Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
mariuszcwa 
Wysany: 2016-11-05, 08:13   Iwata w400 wbx z uk
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
Witam. Mam takie pytanko. Czy kto¶ zamawia³ nowy pistolet np z uk ? Je¶li tak , to mam pytanie, czy nie s± doliczane ¿adne koszta , jakbym go zamówi³ do domu ? I kolejne pytanko, jak± dyszê wybraæ , jest to iwata w400 wbx braæ 1.3 czy 1.4 ? Zastosowanie samochodówka. Sprzedawca raczej rzetelny i nie powinna to byæ ¿adna podróbka : http://www.ebay.co.uk/itm...d-/390564561780
 

KK 
Wysany: 2016-11-05, 11:07   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
1.3 jak baza i klar. Jak akryle czêsto to mo¿esz 1.4.
Ile to razem z przesy³k± wyjdzie? Op³aca siê ryzykowaæ brakiem gwarancji dla 200z³ zysku?
_________________

 
 

Czere¶niak
Wysany: 2016-11-05, 13:43   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 200
KK napisa/a:
Op³aca siê ryzykowaæ brakiem gwarancji dla 200z³ zysku?

200 drogom nie chodzi a polak zawsze sprytny i mega oszczedny :cool:
 

Przemek 
Wysany: 2016-11-05, 15:40   
0
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
Daj spokój 200zl to nie s± pieni±dze aby kupiæ pistolet bez gwarancji.
¯ludna oszczednosc.
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-11-06, 07:47   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
Hmm jak dobrze wyliczy³em to jest to 400z³ w kieszeni , a nie 200 (1377z³ z uk z wysy³k±, 1765z³ w Polsce z wysy³k±). Wiem , ¿e w elektronice , gwarancja obowi±zujê w ca³ej ue, wiêc z pistoletem nie powinno byæ inaczej , poza tym wpis na dole aukcji t³umaczony translatorem:
"Gwarancja

Wszystkie przedmioty pochodz± z co najmniej dwunastu miesiêcy gwarancji na uszkodzenia jakiegokolwiek elementu, który nie jest do normalnego zu¿ycia (lub nadu¿ycia). Dotyczy to na ca³ym ¶wiecie. Poniewa¿ produkty te s± pozyskiwane bezpo¶rednio od producentów, a tak¿e mieæ dostêp do swoich us³ug technicznych."

Wiêc mi siê wydajê , ¿e ca³kiem dobra cena , maj±c pe³nowarto¶ciowy nowy towar. Zapyta³em czy nie s± doliczane koszta poza wysy³k±, tak dla pewno¶ci. Paru znajomych niebawem przybêdzie do PL, wiêc bez problemu mog± mi j± przywie¼æ i wyjdzie mnie to jeszcze trochê taniej ni¿ poda³em wy¿ej. Tylko upewniam siê, bo jakby dochodzi³y jakie¶ dodatkowe koszta przez wysy³kê, to bym siê od razu zdecydowa³ na to , ¿eby kolega mi j± przywióz³ , a wiadomo jak to jest z finansami dzi¶ nie ma a za 2tyg s± . I nie wiem czy siê zad³u¿aæ na jaki¶ miesi±c , czy kupiæ za swoje trochê pó¼niej parê z³ dro¿ej. Taka iwata chyba trochê mniej "kurzy" ni¿ sata 4000 rp ?
 

KK 
Wysany: 2016-11-06, 13:33   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Nie wiem czy tak jest z gwarancj±... lepiej zadzwoñ do Iwaty Polska i siê dopytaj.
Z Iwat± w400 i ws400 z tego co mi wiadomo nie by³o nigdy problemów w czasie gwarancji, tak¿e nie powinno byæ ¼le. Z lph 80 s± problemy :) tak¿e lepiej satê 4400 kupiæ je¶li mini potrzebny.

W jakiej cenie maj± Satê 5000 w uk?
_________________

 
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-11-06, 16:17   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
No tak, zawsze mo¿na siê dowiedzieæ dla ¶wiêtego spokoju :) .
S³ysza³em, ¿e iwaty s± ponoæ ma³o awaryjne , minijeta mam, fakt ¿e to model 3000 hvlp , ale do moich prac dajê radê. G³ównie go u¿ywam do felg i jakie¶ drobne zaprawki.
Saty w UK akurat drogo wychodz± , na stronach co sprzedaj± pewniacy najtaniej 510 funtów , z digitalem ju¿ od 560 funtów s±. Na ebayu widzia³em od 440 funtów wersja z plastikowym kubkiem. I jest jeszcze aukcja kogo¶ z W³oszech co siê og³asza i ma za 344 funty. Tu wstawiam linki a na dole wstawiê zdjêcia moich sat. Dzi¶ ta wersja bez digi przygotowuje siê na podró¿ do nowego w³a¶ciciela :) .
http://www.carcolourservices.co.uk/?s=sata
https://www.spraygunsdire...r=price&dir=asc
https://www.smartexpress....featured&page=2
 

sawmaster 
Wysany: 2016-11-09, 14:23   
0
UP DOWN

Posty: 563
Skd: Bia³ystok
a ja zapytam czy z Rosji warto kupiæ ten pistolet, wychodzi 1200z³ plus wysy³ka http://iwata-shop.ru/kras...13mm-dlja-bazy/
 

