Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
slawciu 
Wysany: 2015-08-02, 15:20   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 259
Skd: Kielce
Bylo calym tylem wjechac?
 

Robertlodz09 
Wysany: 2015-08-02, 22:00   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
rchmiel napisa/a:
Jestem w czarnej dupie ....

Sporo czasu potrzebowa³e¶ aby doj¶æ do tego wniosku .... ;)
Babrzesz siê kolego w zwyk³ym "gów..nie" :spoko:

Teraz czekamy na kolejn± foto-relacje wraz z opisem "wra¿eñ" po wyciêciu tej tylnej pod³u¿nicy ... a to nie bêdzie koniec jeszcze Twoich "problemów" ...
 

Robertlodz09 
Wysany: 2015-08-02, 22:01   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
slawciu napisa/a:
Bylo calym tylem wjechac?

¯eby co¶ takiego wykonaæ to trzeba mieæ "zdrow±" bazê do monta¿u tego ty³u ...
 

sony556
Wysany: 2015-08-02, 22:36   
0
UP DOWN

Posty: 25
Szczerze co¶ czujê ¿e bêdziê robi³o kilka ¶ladów bez ramy siê nie obejdzie :) Po za tym jak ka¿dy mówi tigra nie jest jakim¶ samochodem ekskluzywnym ;)
 

rchmiel
Wysany: 2015-08-10, 14:05   
0
UP DOWN

Posty: 47
Jak powiedzia³em tak te¿ zrobi³em - wyci±³em prawie ca³± pod³u¿nice - a¿ do miejsca, w którym po³±czy siê z wtórnym zamiennikiem. Teraz wygl±da to tak:

Tigra pod³u¿nica od zewn±trz.jpg
Plik cignito 386 raz(y) 230.46 KB

Tigra pod³u¿nica od spodu.jpg
Plik cignito 332 raz(y) 274.16 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-08-10, 14:09   
0
UP DOWN

Posty: 47
W sobotê uda³o mi siê przygotowaæ kilka wstawek. Szczególnie jestem zadowolony z progu - normalnie reperaturka "prawie" jak OEM!!! Nawet schodek uda³o mi siê zrobiæ. :cool:

Tigra koñcówka progu.jpg
Plik cignito 355 raz(y) 216.97 KB

Tigra wstawki nadkola.jpg
Plik cignito 365 raz(y) 269.12 KB

 

rogal-master1
Wysany: 2015-08-10, 20:07   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
Gratulujê schodka :D
 

magdaania 
Wysany: 2015-08-11, 09:21   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 53
rchmiel, ja mam pytanie; Ty naprawdê masz zamiar tym dzieci woziæ? To jest TIGRA, pseudosportowe wozide³ko, warte tyle co koszt utylizacji... jak ju¿ chcesz tym je¼dziæ to kup ca³± zdrow± budê i wyjdzie Ci taniej i szybciej ni¿ ca³a ta zabawa. Samochód i tak ju¿ masz rozebrany wiêc po³owa roboty zrobiona.
Chocia¿ teraz traktujesz to ju¿ pewnie jak wyzwanie, ja czasami te¿ tak mam :tak:
Niemniej dzieciaka do ¶rodka bym nie wsadzi³ nawet po naprawieniu tego czego¶...
 

robson24-78
Wysany: 2015-08-11, 11:22   
0
UP DOWN

Posty: 65
No w³a¶nie, z t± ca³± bud± chcia³em ju¿ wcze¶niej zapytaæ.
Jak to wygl±da od strony prawnej? Za³ó¿my ¿e znajdujê na szrocie ca³± budê w dobrym stanie, wywalam calutki osprzêt i kupujê same blachy.
Moim zdaniem od strony prawnej to lipa, bo tak naprawdê go³e blachy to w ¶wietle prawa samochód, wiêc je¶li do zakupionej budy nie mam papierów, nie mogê tym je¼dziæ?
Jest jaki¶ sposób na sensowne obej¶cie tego absurdu?
 

