Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
KK 
Wysany: 2014-04-25, 22:46   Opowie¶ci z Nory 4. Film dokumentalno/biograficzny.
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Wrzucê co nieco od siebie. Nie ma sza³u, pocz±tki dopiero. Tak¿e we¼cie to pod uwagê.
Na pierwszy rzut odnowa reflektorów od Mercedesa okulara. Jaka¶ stara padaka.

https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/Z4FvWUPe675
  
 
 

dav91 
Wysany: 2014-04-25, 22:48   
0
UP DOWN


Posty: 194
Skd: Wroc³aw
gdzie link ;D
 
 

KK 
Wysany: 2014-04-25, 23:02   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ju¿ jest.
 
 

KK 
Wysany: 2014-04-25, 23:46   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Opel Corsa D 2013r.
Lekka obcierka + popêkane uchwyty od lampy, jak i sama obudowa lampy oraz klosz.
Przepraszam za jako¶æ zdjêæ, robione telefonem.

Podk³ad Mipa 4:1,
Baza Dyna Z20Z, 1/2 + 2 warstwy,
Klar Novol 590 + 10% rozcieñczalnika, na 3 warstwy.
Wtr±cenie, papier 2000/2500 i polerka. Pasty 3m, trzy kroki.

https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/LmmWgTCaoJL
 
 

KK 
Wysany: 2014-04-26, 00:14   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Norton Paint System, bardzo podobny do 3m PPS, zasada ta sama, tylko taniej.

Cena za zestaw kubków miêkkich 750ml z zatyczkami i sitkami 250 z³ brutto.
Kubek twardy 40 z³.
Przej¶ciówka do Iwaty 35 z³.

https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/AvjqHpUKmms
 
 

dav91 
Wysany: 2014-04-26, 00:15   
0
UP DOWN


Posty: 194
Skd: Wroc³aw
przegl±dn±³em sobie i patrze fajna szlifierka MIRKA patrze na ceny w necie i szok ;D :shock:
 
 

KK 
Wysany: 2014-04-26, 00:23   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Mirka Ceros - szlifierka przesz³a ju¿ du¿o. Sprzêt konkretny, a cena do jako¶ci jest adekwatna. Silnik bezszczotkowy, bardzo mocny. Mo¿esz siê na ni± oprzeæ i nie stanie, a zwalniaæ te¿ nie ma chêci.

Tu masz fotki mojej drugiej szlifierki.
Rupes Ra 75. Fajny sprzêt, kupi³em u¿ywany.

https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/aCKjHeuWXrM
 
 

dav91 
Wysany: 2014-04-26, 00:38   
0
UP DOWN


Posty: 194
Skd: Wroc³aw
szlifiereczka ekstra, na 2 zdjêciu my¶la³em ¿e kciuka nie masz, i sprawdza³em na innych zdjêciach xD
 
 

KK 
Wysany: 2014-04-26, 00:41   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jeszcze na krajzedze siê nie dorobi³em wspomnieñ. Miejmy nadzieje, ¿e nigdy mnie to nie spotka :)
 
 

sebasmg5
Wysany: 2014-04-26, 08:57   
0
UP DOWN

Posty: 213
Ta iwata wydaje sie duza, jest wieksza od saty? lakierujesz nia bezbarwny czy baze?
 

juny 
Wysany: 2014-04-26, 12:15   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Novol 590 na 3 warstwy?? nie¼le ;)

Ja robie na 1,5
_________________

 

sebasmg5
Wysany: 2014-04-26, 12:20   
0
UP DOWN

Posty: 213
a 590 to nie jest do lakierów wodnych?
 

juny 
Wysany: 2014-04-26, 12:25   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Do bazy i do wody te¿ chyba jest

Bardzo fajny klar polecam :D
_________________

 

sebasmg5
Wysany: 2014-04-26, 12:36   
0
UP DOWN

Posty: 213
sa jakies odczuwalne ró¿nice w porównaniu z 580?
 

juny 
Wysany: 2014-04-26, 14:00   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Ja nie uzywa³em 580 tylko 570 i 590
_________________

 

KK 
Wysany: 2014-04-26, 14:08   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Juny a karty techniczne czytasz? To poczytaj sobie od 590.
 
