nie pierwsza praca któr± tak robi.

Co kogo obchodzi za ile to robi, jego sprawa, mo¿e to robiæ nawet za darmo, ale na jakim¶ poziome, a nie na odjebsiê i spogl±daæ tylko czy lakier siê ¶wieci :sciana: Po 3 miesi±cach te spawy tam bêd± tak widoczne ze bêdziesz siê wstydzi³ powiedzieæ ¿e ty to robi³e¶.
_________________
Mart-Dent
 

ksenonn 
Wysany: 2015-03-06, 14:20   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 279
Skd: Czêstochowa
poprawi parê razy to siê nauczy nie pope³niaæ g³upich b³êdów
_________________
Blacharstwo/Lakiernictwo
 

barteek933
Wysany: 2015-03-06, 16:54   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
ale znowu z drugiej strony jak kto¶ co¶ robi ¼le i by³ by chwalony to bêdzie ca³y czas robi³ to tak samo. A jak dostanie opie...l to mo¿e zacznie robiæ to tak jak potrzeba.
 

Miki
Wysany: 2015-03-06, 18:18   
+1
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
juny napisa/a:
Robie to dla siebie chce siê nauczyc


Nauka jest pod okiem instruktora, Ty tu odprawiasz rzemios³o za pieni±dze. Kumasz ró¿nicê?
_________________
Mart-Dent
 

ursus1992
Wysany: 2015-03-06, 19:45   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
Miki napisa/a:
: Po 3 miesi±cach te spawy tam bêd± tak widoczne ze bêdziesz siê wstydzi³ powiedzieæ ¿e ty to robi³e¶.
 

barteek933
Wysany: 2015-03-06, 19:55   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
jak kolega ma czas to polecam https://www.youtube.com/watch?v=jnX44u1rpYk

sam ogl±dam wszystkie jego filmy po kolei i mo¿na siê du¿o z nich nauczyæ :)
 

ursus1992
Wysany: 2015-03-06, 20:08   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
Miki napisa/a:
A: Po 3 miesi±cach te spawy tam bêd± tak widoczne ze bêdziesz siê wstydzi³ powiedzieæ ¿e ty to robi³e¶.


a to nieby czemu ?
 

Miki
Wysany: 2015-03-06, 20:10   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
ursus1992 napisa/a:
Miki napisa/a:
A: Po 3 miesi±cach te spawy tam bêd± tak widoczne ze bêdziesz siê wstydzi³ powiedzieæ ¿e ty to robi³e¶.


a to nieby czemu ?


Bo takie s± prawa natury jak siê nie ma odpowiedniego sprzêtu.
_________________
Mart-Dent
 

juny 
Wysany: 2015-03-06, 20:17   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Teraz to a¿ mnie zaciekawi³e¶? Co ma do tego sprzêt?
O jakim konkretnie mowa?
_________________

 

unek
Wysany: 2015-03-06, 20:52   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
Sprawa prosta w szopie pewnie mia³e¶ 15 stopni w dobrych polotach .. poczeka³e¶ z pó³ godz a nawet godz i szlif szpachelkuuu .. nawet te kwoki ci nie pomog± co masz .. Kumasz o czym pisze Miki, ?? o podk³adzie nie wspomnê ..
 

ursus1992
Wysany: 2015-03-06, 21:07   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
no niby tak siedzie napewno, druga sprawa ze ³atki tylko punktowo po³apane
 

SamSobieSzefem
Wysany: 2015-03-06, 21:09   
0
UP DOWN


Posty: 154
promiennik 1000 z³ kup zrobi robote polecam
_________________

 

juny 
Wysany: 2015-03-06, 21:25   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Robie w takich warunkach jakie mam nic nie zrobie.
Wszystko z czasem
_________________

 

manin50@wp.pl
Wysany: 2015-03-06, 21:45   
0
UP DOWN

Posty: 34
Jaka niby roznica spawu punktowego od ciaglego?I jak to sie ma do siadania szpachli?
 

ksenonn 
Wysany: 2015-03-06, 23:38   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 279
Skd: Czêstochowa
pomiêdzy spawami masz do³ki i w tym w³asnie miejscu gips siada
_________________
Blacharstwo/Lakiernictwo
 

ksenonn 
Wysany: 2015-03-06, 23:41   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 279
Skd: Czêstochowa
juny napisa/a:
Robie w takich warunkach jakie mam nic nie zrobie.
Wszystko z czasem


mozesz na pierwszy rzut u¿yæ gipsu z w³óknem, wciskaj±c dok³adnie go w do³ki
_________________
Blacharstwo/Lakiernictwo
 

manin50@wp.pl
Wysany: 2015-03-07, 00:05   
0
UP DOWN

Posty: 34
Na spawy powinien isc gips z wloknem albo alu nie szlifuje sie lekko ale nie siada
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-03-07, 01:27   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
manin50@wp.pl napisa/a:
Na spawy powinien isc gips z wloknem albo alu nie szlifuje sie lekko ale nie siada

Bzdura.

