Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
hematol 
Wysany: 2014-05-02, 21:49   Drut do mig-maga 0.8mm czy jednak 0.6mm?
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Dzi¶ znajomy wbi³ mi klina do g³owy,¿e wiêkszo¶æ blacharzy u¿ywa drutu do spawania 0.6mm,ja zawsze u¿ywam 0.8mm,jakie s± ró¿nice w tych drutach,chodzi mi o komfort spawania,jako¶æ spawu itd? :help:
Spawam g³ównie blachê w autach.
 

dav91 
Wysany: 2014-05-02, 21:55   
0
UP DOWN


Posty: 194
Skd: Wroc³aw
wiêksza stabilno¶æ ³uku spawalniczego, mniejsza spoina, sprawd¼ tylko czy rolka od napinacza siê nadaje dla 0.6 u mnie minimum to 0.8
 
 

hematol 
Wysany: 2014-05-02, 22:18   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Tak,mam rolki na 0.6mm i 0.8mm.My¶lalem,¿e 0.6mm "zrobi" mniej spawu do szlifowania i nie bêdzie tak przepalaæ jak w niektórych miejscach w starych autach jest balcha juz cienka.
 

dav91 
Wysany: 2014-05-02, 22:52   
0
UP DOWN


Posty: 194
Skd: Wroc³aw
bêdzie mniej spawu, a przepalanie to raczej ampera¿ trochê za du¿y, dobrze jak by¶ mia³ mo¿liwo¶æ spawania pulsacyjnego wtedy do blacharki ekstra
 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-04, 20:12   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
hematol --> najlepiej lutospawarkê :D Ja uzywam 0,8 i jet git. Najwaznijesze jest zeby po³aczyc dwa materia³y wtapiajac sie w nie a nie robiac bobków. Czasem sie przepali fakt no ale spawajac robiac przerwy idzie lux.

Najgorsze nie ejst spawanie lecz obróbka :D
 

hematol 
Wysany: 2014-05-04, 20:19   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
YAMAHER, mi nie chodzi³o o wybór spawarki tylko o grubo¶æ drutu :tak:
Co do przepalania blachy to pisa³em wy¿ej,ze niekiedy blacha jest miejscowo cieñsza i (zamiast 0.8 ma np. 0.5mm ) dlatego zastanawiam sie nad tym cieñszym drutem,a pyta³em bo jeszcze tak cienkim nie spawa³em :nie:
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-04, 20:40   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
No ale ja Ci tak od siebie powiedzia³em :) Ja robie na 0,8 i taki ci polecam. Jak masz blache 0,5 a masz duza spaware to kup sobie mniejsza która ma mniejszy amperaz poczatkowy. Czy bedziesz mial 0,8 czy 0,6 przy mocnej spawarze to i tak przepalisz :)
Wiec jak masz min i przepalasz to za duza moc ciagle idzie :)
 

hematol 
Wysany: 2014-05-04, 21:10   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
...mam spawarke na 230v ju¿ chyba z 10 lat ,max 170A -tak na niej pisze,wiadomo,¿e nie spawam na maxa ampera¿u.
...pytanie dla Ciebie po za konkursem,jak bêdziesz spawa³ mig-magiem 2 ¿yletki ,jakiej grubo¶ci drutu u¿yjesz? :D
 

KK 
Wysany: 2014-05-04, 21:27   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Wtedy tylko mma. Elektroda 4.
_________________

 
 

dav91 
Wysany: 2014-05-04, 21:34   
0
UP DOWN


Posty: 194
Skd: Wroc³aw
hematol jest ma³a zale¿no¶æ pomiêdzy grubo¶ciami drutów, im grubszy drut tym wiêcej potrzebujesz ampera¿u a ¿eby siê on roztopi³, je¶li spawa³e¶ zawsze 0.8 ustawiony ampera¿ masz na minimum i przepala Ci blachê to rozwi±zaniem mo¿e byæ zwiêkszenie ¶rednicy drutu, nie wiem w jakich kr±¿kach kupujesz ale dla testu mo¿esz sobie kupiæ 0.6 np 5kg i sprawdziæ czy bêdzie lepiej, je¶li masz jeszcze regulacje ampera¿u ja bym bra³ 0.6, szybsze zajarzenie ³uku co przy spawaniu punktowym mo¿e siê przydaæ, i lepsza stabilno¶æ tak jak pisa³em wcze¶niej, na przetop sk³ada siê jeszcze rodzaj gazu, jak i pochylanie uchwytu ale to raczej wiesz.