Giezet 
Wysany: 2016-11-09, 20:15   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 123
Skd: Krosno
Kolego to jest cena za Iwatê LPH 400...
Cena jest super, u nas kosztuje 2300...
Wbx jest bardziej uniwersalny, LPH to niskoci¶nieniowiec idealny do baz, chocia¿ w USA wielu równie¿ aplikuje nim lakiery bezbarwne.
Z Rosjanami ró¿nie bywa, je¶li to orygina³ i zamierzaj± go wys³aæ to ta oferta jest bezkonkurencyjna.
Jak Tobie przy¶l±, to ja te¿ kupujê :D


@KK co boli LPH 80?
 

KK 
Wysany: 2016-11-09, 22:37   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
LPH 80 raz na samym pocz±tku oddawa³em na gwarancjê, poniewa¿ robi³ na bazie takie jakby ksiê¿yce. Pistolet by³ czysty. Dali mi nowy gun, poniewa¿ mia³em dobre uk³ady w sklepie.
Pó¼niej za jaki¶ czas mo¿e 6-7 lakierowañ znowu to samo. Pistolet czysty, myty kilka razy.
Iglicê ogl±da³em i prosta, motylek wszystko ok, ale zauwa¿y³em, ¿e jak mocniej doci±gniesz motylka to tak jakby siê deformowa³o co¶. Im mocniej doci±gniesz tym pó³ksiê¿yc wiêkszy na materiale. Jak leciutko by³o dokrêcone to prawie prosta miot³a by³a. Ogólnie pistolet bardzo delikatny. Przy wyci±ganiu iglicy trzeba bardzo uwa¿aæ, ¿eby czasem krzywo nie poci±gn±æ bo bêdzie tragedia.
Sprzeda³em i kupi³em Satê 4400 1.2 sr i jak na razie nie ma problemów. Miot³a 22cm :) , a przy LPH to mo¿e 12cm.
_________________

 
 

GMC
Wysany: 2016-11-10, 10:12   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Giezet napisa/a:
Cena jest super, u nas kosztuje 2300...


Jako¶ dziwnie niskie te ceny. Skoro po na³o¿eniu na Ruskich sankcji za Krym ich waluta zosta³a mocno przecenioona to wszystko co maj± importowane powinno byæ odpowiednio dro¿sze a tu wychodzi ¿e jest taniej. O co kaman? :shock:
 

Czere¶niak
Wysany: 2016-11-10, 12:41   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 200
A jak towar spoza EU kupiony to c³a sie nie p³aci ?
 

Giezet 
Wysany: 2016-11-10, 12:44   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 123
Skd: Krosno
@GMC masz racjê ¿e powinno byæ dro¿ej, nie mam pojêcia z kad oni to importuj±, tym bardziej ¿e reklamuj± siê jako oficjalny sklep Iwaty na FR..

Czy¿by mar¿e zachodnich przedstawicielstw by³y tak du¿e?
Przecie¿ nikt z lito¶ci im ich nie daruje?

Wrzuci³em wszystko na translator google i wysy³ka tylko na terenie Rosji...tak¿e pomarzyli¶my sobie :rotfl:

Bo chyba ¿adnego z nas znajomi nie pracuj± w Moskwie?


Kamil czyli w konfrontacji Lph vs Minijet wygrywa Sata?

Kiedy¶ mia³em ochotê na ten pistolet bo praktycznie nie ma odkurzu, chocia¿ do koñca nie mog³em uwierzyæ w suche fakty, ¿e ³yka tylko 60l/min powietrza i jeszcze super rozbija materia³, przecie¿ to jedno drugiemu zaprzecza..
Chocia¿ Japoñczycy s± specami od obalania oczywistych teorii..
 

KK 
Wysany: 2016-11-10, 19:29   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Nie ma znaczenia jakie jest LPH 80 w konfrontacji z Minijetem, poniewa¿ usterki LPH 80 deklasuj± ten pistolet od razu na starcie.
_________________

 
 

sawmaster 
Wysany: 2016-11-11, 10:25   
0
UP DOWN

Posty: 563
Skd: Bia³ystok
Czere¶niak napisa/a:
A jak towar spoza EU kupiony to c³a sie nie p³aci ?


pewnie siê p³aci
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTA£E » Off Topic

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group