 

juny 
Wysany: 2014-04-26, 14:16   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
No tak tylko ja uzywam go bez rozcienczalnika :)
_________________

 

KK 
Wysany: 2014-04-26, 21:29   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Co do Iwaty to pistolet na zdjêciu tylko wygl±da na du¿ego. Fakt jest wiêkszy ni¿ Iwata w400 wbx.

Je¶li chodzi o porównanie z Sat± 3000 to jest powiedzia³bym mniejszy, ale d³u¿szy i przede wszystkim l¿ejszy. Lepiej le¿y w d³oni, po skrêceniu mo¿na nim praktycznie lakierowaæ jak pistoletem mini.

Je¶li chodzi o u¿ycie pistoletu, to lakieruje nim bazê i klar, nawet poliuretan siê zdarzy³. Jak na razie to testuje pistolety, które mam. Jak siê z nimi zapoznam to przydzielê, ka¿demu inne zadanie.

Postaram siê jutro lub po niedzieli wrzuciæ zdjêcie kilku pistoletów razem dla porównania.
 
 

sebasmg5
Wysany: 2014-04-26, 23:17   
0
UP DOWN

Posty: 213
Czekam z niecierpliwo¶ci± ;)
 

juny 
Wysany: 2014-04-26, 23:19   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Tylko podepnij tego piêknego adama :)

Mo¿esz siê cieszyæ bo tylko ty masz adama z Anglii :D
_________________

 

mariusz80 
Wysany: 2014-04-26, 23:28   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
On jest z Niemiec :-P
_________________

 
 

juny 
Wysany: 2014-04-26, 23:30   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Haha przecie¿ wiem z k±d go kupi³em ^^
_________________

 

mariusz80 
Wysany: 2014-04-26, 23:35   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Czytaj pomiêdzy wierszami :-)
_________________

 
 

KK 
Wysany: 2014-04-29, 01:56   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Tak jak obieca³em wrzucam fotki pistoletów razem obok siebie, oraz pistoletów na wadze, bez kubków. Jako bonus sata Adam2 i reduktory ci¶nienia.
Porównane, Iwata ws400 evo, Iwata w400 wbx, Iwata lph 80, Sata 3000 hvlp, Sata 100 bf rp, Expert hp 2010.
Reduktor Star de lux i Iwata.

Co do tej Iwaty supernovej to myli³em siê, Sata 3000 jest podobnej wielko¶ci. Jedynie Sata jest ciê¿sza i grubsza.

Bardzo lekka jest Iwata w400 wbx. Zdziwi³em siê.

https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/eLVW5q5nHSK
 
 

KK 
Wysany: 2014-04-30, 00:05   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
 
 

sebasmg5
Wysany: 2014-05-01, 08:51   
0
UP DOWN

Posty: 213
Piêkny zestaw ;) tylko pozazdroscic.
 

KK 
Wysany: 2014-05-22, 00:25   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Odnowa reflektorów VW Bora, chyba 1999 rok.
Nie mam zdjêcia, jak wygl±da³y przed polerowaniem, zapomnia³em zrobiæ.
https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/cBguVFY5Fos
Szczegó³y w galerii, jak co¶ to pytaæ.

Macie jakie¶ pomys³y na ta¶mê klej±c±, która nie boi siê wody? Mia³em Troton i Norton i ca³y czas woda rozpuszcza klej. Zsuwa siê, muszê uwa¿aæ, ¿eby nie narobiæ otaræ rys.