Gandziorz
Wysany: 2015-08-20, 22:54   
0
UP DOWN


Posty: 217
robson24-78 napisa/a:
No w³a¶nie, z t± ca³± bud± chcia³em ju¿ wcze¶niej zapytaæ.
Jak to wygl±da od strony prawnej? Za³ó¿my ¿e znajdujê na szrocie ca³± budê w dobrym stanie, wywalam calutki osprzêt i kupujê same blachy.
Moim zdaniem od strony prawnej to lipa, bo tak naprawdê go³e blachy to w ¶wietle prawa samochód, wiêc je¶li do zakupionej budy nie mam papierów, nie mogê tym je¼dziæ?
Jest jaki¶ sposób na sensowne obej¶cie tego absurdu?

Podobno niektórzy przespawuj± kawa³ki blachy z starej budy. Kawa³ki blach z dziwnymi numerami.
Ale ja tam nic nie wiem :cool: :cool:
 

robson24-78
Wysany: 2015-08-21, 08:40   
0
UP DOWN

Posty: 65
Eee, szkoda zabawy z takim rze¼bieniem... Swoj± droga to niez³y bezsens - ostatnio widzia³em na szrocie opla astrê z blachami w idealnym stanie - obejrza³em go sobie bardzo bardzo dok³adnie, zero rdzy, lakier w lepszym stanie ni¿ niejeden je¿d¿±cy, wszystko proste, nie spawane i na dodatek mia³ zaje.bi¶cie bogate wyposa¿enie. A¿ siê prosi³ ¿eby go kupiæ, w³o¿yæ silnik i je¼dziæ. A tak, le¿y pod chmurk± i pewnie za jaki¶ czas pójdzie do zgniatarki bo w naszym kraju obowi±zuj± idiotyczne przepisy...
 

rchmiel
Wysany: 2015-08-21, 15:12   
0
UP DOWN

Posty: 47
Potwierdzam. Praca bez sensowna - zw³aszcza, ¿e po drugiej stronie nie jest lepiej. Ja akurat nie ma za du¿ego wyboru - wolê po¶wiêciæ swój czas ni¿ oszczêdno¶ci. Samochód mo¿e polata jeszcze z rok i tyle.
Wczoraj wstawi³em pod³u¿nice - po ma³u do przodu - a dok³adniej mówi±c ... bardzo po ma³u.

Tigra - pod³u¿nica.jpg
Plik cignito 390 raz(y) 248.43 KB

Tigra - pod³u¿nica baga¿nik.jpg
Plik cignito 406 raz(y) 262.71 KB

 

Gandziorz
Wysany: 2015-08-24, 11:43   
0
UP DOWN


Posty: 217
Tylko nie zapomnij napisaæ jeszcze gdzie tym autem je¼dzisz :)
 

rchmiel
Wysany: 2015-08-27, 14:12   
0
UP DOWN

Posty: 47
Zdecydowanie poprawia siê humor jak widaæ progres ... ale jeszcze sporo zosta³o.

Tigra - wstawione nadkole.jpg
Plik cignito 428 raz(y) 243.17 KB

 

max2014 
Wysany: 2015-08-27, 18:30   
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 170
robota po woli do przodu :spoko:
 

robson24-78
Wysany: 2015-08-28, 08:12   
0
UP DOWN

Posty: 65
Najpierw wszyscy Kolegê zniechêcali a teraz zaczn± siê pochwa³y ;)
Sam zniechêca³em, to teraz pierwszy pochwalê - za ilo¶æ wykonanej roboty. Znam to z do¶wiadczenia i wiem ¿e wielu nie zdaje sobie sprawy co to znaczy wykonaæ porz±dnie tak± robotê.
Pó³ biedy jak w domu jest drugie auto i mo¿na dzia³aæ na spokojnie - ja mam jedno auto i muszê nim codziennie je¼dziæ do pracy. Rozplanowanie roboty tak ¿eby auto jak najkrócej by³o na koby³kach to te¿ jest niez³a sztuka...
Nie bêdê pisa³ ¿eby Kolega nie traci³ werwy, bo teraz to ju¿ nie ma odwrotu ;)
Pozdrawiam!
 

