Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
mundek
Wysany: 2017-01-22, 14:43   you tube nie dla Polaków bez jêzyka
0
UP DOWN

Posty: 20
witam

nie wiem czy zauwa¿yli¶cie, ale jakiekolwiek fajne filmiki instrukta¿owe s± przewa¿nie po angielsku, ewentualnie niemiecku.

Po Polsku nic. Ani w z±b. w ¿adnej bran¿y.
nie mówiê o durnotach, ale o konkretnym podzieleniu siê wiedz± czy technik±

Zastanawiam siê w czym tkwi problem i tak my¶lê ¿e w naszej mentalno¶ci

lepiej wyrzuciæ, zakopaæ, zniszczyæ ni¿ daæ komu¶ skorzystaæ.
 

sztapl 
Wysany: 2017-01-22, 16:52   
0
UP DOWN

Posty: 4
Skd: Limerick
Niestety tak. Ale zauwa¿ ¿e wiêcej ludzi na ¶wiecie w³ada angielskim ni¿ polskim. Wiêc nic dziwnego ¿e ³atwiej znale¼æ w jêzyku angielskim ni¿ polskim...
 

mundek
Wysany: 2017-01-22, 17:10   
0
UP DOWN

Posty: 20
zgadza siê, ale u nas kompletnie nikt nie poka¿e otwarcie swoich umiejêtno¶ci tak aby kto¶ broñ bo¿e siê nie nauczy³
 

KK 
Wysany: 2017-01-22, 20:35   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Nic dziwnego jak zarabia psi grosz. Jakby zarabia³ np 10 ty¶ z³ miesiêcznie to by z chêci± pokaza³.
Nagrywa³ filmy i mia³ wszystko gdzie¶. U nas ka¿dy martwi siê konkurencj± i do tego jeszcze zarabia ma³o. Tak¿e woli chuchaæ na zimne.
A mentalno¶æ polaka jest taka jaka jest... jeden drugiemu by z gard³a wyrwa³ tak¿e co tu siê dziwiæ.

Statystyczny Amerykanin jak sobie nagra film, to zarobi na youtube, do tego jeszcze mo¿e zrealizowaæ siê zawodowo, poniewa¿ sama praca mu ju¿ nie wystarcza.
_________________

 
 

mundek
Wysany: 2017-01-22, 23:00   
0
UP DOWN

Posty: 20
Wszystko siê zgadza
ale to nie tylko to
ja np. jaki¶ czas robi³em na wyspach w sporej firmie. robili tam irlandczycy, szkoci, anglicy, polacy, s³owacy, czesi, i bóg wie kto jeszcze

i co?
wszystkie nacje trzyma³y siê razem. pomagali sobie, wspierali siê, normalnie jak rodzina
Wszystkie oprócz jednej

w tej jednej nacji by³o chamstwo, kapowanie, samolubno¶æ i wszystko co najgorsze.

wiecie jaka to nacja?

zgadza siê

ps.
zarobki nie mia³y ¿adnego znaczenia, bo wyspiarze mieli swoje stawki a europa ¶rodkowa swoje wszyscy praktycznie takie same
 

KK 
Wysany: 2017-01-23, 22:07   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Te¿ by³em kilka lat temu w UK. Siedzia³em z Brazylijkami na przerwach. Anglik, Brazylijczyk, Rumun Ci konto bankowe pomóg³ za³o¿yæ, a Polak jak na z³o¶æ, albo to czasu nie mia³, albo to nie umia³ powiedzieæ, gdzie siê udaæ, co zabraæ ze sob±... itd....
Polaka poznaje siê nie w biedzie, ale na imigracji. Tam siê wszystko okazuje kto jaki jest, daleko od domu i ¿aden polaczek nie boi siê konsekwencji, ¿e na kogo¶ doniesie i zgnoi. Jakby zrobi³ tak np w Kaliszu to by go przekopali i by siê nauczy³.
Pomijam fakt, ¿e Polak dla polaka tylko gnojem, a tak dla Anglika to lizodup itd.