 
 

hematol 
Wysany: 2014-05-04, 21:35   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
KK napisa/a:
Elektroda 4

Tak ale wtedy nale¿y zamieniæ biegunowo¶æ i spawaæ mas± :x:
 

KK 
Wysany: 2014-05-04, 21:38   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
:spoko:

Dav91 jak± masz spawarkê?
_________________

 
 

hematol 
Wysany: 2014-05-04, 21:41   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
[quote="dav91"]je¶li masz jeszcze regulacje ampera¿u ja bym bra³ 0.6, szybsze zajarzenie ³uku co przy spawaniu punktowym mo¿e siê przydaæ
W³a¶nie o to mi chodzi :spoko:

[quote="dav91"]a bym bra³ 0.6, szybsze zajarzenie ³uku co przy spawaniu punktowym mo¿e siê przydaæ, i lepsza stabilno¶æ tak jak pisa³em wcze¶niej
:shock:
 

dav91 
Wysany: 2014-05-04, 21:41   
0
UP DOWN


Posty: 194
Skd: Wroc³aw
Esab a10-355k , 350A do¶æ du¿y ale ma³o elektroniki to jest jego zalet±

 
 

KK 
Wysany: 2014-05-04, 21:49   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Szukam jakiego¶ inwertera...
_________________

 
 

hematol 
Wysany: 2014-05-04, 21:54   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
ja my¶lê od jakiego¶ czsu o esab caddy...
Mysla³e na pcz±tku i inwertorowerowej ale z kolei naczyta³em sie ¿e musi byæ do nie b. stabilny pr±d a u mnie troche z tym lipa
 

dav91 
Wysany: 2014-05-04, 21:57   
0
UP DOWN


Posty: 194
Skd: Wroc³aw
kolega kupi³ co¶ takiego http://allegro.pl/spawark...4193170714.html po¿yczy³em od niego, wypali³em ze 100 tych elektrod, fajnie spawa tylko w uchwycie elektrody poni¿ej 2 kiepsko siedz±spawy ¶rednie, nigdy nie spawa³em mma
 
 

KK 
Wysany: 2014-05-04, 22:04   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Esab Caddy te¿ bym ³ykn±³. Oczywi¶cie MIG Mag.

Do mma i tig mam inwertera Welder Fantasy. Ogólnie do mma bardzo dobry, tylko za krótkie kable, które ju¿ przed³u¿y³em.
_________________

 
 

hematol 
Wysany: 2014-05-04, 22:13   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Cytat:
tylko za krótkie kable, które ju¿ przed³u¿y³em.
_________________

te¿ mia³em krótki w mojej spawarce,tylko musisz wiedzieæ do jakiej max granicy mo¿esz je przed³u¿yæ :)
Inaczej mo¿e sie odbiæ to na spawaniu.(tak¿e posów drutu jest bardziej obci±¿ony)
Ja w mojej któr±kupi³em X lat temu za 1800z³ po roku nerwow odkry³em,¿e +kabel-linka w uchwycie grubo¶ci oko³o 8-9mm by³ tylko w kilku pojedynczych "nitkach" zaci¶niêty... :sciana:
Tak jakby¶ mia³ 2.5 mm kwadrat.. ^^ Prawie wszystko ju¿ powymniania³em,oprócz elektroniki,spawa,ale ambicje mi uros³y i chce co¶ lepszego :D
 

KK 
Wysany: 2014-05-04, 22:24   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Mówi³em o mma :) kablach przy spawarce na elektrodê.
_________________

 
 

hematol 
Wysany: 2014-05-04, 22:29   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
wiem ;) ,chcia³em sie tylko podzielic moj± przygod±...
 

KK 
Wysany: 2014-05-04, 22:39   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
:spoko:
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-04, 22:42   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
KK --> https://www.google.pl/sea...tml%3B551%3B700

Taka masz moze :) ??
 

KK 
Wysany: 2014-05-04, 22:48   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Nie. Mam Tig i mma. Nie mam do spawania alu.
T± mam http://allegro.pl/spawark...4174899513.html
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-04, 22:55   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
jA mam ta co podes³alem i mam problem ze spawaniem TIGIEm bo wciaga elektrode. ameperarz ma³y elektroda zaostrzona daleko albo blisko i mi sie stapia :(
 

KK 
Wysany: 2014-05-04, 22:58   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
To nie wiem, tigiem robi³em parê razy w ramach æwiczeñ. Tak to mma. Z tigiem by³o ok.
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-04, 22:59   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
za duzo funkcji do ustawiania :D najlepszy paramtr spawary to jakis balans schodkowy pradu jakiegos tam :D no beka fest oczy takie --> :shock: ^^
 

jedi9 
Wysany: 2014-05-05, 20:57   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 167
Skd: ¯yglin
kolego yamaher zak³adam ze spawiesz "-" na uchwycie . tulejka zaciskowa mo¿e te¿ byæ na odwrót za³o¿ona
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-06, 21:43   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Jedi9 --> ale jaka tulejka zaciskowa ? ta co mocuje nietopliwa elektrode :) ?
 

jan6a
Wysany: 2014-05-06, 21:52   
0
UP DOWN

Posty: 24
hematol napisa/a:
ja my¶lê od jakiego¶ czsu o esab caddy...
Mysla³e na pcz±tku i inwertorowerowej ale z kolei naczyta³em sie ¿e musi byæ do nie b. stabilny pr±d a u mnie troche z tym lipapotwierdzam
mam caddy c200i i nie polecam. Jak przyjdzie co¶ grubszego pospawaæ to niestety siê roz³±cza. Ponadto jest ca³y plastykowy- chocia¿ wieszak na drut mogli zrobiæ metalowy.
 