Miejsce ³±czenia MA byæ jak najbli¿sze kszta³towi elementu.
¯adnych punktowych spawów, ¿adnych posmarkanych spawów.
Cynowanie to czêsty sposób na poprawienie takiej kaszany.

Ja jednak robiê to klejem strukturalnym.
Wype³nia, mozna go obrabiaæ, ba, nawet gwintowaæ.
Nie si±dzie nigdy nic.
Koszt niewielki, bez specjalnych technik jak przy cynowaniu.
Gotowe do obróbki natychmiast po utwardzeniu.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

JAROGTS
Wysany: 2015-03-07, 12:07   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 169
Skd: Bia³ystok
Lacku poka¿ prosze taki klej, bo nie wiem ocb;p
 

manin50@wp.pl
Wysany: 2015-03-07, 16:41   
0
UP DOWN

Posty: 34
Bzdura bo co? nie rozumiem
- to szpachle nie do tego
- siadaja
-czy klej ktorym robisz jest najlepszy poprostu
 

dawid257
Wysany: 2015-03-07, 17:35   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 68
widaæ ze ta blacha by³a tam wstawiana na felc/zak³adke to nie lepiej by³o zagê¶cic spaw ¿eby sie zrobi³ ci±g³y i nie wymy¶laæ z tym siadaniem szpachli w dziurki :)
 

rogal-master1
Wysany: 2015-03-07, 19:00   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
Jak czytam wasze wypowiedzi to widze ze ludzie maja naprawde powazne problemy :)
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-03-07, 20:34   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
manin50@wp.pl napisa/a:
- siadaja

Siadaj±. :tak:
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

KK 
Wysany: 2015-03-08, 02:03   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Lacku, a obróbka tego kleju jaka?
_________________

 
 

SamSobieSzefem
Wysany: 2015-03-08, 20:53   
0
UP DOWN


Posty: 154
nei wygrzana szpachel siada
wygrzana nie powinna
jednak aby nie dzialo siê nic nale¿y wg mnie nawaliæ epoksydu w szczeliny aby do szpachli nie dostawala sê woda wilgoæ powietrze
_________________

 

JAROGTS
Wysany: 2015-03-31, 16:34   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 169
Skd: Bia³ystok
Dzi³asz tam trochê juny?;p
 

juny 
Wysany: 2015-03-31, 16:45   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Tak ca³y czas
_________________

 

barteek933
Wysany: 2015-04-01, 15:21   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
to dawaj jakie¶ fotki bo nie ma co ogl±daæ :D
 

juny 
Wysany: 2015-04-23, 21:53   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Dawno mnie nie by³o.
Troche z braku czasu bo przez ca³y miesiaæ dojezdzam 30km do szko³y na kursy.

Troche fotek:Pozdro :)
_________________

 

mariusz80 
Wysany: 2015-04-23, 22:16   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Widaæ, ¿e oklejanie Ci du¿o schludniej idzie :) co pewnie siê odbija na mniejszej ilo¶ci wtr±ceñ. Ta ta¶ma nie zostawia kleju? Po co srebrem do koñca drzwi jecha³e¶, przecie¿ mia³e¶ sporo miejsca na cieniowanie.
_________________

 
 

juny 
Wysany: 2015-04-23, 22:43   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Ta¶ma fajna bo w³asnie nie zostawia kleju, lubie ni± oklejaæ :)
Co do cieniowania fakt mog³em. postaram siê przy natepnym malowanku pobawiæ z cieniowaniem :)

Sufu o wiele mniej ni¿ kiedy¶, teraz ca³y czas leje pod³ogê wod± :) jest o wiele lepiej :)


U mnie w mieszalni zawita³ klar i podk³ad TUBRO kilka rodzai, wiem ¿e ty tym malowa³e¶, jakie s± twoje opinie?? :)
Moze do zobaczenia na szkoleniu :D
_________________

 

mariusz80 
Wysany: 2015-04-23, 23:01   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Jak narazie u¿ywam p42 bia³ego i czarnego oraz klaru c72.
_________________

 
 

juny 
Wysany: 2015-04-23, 23:04   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
I jakie opinie o bezbarwnym ?? wacha³em sie dzisiaj pomiedzy porzelakiem hs a turbo :)
Cena w sumie ta sama
_________________

 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group