Ob³uda i dziadostwo. Mo¿na robiæ z polakami, ale mo¿esz byæ pewien, ¿e jak siê noga podwinie to roboty ju¿ nie masz. Taka natura. Tak nas wychowali ruscy i ca³a indoktrynacja.
_________________

 
 

sztapl 
Wysany: 2017-01-23, 23:25   
0
UP DOWN

Posty: 4
Skd: Limerick
Musieli¶cie mieæ jakiego¶ pecha. Ja nie mam takich przebojów z polakami. A co do zarobów to du¿o Irlandczyków u nas w firmie zarabia mniej ode mnie, a ma³o z nich zarabia wiêcej ode mnie.
 

KK 
Wysany: 2017-01-25, 02:14   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Nie musieli¶my. To Ty masz szczê¶cie i fuksa.
_________________

 
 

hematol 
Wysany: 2017-01-25, 11:13   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Modlitwa polaka ;)
https://www.youtube.com/watch?v=0CtI3TmA1fA
 

mundek
Wysany: 2017-01-25, 22:12   
0
UP DOWN

Posty: 20
sztapl napisa/a:
Musieli¶cie mieæ jakiego¶ pecha. Ja nie mam takich przebojów z polakami. A co do zarobów to du¿o Irlandczyków u nas w firmie zarabia mniej ode mnie, a ma³o z nich zarabia wiêcej ode mnie.


rozumiem ¿e pracujesz z polakami i s± w pracy super koledzy, którzy pomog± ci we wszystkim i nigdy nogi nie podstawi±
oby¶ siê nie zdziwi³ kiedy¶ ciê¿ko

a jak ju¿ kiedy¶ dojdzie do tego ¿e jaki¶ tam szef powie ¿e trzeba ci±æ ze dwa stanowiska
to zdziwisz siê na bank
 

Wreni
Wysany: 2017-01-26, 08:43   
0
UP DOWN

Posty: 1
nie ¿ycz komu¶ co tobie nie mi³e ;) chocia¿ czê¶ciowo siê z tob± zgadzam :)
_________________
Ciesz±ca siê uznaniem spedycja miêdzynarodowa warszawa zaprasza.
 

Przemek 
Wysany: 2017-01-26, 09:08   
0
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
Kto¶ kiedy¶ powiedzia³ Polacy to wspania³y naród,tylko ludzie kurwy .

Dok³adnie zgadzam siê z tym stwierdzeniem .

Podam przyk³ad .Jako m³ody ch³opak wychowywany przez matkê nigdy siê nie przelewa³o .

Matka dba³a o mnie jak potrafi³a .Krótko mówi±c biedni byli¶my .Mieszkali¶my na ogrodach dzia³kowych .Mieæ pr±d czyli ¶wiat³o to by³ rarytas
Marzy³em ¿eby mieæ w zimê wodê bo zakrêcali .Zeby mieæ telewizor . Ale nie mieli¶my go bo nie by³o pr±du .

Dzi¶ dzieci maj± wszystko .

Ale wracaj±c do tematu .Kiedy ju¿ doros³em i okaza³o siê ¿e mam tam jakie¶ zdolno¶ci .
Rozwin±³em swoj± firmê .Nie mia³em kompletnie nic .Pierwszy materia³ do produkcji pochodzi³ z ¶mietnika.
Uda³o siê rozkrêciæ dobrze prosperuj±cy biznes.

Ale kosztem pracy od rana do wieczora,od poniedzia³ku do niedzieli .

Dwa lata temu kupil¶my sobie konkrety samochód to 80 % s±siadów przesta³o odpowiadaæ nam dzien dobry . :roll:


Rodzina du¿a,ale tam te¿ nie mog± siê pogodziæ ¿e komu¶ lepiej .Oni kiedy¶ najbogatsi dzi¶ biedniejsi od gówniarza.Zazdro¶æ i zawi¶æ nawet w rodzinie . Polacy to chory naród.Choæ jednostki wspania³e.
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

mundek
Wysany: 2017-01-27, 07:06   
0
UP DOWN

Posty: 20
Przemek napisa/a:
Kto¶ kiedy¶ powiedzia³ Polacy to wspania³y naród,tylko ludzie kurwy.


Pi³sudski
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTA£E » Off Topic

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group