Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
pajton
Wysany: 2016-03-23, 21:53   pomoc w zakupie spottera
0
UP DOWN

Posty: 71
Koledzy przymierzam siê do zakupu spottera. Czy mogli by¶cie podpowiedzieæ mi na co zwróciæ uwagê przy zakupie? Co powinien mieæ a co jest zbêdne? Mo¿e kto¶ mo¿e poleciæ jaki¶ sprawdzony model? Do dyspozycji jest kwota do 3 ty¶ z³ ale nie ukrywam ¿e je¿eli jest co¶ godnego polecenia w ni¿szej cenie to oczywi¶cie jest mi to na rêkê. Bêdzie on u¿ywany do tego do czego s³u¿y czyli mniejsze lub wiêksze wgniecenia. Czêstotliwo¶æ u¿ywania umiarkowana, na pewno nie czêsto.
 

zawi3j
Wysany: 2016-04-04, 21:41   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 141
http://allegro.pl/zgrzewa...4990363631.html

mam cos takiego w miare ok, polecam, zakupiæ od razu wiecej trojkatów i z 2-3 elektrody weglowe
 

pajton
Wysany: 2016-04-05, 22:55   
0
UP DOWN

Posty: 71
Dziêki za odpowied¼. Trójk±ty tak szybko siê koñcz±? My¶la³em te¿ o czym¶ z bitami i ³apk± do wyci±gania.
 

zawi3j
Wysany: 2016-04-07, 09:33   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 141
No mo¿e nie szybko ale jak chcesz zamiawiaæ co miesiac to inna sprawa :P £apke mo¿esz sobie dorobic nic skomplikowanego
 

ursus1992
Wysany: 2016-04-12, 19:37   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
a nie lepiej tego

http://allegro.pl/krauss-...5805221879.html
 

pajton
Wysany: 2016-05-16, 08:36   
0
UP DOWN

Posty: 71
no ten krauss to jest du¿y ciê¿ki klamot. Chodzi mi o co¶ porêcznego co wezmê w rêkê i po³o¿ê np. na dachu. Zaciekawi³o mnie to urz±dzenie
http://allegro.pl/spotter...-karoserii-nowo¶æ-i4986512487.html
czy kto¶ ma lub mia³ z tym styczno¶æ? czy to jest warte zachodu? sprzedawca zachwala ten model pomimo tego ¿e ma w ofercie kilka innych urz±dzeñ.
A mo¿e lepiej telwin ? http://allegro.pl/telwin-...5528567945.html
Braæ si³owy czy na 230v ? Bardzo proszê o podpowied¼ osób które maj± spotter lub do¶wiadczenie w pracy z tym urz±dzeniem. Jest to wydatek i nie chcia³ bym umoczyæ tych pieniêdzy. Zalezy mi na porêcznym uzywaniu m³otka bezw³adno¶ciowego oraz przygrzewaniu bitów, bañkowanie. Zgrzewa³ blach to nim raczej nie bêdê. Zasilanie do warsztatu mam raczej dobre, kabina ci±gnie oko³o 10kW do tego co jaki¶ czas za³±czy sie kompresor 5kW i korków nie wyrzuca wiêc spotter powinien chodziæ i si³owy i na 230 tylko który lepszy? i jaka jest tak naprawde ró¿nica. Nikt z moich znajomych nie ma takiego urz±dzenia wiêc nawet nie ma kogo siê poradziæ..
 

pajton
Wysany: 2016-05-16, 22:09   
0
UP DOWN

Posty: 71
Aha. No i jak siê ma moc spottera do jego sprawno¶ci?
 

MichuMachu
Wysany: 2016-05-26, 14:13   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Tego sw 22 mam ja do wybijania jest ok ale np do wbijania miejsc przeciagnietych jest potrzebna mocna instalacja bo u mnie potrfi bezpiecznik c20 wybic dalej elektroda weglowa ok dziala jak trzeba nastepnie trzeba by bylo dokupic drut falisty elektrode do tego bity z oczkami tutaj elektrode mozna zrobicz rurki midzianej pazurek do ciagniecia i wiele innych w zaleznosci co sie chce robic. Takze troche trzeba dokupic do niego pozatym niejest zly ale teraz kupilbym napewno na sile bo podczas pracy denerwuje mnie to jak czasem wybija korki co za tym idzie jest wieksza moc zgrzewania i w tych drozszych uzwojenie transformatora jest miedziane a w tym prawdopodobnie nie.
 