mayer
Wysany: 2015-09-02, 14:19   
0
UP DOWN

Posty: 122
jak bd chcia³ kupiæ tigre w bardzo dobrym stanie blacharskim,wiem ¿e to graniczy z cudem bo w oplach silnik sprawdza siê perw czy gnije,dopiero potem przechodzisz do aspektu mechanicznego ;) to mam tak± srebrn± do sprzedania ;)
a robota,rozumiem,sam spawam hondê,ogólnie to wiem gdzie jeste¶,koñczyæ nie muszê.Je¶li kto¶ lubi takie a nie inne auto albo ma sentyment niech robi,moje 2 tydzien stoi na klockach, powodzenia :spoko:
 

nastess
Wysany: 2015-09-03, 08:28   
0
UP DOWN

Posty: 1
Niestety kupno dobrej Tigry to jest chyba w ogóle nie mo¿liwe. Przecie¿ to gnije jak ka¿dy opel.
_________________
Oferujemy wynajem autokarów na wesele warszawa
 

mayer
Wysany: 2015-09-03, 14:50   
0
UP DOWN

Posty: 122
oczywi¶cie,jak kupno diesla z niemiec z przebiegiem typu 150 tys realnego,da siê,je¶li kolega by chcia³ to niech siê odezwie na pw ;)
 

hematol 
Wysany: 2015-09-03, 20:20   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
mayer napisa/a:
oczywi¶cie,jak kupno diesla z niemiec z przebiegiem typu 150 tys realnego

Tak,ale tylko od dziadka ,który by³ lekarzem :D
 

rchmiel
Wysany: 2015-09-25, 13:01   
0
UP DOWN

Posty: 47
Cze¶æ Wam!
D³ugo siê nie odzywa³em, ale to dlatego ¿e po pracy tkwi³em w gara¿u do pó³nocy - nie by³o kiedy pojawiæ siê na forum.

Poni¿ej relacja z naprawy tylnego naro¿nika:

Tigra_ty³_naro¿nik.jpg
Plik cignito 388 raz(y) 249.37 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-09-25, 13:02   
0
UP DOWN

Posty: 47
Naprawa dziur w naro¿nikach baga¿nika:

Tigra_ty³_baga¿nik.jpg
Plik cignito 298 raz(y) 292.76 KB

Tigra_baga¿nik_naprawa.jpg
Plik cignito 273 raz(y) 304.66 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-09-25, 13:04   
0
UP DOWN

Posty: 47
Pod³oga po stronie pasa¿era - fotel ledwo siê trzyma³ - teraz wiem dlaczego:

Tigra_pod³oga.jpg
Plik cignito 316 raz(y) 291.67 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-09-25, 13:05   
0
UP DOWN

Posty: 47
Aktualnie pracujê nad wnêk± ko³a zapasowego a w zasadzie butli gazowej (z przeszczepu):

Tigra_ko³oZapasowe_prace.jpg
Plik cignito 353 raz(y) 316.36 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-10-09, 10:23   
0
UP DOWN

Posty: 47
Do zrobienia mam jeszcze pod³ogê od strony kierowcy i tylne prawe nadkole.

Tigra pod³oga (przed).jpg
Plik cignito 476 raz(y) 216.18 KB

Tigra pod³oga (w trakcie).jpg
Plik cignito 387 raz(y) 230.9 KB

 

GMC
Wysany: 2015-10-12, 18:35   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Ale trupek, podasz pó¼niej ile godzin z grubsza to rze¼bi³e¶?
 

rchmiel
Wysany: 2015-10-13, 10:30   
0
UP DOWN

Posty: 47
Sam bym chcia³ wiedzieæ ... albo jednak nie ...
Zacz±³em na pocz±tku lipca. Robi³em po pracy i w soboty i raz w tygodniu bra³em jednodniowy urlop. Tak wiem, kompletnie siê to nie op³aca - w tym czasie mog³em zarobiæ kasê na innego zdechlaka. Niestety nie wiedzia³em, ¿e a¿ tak daleko to zabrnie...
Plus jest tylko taki, ¿e teraz je¶li kto¶ w mojej obecno¶ci bêdzie marudzi³ ¿e "tam gdzie¶ ma troszkê rudej" albo inne ma³e pêcherzyki i jest z tego faktu nieszczê¶liwy - to go wy¶miejê, albo pobijê ... ^^
 

keon
Wysany: 2015-10-13, 16:36   
0
UP DOWN

Posty: 61
Nauka nie idzie w las.
Podejrzewam ¿e ka¿dy z nas sie kiedy¶ o¿enil z takim cudeñkiem.
 

rchmiel
Wysany: 2015-10-19, 12:17   
0
UP DOWN

Posty: 47
Cze¶æ,
Pod³oga zrobiona i zabezpieczona ...