_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-22, 11:24   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
KK sa takie niebeiskie i zielone z pcvki obe powinny b yc git :) a jak nie to folie z oracla najtañsza przygrzac troszke suszarka i nie ma opcji zeby cos odpad³o :D nawet karcherem :)

KK -_> te klosze to za ³adne beda :) dawaj mlota :D
 

sebasmg5
Wysany: 2014-05-22, 11:28   
0
UP DOWN

Posty: 213
piêkna robota ! Pasta 3m bia³y korek, tez swietnie radzi sobie z reflektorami
 

KK 
Wysany: 2014-05-22, 20:28   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Dziêkujê za s³owa uznania.
Co do m³ota... jakbym bezbarwnym zabezpiecza³ klosz, a wysz³oby tak ³adnie, to lekko bym piaskiem sypn±³ na lakier. Nie, ¿e z³o¶liwie, ale przecie¿ nie mam kabiny, oraz robota nie jest w ASO.
:x:

Wrzucisz mi jakiego¶ linka do tych ta¶m Yamaher? Bêdê zobowi±zana :D Tylko takie, które siê odklej± :D
_________________

 
 

juny 
Wysany: 2014-05-22, 21:40   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Takie plastikowe ta¶my jak na gie³dach samochodowych maj± :)
Te¿ polecam

Robota fajna
_________________

 

KK 
Wysany: 2014-05-22, 21:57   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Dziêki.
Te pa¼dzierze? https://www.google.pl/sea...2.0%3B311%3B247
_________________

 
 

juny 
Wysany: 2014-05-22, 22:08   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Haha ta jest niezawodna ^^ ^^
_________________

 

KK 
Wysany: 2014-05-22, 22:48   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
U¿ywam takiej ta¶my czasem przy mechanice, tak¿e w zapasie jest.
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-23, 21:15   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
KK --> ale tasmy drozsze :) kup najtansza CAR ECONOMY OROCAL i masz metr kwadratowy za jakies 8 pln i naklejasz na lakier suszareczka i zebys wjecha³ szlifierk± z papierem to nie przejedziesz jej :)
 

KK 
Wysany: 2014-05-23, 23:11   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ju¿ kurde nie bêdê dziadowa³ :D . Masz jeszcze jakie¶ patenty na ta¶my odchylaj±ce do uszczelek? klisze?
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-25, 09:49   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
no chcesz to Ci wysle listem folie jakies odpadki i sam zobaczysz jakie to silne :) ?

Nie wem co to sa tasmty odchylajace od uszczelek :(
 

KK 
Wysany: 2014-05-25, 22:32   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Takie co¶ : http://allegro.pl/tesa-ta...4212711336.html
To masz tak± ta¶mê z plastikiem. Tak mo¿na powiedzieæ. Ten plastik wk³adasz pod uszczelkê i mo¿esz odchyliæ sobie uszczelki, tak, aby lakier pod nie wlecia³.
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-28, 22:12   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Prezes ale jak lakier wleci pod uszcelke to pozniej drzwi nie otworze :( wczoraj robilem do usczelki i ciut wlecialo pod i prawie zaczelo rwac j± :D hahah bania fest:)

Ale lakierek wylany i dobrany lepiej jak w salonie MITSU w ldz :D :) jutro bedzie galeria :D
 

KK 
Wysany: 2014-05-28, 22:26   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Uszczelki przy np szybach siê tym odchyla.
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-28, 22:38   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
a widzisz :D :spoko:
 

KK 
Wysany: 2014-05-28, 22:39   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
:D na szkolenie czasem nie jedziesz?
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-28, 22:45   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Jade :D prosto z LDZ :) A Ty KK ?
 

KK 
Wysany: 2014-05-28, 22:47   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Prosto z Afryki(Kalisz), czyli razem azymut na Zanzibar.
_________________

 
 

KK 
Wysany: 2014-05-29, 22:30   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jako, ¿e ostatnio du¿o mówi siê o Fertanie, nawet sam uleg³em obiegowej opinii, ¿e fertan jest dobrym ¶rodkiem zrobi³em ma³y, prosty test. Pewnie nic, nie dowodzi, ale zawsze co¶.
Test robiony na jakim¶ kawa³ku beczki/deklu. Czê¶æ przetarta papierem ¶ciernym, czê¶æ zostawiona tak jak by³a, tylko odt³uszczona.
Robi³em tak, ¿e na odt³uszczon± powierzchniê, cieniutko przelecia³em fertanem, dok³adnie rêcznikiem papierowym nas±czonym w nim. Tak zostawi³em na oko³o 1h, nastêpnie ze spryskiwacza delikatnie zwil¿y³em wod±. Po tym zaraz zmieni³o kolor na ciemny. Po 24h zmy³em wszystko.