KK 
Wysany: 2014-05-06, 22:53   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ile godzin to grubsze spawasz? Co¶ mi siê nie chce wierzyæ, ¿e zabezpieczenie wywali. Musia³by¶ ja na max ampera¿u kilka minut ci±gn±æ.
_________________

 
 

Tytexo
Wysany: 2014-05-08, 20:31   
0
UP DOWN


Posty: 241
Skd: Dzia³oszyn
Wracaj±c do tematu jaki drut bêdzie lepszy 0,8 czy 0,6 do blacharki??
 

³ysy73 
Wysany: 2014-05-09, 19:20   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Dla mnie od dawna 0,6 - ³adniejsza i delikatniejsza spoina - a szyny kolejowe w samochodach rzadko siê ju¿ trafiaj±
 

hematol 
Wysany: 2014-05-09, 22:53   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
³ysy73, w³a¶nie ³ysy bo temat poszed³ innym torem...
Czy spawa³e¶ tak¿e 0.8mm?Je¶li tak to co przemawia za 0.8mm a co za 0.6mm? :help:
 

³ysy73 
Wysany: 2014-05-10, 21:58   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Chyba jak ka¿dy zaczyna³em od 0,8.
Nie wiem jakim cudem trafi³o do mnie 0,6, ale od tamtej pory po 0,8 nigdy ju¿ nie wyci±gn±³em rêki.
Dlaczego napisa³em wy¿ej - jak dla mnie delikatniejsza spoina i ³atwiejsze spawanie cieniuteñkich blaszek.
Dzisiaj pó³ dnia spawa³em profile o ¶ciankach co¶ ok. 2-3 mm i te¿ idzie jak burza wiêc kompletnie nie wiedzê sensu zakupu "prêta" spawalniczego zamiast drutu 0,6
 

hematol 
Wysany: 2014-05-10, 23:12   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
³ysy73 napisa/a:
Chyba jak ka¿dy zaczyna³em od 0,8.
Nie wiem jakim cudem trafi³o do mnie 0,6, ale od tamtej pory po 0,8 nigdy ju¿ nie wyci±gn±³em rêki.
Dlaczego napisa³em wy¿ej - jak dla mnie delikatniejsza spoina i ³atwiejsze spawanie cieniuteñkich blaszek.
Dzisiaj pó³ dnia spawa³em profile o ¶ciankach co¶ ok. 2-3 mm i te¿ idzie jak burza wiêc kompletnie nie wiedzê sensu zakupu "prêta" spawalniczego zamiast drutu 0,6

To teraz moje przypuszczenia sie potwierdzi³y :spoko:
Dziêki za odpowiedz podpart± na faktach.Punkt dla Ciebie leci :spoko:
 

jan6a
Wysany: 2014-05-13, 13:30   
0
UP DOWN

Posty: 24
KK napisa/a:
Ile godzin to grubsze spawasz? Co¶ mi siê nie chce wierzyæ, ¿e zabezpieczenie wywali. Musia³by¶ ja na max ampera¿u kilka minut ci±gn±æ.


Nie zrozumia³e¶ mojej wypowiedzi. Chodzi³o o to, ¿e urz±dzenie potrzebuje stabilnego pr±du.
Jak masz s³aby pr±d to tym urz±dzeniem nie pospawasz na 3/4 ampera¿u nawet 10 sekund, po prostu siê roz³±czy a na wy¶wietlaczu pojawi siê komunikat jak dobrze pamiêtam E2. Jak ustawisz na maxa to tylko dotykasz i .... koniec- nawet sekunda nie minie jak urz±dzenie zdechnie. Je¿eli macie s³aby pr±d to proponujê urz±dzenie trójfazowe, teraz to wiem i takie bym kupi³ gdybym nie posiada³ opisywanego Caddy c200i.

Przepraszam, ¿e zboczy³em z tematu ale jak pojawi³o siê w temacie Caddy to musia³em napisaæ.
 

KK 
Wysany: 2014-05-13, 21:21   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Rozumiem, bêdê musia³ siê nad tym zastanowiæ, inwerter tig i mma dzia³a u mnie bez problemu.
_________________

 
 

asmp
Wysany: 2018-04-03, 10:21   
0
UP DOWN

Posty: 10
Sorry ¿e odgrzewam. Jakie druty najlepiej do MIG/MAG, niskowêglowe mogliby¶cie poleciæ?
 

first
Wysany: 2018-04-04, 08:28   
0
UP DOWN

Posty: 6
asmp napisa/a:
Sorry ¿e odgrzewam. Jakie druty najlepiej do MIG/MAG, niskowêglowe mogliby¶cie poleciæ?


Wybór jest du¿y. Jak ju¿ szukasz, to szukaj w pewnych ¼ród³ach, od pewnych dostawców. Nie chcê za bardzo wskazywaæ palcem konkretnych, ale mo¿esz tutaj doczytaæ specyfikacjê: http://www.metalurgia.pl/...azow-ochronnych
Jest to drut spawalniczy SG2.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group