DSC_0265.jpg
Plik cignito 371 raz(y) 254 KB

DSC_0242.jpg
Plik cignito 398 raz(y) 173.57 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-10-19, 12:19   
0
UP DOWN

Posty: 47
Konserwa ...

DSC_0257.jpg
Plik cignito 337 raz(y) 146.19 KB

DSC_0259.jpg
Plik cignito 306 raz(y) 94.26 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-10-19, 12:21   
0
UP DOWN

Posty: 47
Ruda jak tañczy to gdzie popadnie. Musia³em podorabiaæ koñcówki ...

DSC_0249.jpg
Plik cignito 289 raz(y) 55.45 KB

DSC_0248.jpg
Plik cignito 279 raz(y) 48.29 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-10-19, 12:26   
0
UP DOWN

Posty: 47
Jak ju¿ robiæ to porz±dnie ... nadkole te¿ ruszy³em i siê nie zdziwi³em ...

DSC_0236.jpg
Plik cignito 286 raz(y) 118.49 KB

DSC_0238.jpg
Plik cignito 329 raz(y) 142.63 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-10-19, 12:28   
0
UP DOWN

Posty: 47
Nie mia³em reperaturki wiêc w u¿ycie posz³o w³ókno szklane z ¿ywic±. Mo¿e w przysz³ym rok to poprawiê - teraz ju¿ nie mam na to czasu.
 

rchmiel
Wysany: 2015-10-19, 12:50   
0
UP DOWN

Posty: 47
Lewe tylne nadkole: w³ókno szklane + ¿ywica, a na to szpachla równie¿ z w³óknem.

DSC_0254.jpg
Plik cignito 356 raz(y) 175.46 KB

 

kzychu
Wysany: 2015-10-19, 15:02   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 346
Jak jeszcze nie polakierowa³e¶ to wytnij to gówno i zak³adaj reperaturki, bo bezsensu robiæ 2 razy - napracowa³e¶ siê ju¿ du¿o,a tu chcesz kiche zrobiæ?
 

keon
Wysany: 2015-10-19, 15:20   
0
UP DOWN

Posty: 61
Te¿ mnie zaskoczyle¶ t± ¿ywic±
Jak kolega wy¿ej mowi !!
 

kzychu
Wysany: 2015-10-19, 15:29   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 346
Tylko teraz patrzê a tu ciê¿ko o reperaturki.
 

Marcino 
Wysany: 2015-10-20, 13:10   
0
UP DOWN

Posty: 218
Skd: okolice Tczewa
Zrobi³em nadkola w Galancie ¿ywic±...., po roku pierwsze purchle, teraz po 2latach bêde robi³ ca³e reparaturki i jak znam ¿ycie jak wytne co tam jest to bedzie gorzej ni¿ przed napraw± ¿ywic± co¶ czuje.
Mo¿e z czegoæ innego dopasujesz reparaturki
 

hematol 
Wysany: 2015-10-20, 13:51   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
ka¿d± reperaturkê mo¿na dorobiæ,jak kto¶ ma trochê pojecia o tym to bez problemu to zrobi. :tak:
A ja nie potrafi to oddaje sie to odpowiedniemu blacharzowi,który to zrobimy bez problemu.
 

keon
Wysany: 2015-10-20, 19:58   
0
UP DOWN

Posty: 61
Jak tyle ju¿ zrobil to i kawa³ek ranta dorobi.
 

rchmiel
Wysany: 2018-09-20, 21:36   
0
UP DOWN

Posty: 47
Niech mi kto¶ powie kiedy te 3 lata minê³y?!
Przy ostatnim remoncie nie dokoñczy³em lewego nadkola zgodnie ze sztuk± i teraz oczywi¶cie zbieram laury ...

DSC_0485.jpg
nadkole_przed
Plik cignito 90 raz(y) 713.75 KB

DSC_0489.jpg
nadkole_zeszlifowane
Plik cignito 83 raz(y) 993 KB

 

rchmiel
Wysany: 2018-09-20, 21:39   
0
UP DOWN

Posty: 47
Lewa strona niestety te¿ zachorowa³a ... i to do¶æ mocno ... nie by³em na to przygotowany ...