grzechoo2008 
Wysany: 2016-05-26, 16:35   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
Co¶ takiego jak ten Krauss tylko, ¿e firmy ideal mam u siebie.
Trudno mi powiedzieæ czy to dobry sprzêt czy nie poniewa¿ to mój pierwszy i ostatni spotter bo zabawê z samochodami w³a¶nie nie dawno skoñczy³em.
Plusy:
- w standardzie jest wózek i wszystkie akcesoria niezbêdne do pracy ( 2 m³otki bezw³adno¶ciowe, drut falisty, podk³adki do zgrzewania, pazur do ci±gniêcia itp),
- mój jest na 380 V wiêc nie zauwa¿y³em ¿adnych braków mocy,
- po rozpakowaniu i monta¿u od razu mo¿na nim pracowaæ bez ¿adnych dodatkowych zakupów
Minusy:
-spory gabaryt i waga,
- raczej s³abo zgrzewa, ale w koñcu to spotter a nie zgrzewarka
 
 

KK 
Wysany: 2016-05-26, 18:31   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jaki powód zakoñczenia dzia³alno¶ci?
_________________

 
 

grzechoo2008 
Wysany: 2016-05-27, 10:44   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
Jest kilka innych dziedzin, w których mo¿na lepiej zarobiæ dzia³aj±c na legalu i w mniejszym stresie.
Zauwa¿y³em, ¿e ludzie coraz rzadziej patrz± na jako¶æ wykonania a bardziej na cenê a w moim rejonie nie brakuje warsztatów które za ok. 1600 pomaluj± calaka, wiêc doszed³em do wniosku, ¿e szkoda mojego zdrowia przy tym syfie za tak ma³± kasê.
Zostawiam ten z³oty interes tym którzy jeszcze nie nauczyli siê liczyæ stawek za swoj± pracê i zdrowie.
 
 

pajton
Wysany: 2016-05-27, 13:00   
0
UP DOWN

Posty: 71
No i znowu mam mêtlik w g³owie. Te¿ my¶la³em o 400V ale ten który poleca zawi3j ma chyba mniej funkcji... Bynajmniej panel sterowania wygl±da na mniej skomplikowany co chyba znaczy równie¿ o mo¿liwo¶ciach. Czy ka¿dy z nich ma okre¶lony czas podania napiêcia przy przygrzewaniu/przyklejaniu drutu falistego/trójk±tów? czy ten czas siê reguluje?
 

KK 
Wysany: 2016-05-27, 21:28   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Kup podstawowy model Ezspota i Ci wystarczy. Na si³ê.
_________________

 
 

grzechoo2008 
Wysany: 2016-05-27, 22:14   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
Regulacja pr±du zgrzewania i czasu jest bardzo wa¿na bo zapadniêta blacha potrzebuje ró¿nej si³y ci±gniêcia w ró¿nych miejscach i czasem tzw gotowe ustawienie nie wystarcza bo elektroda tylko odskakuje od blachy nie powoduj±c wyci±gniêcia.
 
 

pajton
Wysany: 2016-05-28, 10:37   
0
UP DOWN

Posty: 71
A ty kolego KK masz takiego ez spota? mo¿esz co¶ wiêcej o nim powiedzieæ?
 

KK 
Wysany: 2016-05-28, 21:35   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Mam EZ spota chyba 3500a.
Jedynie czego nie ma to zgrzewania dwóch blach do siebie, ale mo¿na to te¿ dorobiæ.

Zrobi³em sobie do niego z pistoletu do silikonu taki czar do wyci±gania wgnieceñ i w sumie nie u¿ywam tego ciê¿kiego pistoletu. Mam teraz na drucie 8mm, lekciejsze. Do cienkich blach samochodowych na drzwiach i b³otniku wystarczy 1 zakres przy tym spotterze.
Jest bolec do wbijania i elektroda do obkurczania/usztywniania blach. Wszystko dzia³a i spisuje siê dobrze, tak¿e spokojnie mo¿esz takiego kupiæ. Tylko na si³ê kup.
_________________

 
 

ursus1992
Wysany: 2016-05-29, 07:28   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
ja kupi³em niedawno tego, narazie dzia³a bez problemu g³ównie uzywam do wyciaganie blachy i bankowanie tzn obkurczanie

http://allegro.pl/tecno-s...5937882888.html
 

pajton
Wysany: 2016-06-14, 20:46   
0
UP DOWN

Posty: 71
No wiêc kupi³em spotter ten co na samym pocz±tku kolega poleci³. Si³owy, z dodatkowymi trójk±tami, elektrodami do bañkowania, zgrzewania, drutem falistym, bitami, pazurkiem, i jakimi¶ tam jeszcze akcesoriami. U¿ywa³em go ju¿ kilka razy i jestem zadowolony. Dzia³a tak jak chcia³em, ewentualnie muszê siê jeszczê tylko trochê podszkoliæ z u¿ywaniem go ale ju¿ jest coraz lepiej. Dziêkujê bardzo za zainteresowanie tematem i podpowiedzi.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group