Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
weles.pawel 
Wysany: 2015-04-02, 18:06   Wydajny i cichy kompresor, oraz mini pistolet
0
UP DOWN

Posty: 4
Przymierzam siê do za³o¿enia w³asnej dzia³alno¶ci i chcê skorzystaæ z dofinansowania z PUP'u. Pieni±dze w pewnej czê¶ci chcia³bym przeznaczyæ na jaki¶ "lepszy" kompresor i pistolet (wzglêdnie mini-pistolet).

Zajmujê siê przede wszystkim malowaniem dekoracyjnym po ¶cianach. Od roku bawiê siê aerografami Badger'a (360 i Renegade Velocity Krome), jak na ¶ciany spisuj± siê ¶wietnie, sporo ju¿ siê nauczy³em, jednak s³abo siê nadaj± na wielkie podk³ady.
Mam kompresorek Sparmax TC-610H który jest jednak s³aby (ale mobilny i w miarê cichy, nadaje siê do mieszkañ z np. ma³ymi dzieæmi). I tu zaczynaj± siê moje pytania i dylematy, otó¿ chcia³bym wydajniejszy sprzêt (co¶ ¿eby uci±gnê³o jaki¶ pistolecik), który móg³bym jeszcze zno¶nie dotransportowaæ samemu do klienta i wibracjami nie spowodowa³by pêkniêæ na ¶cianach :) Wpad³ mi w oko taki THC 50A oraz minipistolet Iwata .
Zestaw do¶æ drogi (to nie moje pieni±dze), tylko czy op³acalny? Mo¿e mo¿na co¶ tañszego, bardziej uniwersalnego ustrzeliæ? Kto¶ siê takimi rzeczami bawi³?

Mam te¿ drugie pytanie, otó¿ marzy mi siê malowanie artystyczne lakierami na blachach. Lakiernikiem nie jestem, jeszcze ma³o wiem, ale czy wy¿ej wspomniany kompresor i pistolet uci±gnê³y by prace artystyczno-malarskie? W zwyk³e "lakierowanie" bym siê nie bawi³, to nie ten kaliber. Mo¿e lepiej zainwestowaæ w jaki¶ potê¿ny kompresor i pistolet Iwaty AirGunsa AZ3 HTE AV1.3? Nada³by siê na ¶ciany i móg³by s³u¿yæ kiedy¶ tam do prób z lakierem...

I jeszcze jedna kwestia: otó¿ kiedy¶ tam mia³em przyjemno¶æ malowaæ jakim¶ marketowym pistoletem z górnym zbiornikiem (mo¿e to by³ Stanley). Wtedy jeszcze pistolety mnie tak nie interesowa³y, ale przy malowaniu po ¶cianie zachodzi³o ogromne pylenie!!! W zasadzie nadawa³ siê jedynie do pomieszczeñ nie zamieszkanych, gdzie nie ma jeszcze pod³óg itd. Czy istniej± takie pistolety które pyli³y by na poziomie aerografu? Chodzi mi o to czy mo¿na takimi pistoletami malowaæ w domach ju¿ zamieszkanych i nie powodowaæ wielkich strat materialnych (kolorowy py³ za meblami :) )

Z góry dziêkujê za pomoc i proszê o wyrozumia³o¶æ
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Forum Airbrush

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group