DSC_0487.jpg
nadkole lewe przed niespodziank±
Plik cignito 60 raz(y) 725.94 KB

DSC_0495.jpg
nadkole lewe po szlifowaniu
Plik cignito 61 raz(y) 652.63 KB

 

rchmiel
Wysany: 2018-09-20, 21:45   
0
UP DOWN

Posty: 47
No i ca³y ty³ - prawa strona nie ruszana przy poprzednim remoncie wiêc teraz wygl±da koszmarnie ... :sciana:

DSC_0483.jpg
lewa strona
Plik cignito 37 raz(y) 812.86 KB

DSC_0482.jpg
¶rodek ty³u
Plik cignito 39 raz(y) 817.97 KB

DSC_0486.jpg
prawa strona przed niespodziank±
Plik cignito 54 raz(y) 749.04 KB

 

rchmiel
Wysany: 2018-09-20, 21:48   
0
UP DOWN

Posty: 47
I efekt szlifowania ...

DSC_0488.jpg
lewa strona
Plik cignito 48 raz(y) 746.35 KB

DSC_0491.jpg
¶rodek
Plik cignito 55 raz(y) 827.02 KB

DSC_0494.jpg
prawa strona
Plik cignito 45 raz(y) 703.65 KB

 

rchmiel
Wysany: 2018-09-20, 21:54   
0
UP DOWN

Posty: 47
Wszystkie miejsca zeszlifowa³em i wyczy¶ci³em jak najlepiej siê da, nastêpnie odt³u¶ci³em benzyn± ekstrakcyjn± i pomalowa³em R-STOPem.
Oczywi¶cie takie miejsca jak nadkola oraz prawy róg jest na tyle skorodowany ¿e bez spawania siê nie obêdzie ... ale co z innymi miejscami ... czy preparat antykorozyjny + cienka warstwa szpachli + podk³ad epoksydowy bêd± w stanie zatrzymaæ dalsze rdzewienie??
Po ostatnim remoncie ju¿ wiem, ¿e nie najlepszym pomys³em jest rzucaæ siê na g³êbok± wodê i odrazu robiæ wszystko (po nocach), wiêc tym razem zrobiê to partiami. Je¶li doradzicie ¿e trzeba wszystko ci±æ i dospawaæ to tak zrobiê...
Z góry dziêki za sugestie :spoko:
 

Robertlodz09 
Wysany: 2018-09-21, 22:00   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Witamy kolegê ponownie z jego ukochan± Tigra :spoko:
widzê ¿e znów siê bêdzie dzia³o .... "ruda" atakuje ;)
Tak¿e jeszcze chyba z 2 lata i ten model Opla bêdzie zaliczany do tzw. "Youngtimerów"
tak¿e trzeba go ratowaæ dla nastêpnych pokoleñ :D
 

hematol 
Wysany: 2018-09-22, 23:22   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
rchmiel napisa/a:
Niech mi kto¶ powie kiedy te 3 lata minê³y?

Jak ten czas zapier dziela....
 

Robertlodz09 
Wysany: 2018-09-26, 07:36   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
hematol napisa/a:
Jak ten czas zapier dziela....

A "ruda" nie ¶pi tylko ... chrup chrup chrup Opelka po ca³o¶ci ;)
 

rchmiel
Wysany: 2018-09-26, 09:55   
0
UP DOWN

Posty: 47
Aktualizacja prac blacharskich - weekend

DSC_0499.jpg
1
Plik cignito 24 raz(y) 860.31 KB

1537613795963.jpg
2
Plik cignito 37 raz(y) 646.47 KB

DSC_0500.jpg
3
Plik cignito 20 raz(y) 903.8 KB

 

rchmiel
Wysany: 2018-09-26, 09:58   
0
UP DOWN

Posty: 47
kolejne etapy

DSC_0501.jpg
1
Plik cignito 15 raz(y) 771.52 KB

DSC_0508.jpg
2
Plik cignito 23 raz(y) 807.16 KB

DSC_0520.jpg
3
Plik cignito 23 raz(y) 719.17 KB

 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group