Tutaj czysty dekiel, odt³uszczony i do po³owy przetarty papierem ¶ciernim, podejrzewam, ¿e jakim¶ 120.

Tutaj mamy przetarte fertanem.

Zmyty fertan. Który nie oszukujmy siê ciê¿ko schodzi.

Tutaj po 48h na dworze. Widaæ rdzê(pasek), która powsta³a od zardzewia³ego kawa³ka metalu, po³o¿y³em, ¿eby dekiel nie odfrun±³. Zobaczymy za tydzieñ jak to bêdzie wygl±da³o.

Na deser jednak beczka w ¶rodku. Wla³em do niej trochê fertanu i pêdzelkiem wysmarowa³em ¶cianki. Zostawi³em to na oko³o 72h, raz spryska³em wod±. Po 72h by³ ogromny problem ze zmyciem. Na fotce widaæ dos³ownie skorupê z fertanu. G±bk± tego nie idzie zmyæ, tak¿e karcher sobie z tym nie radzi, a je¶li co¶ siê oderwie to do go³ego metalu. Wniosek? Albo zmyæ po 24h, albo nie smarowaæ wcale tym dziadostwem.


Jakie¶ wnioski koñcowe...nie wyobra¿am sobie spryskaæ tym ¶wiñstwem ca³± np lawetê, zakamarki, k±ciki i po 24h to zmywaæ.(kto¶ mi kiedy¶ tak doradzi³).
Nie idzie tego zmyæ sam± wod±, nawet pod ci¶nieniem. Trzeba wody, g±bkê i trzeæ. Na koñcu wydmuchaæ. Wtedy co¶ zlatuje, masa syfu no i czasu. Efekt te¿ mizerny. Tak¿e nie polecam tego, chyba, ¿e na jakie¶ malutkie miejscowe wypady. Co do antykorozyjno¶ci przekonamy siê za tydzieñ.
_________________

 
 

KK 
Wysany: 2014-05-29, 22:51   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Link do wiêkszej ilo¶ci zdjêæ. https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/hG5pD2UCgyx
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-30, 09:54   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Ja polecam odrdeewiacz z praktika czy tez REALA --> w realu 7 pln a w praktiku z 10 czy 11 :D
Firma DRAGON :D
 

sebasmg5
Wysany: 2014-05-30, 11:37   
0
UP DOWN

Posty: 213
w mrówce jest za 7 ;)

Co do fertanu to rzeczywiscie uporczywe jest czyszczenie tych zakamarków, ale zastosowa³em taka technologie na 3 ramach od busów fertan + epox i efekty sa zadowalajace najstarsza praca ma oko³o roku i brak wykwitów, a powierzchnia mia³a do¶æ g³êbokie wzery. Wiem, ¿e za wczesnie jest mówiæ o skuteczno¶ci tego preparatu, ale bije burnox na g³owe.
 

Przemek 
Wysany: 2014-05-30, 11:42   
0
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
KK, czyli nie warto kupywaæ ?
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-05-30, 12:33   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
YAMAHER napisa/a:
polecam odrdeewiacz z praktika czy tez REALA --> w realu 7 pln a w praktiku z 10 czy 11 :D
Firma DRAGON :D

Dok³adnie to jest to ca³y czas dawny Fosol
odrdzewiacz na bazie kwasu fosforowego ,ja go stosuje do odrdzewiania jaki¶ ma³ych przedmiotów np. narzêdzi
Trzeba tylko z nim uwa¿aæ poniewa¿ jego "apetyt" nie koñczy siê na samej rdzy .... przedmiot te¿ potrafi czasem "skonsumowaæ" jak za d³ugo potrzymamy go
w tym roztworze ... ;)
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime