Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
michallodz
Wysany: 2018-11-23, 20:33   Naprawa blacharska kilka pytañ.
0
UP DOWN

Posty: 24
Cze¶æ.

Pytanie nr 1 czy je¶li ca³e auto jest z czarnej blachy to warto wymieniane elementy takie jak próg zewnêtrzny, czê¶æ wewnêtrznego i czê¶æ pod³ogi dorabiaæ z ocynku? Czy powstanie jakie¶ ogniwo i nic dobrego z tego nie wyjdzie i lepiej zabezpieczyæ dobrze czarn± stal?

Pytanie nr 2 za³±czy³em rysunek jak w moim zdaniem wygl±da³ próg zanim zosta³ zjedzony przez korniki. Na szaro pod³oga, czarny to próg wewnêtrzny a br±zowy to zewnêtrzny. Auto vw scirocco 1984r mo¿e kto¶ wie czy tak jak narysowa³em po lewej oryginalnie wygl±da³ próg? Czy tylko to zawiniêcie mi siê wydaje. Druga sprawa czy odbudowaæ tak jak narysowa³em po lewej czy jak po prawej? Mam dostêp do pras i mog± mi zawin±æ jak bêdê chcia³.

Pytanie nr 3 w wielu miejscach blacha jest ju¿ bardzo cienka i no niestety zdarza mi siê przepaliæ a dostêp do niektórych miejsc jest tak tragiczny, ¿e jak za du¿o nasmarkam bêdzie mi to ciê¿ko wyszlifowaæ, zamówi³em sobie drut do lutospawania w teorii nie nadtapia on ³±czonego materia³u wiêc dobrze my¶lê, ¿e przy cienkich blachach mo¿e siê to sprawdziæ i nie bêdzie przepalaæ? Ponadto mam fobiê odno¶nie zabezpieczenia antykorozyjnego tego co pospawam. Wiadomo tam gdzie jest dostêp do blachy z obu stron to nie problem ale np. w progu nigdy nie jest ³atwo i przy lutospawaniu jednak temperatura du¿o ni¿sza. Pomijaj±c koszty drutu uwa¿acie, ¿e to dobra technika do napraw?
U¿ywaæ do tego czystego argonu?

Sprawa nr 4 szukam jakiego¶ specyfiku ¿eby po³o¿yæ na krawêdzie przed zgrzewaniem i spawaniem te¿. Kiedy¶ nawet znalaz³em info o jakiej¶ pa¶cie 500g bodaj¿e za oko³o 260z³ ale nie pamiêtam nazwy i mi to uciek³o gdzie¶ :D podobno k³ad± te¿ ró¿ne specyfiki na bazie miedzi ale jakie? Ka¿dy zwyk³y tani spray miedziany ma w sobie miedzi jaki¶ tam procent reszta to smar. Mo¿ecie co¶ poleciæ do zabezpieczy dobrze zgrzew i spaw miêdzy blachami?

próg.png
Pobierz Plik cignito 612 raz(y) 10.69 KB

 

Robertlodz09 
Wysany: 2018-11-24, 22:13   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Masz pó³automat z funkcj± lutospawania ?

Próg zawiñ tak jak masz na lewej stronie rysunek tylko nie podwijaj koñca do samej góry i zrób kana³y sp³ywowe przynajmniej 3 szt.
 

Robertlodz09 
Wysany: 2018-11-24, 22:27   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
michallodz napisa/a:
je¶li ca³e auto jest z czarnej blachy

To z takiej blachy s± dorabiane elementy przy odbudowie zabytku
auto ma byæ jak orygina³ nawet grubo¶æ blachy jest dobierana taka jak by³a oryginalnie.
Ale to Twoje auto i mo¿esz zrobiæ jak uwa¿asz ;)
 

michallodz
Wysany: 2018-11-25, 00:00   
0
UP DOWN

Posty: 24
Mam spawarkê z funkcj± lutospawania.

O ten ocynk zapyta³em bardziej z ciekawo¶ci bo i tak planujê dorobiæ elementy z czarnej. Z grubo¶ci± nie bêdê popada³ w paranojê, raczej dam grubsz± ni¿ cieñsz±. To nie bêdzie raczej odbudowa do 100% orygina³u nigdzie to auto nie pójdzie nigdy bêdzie u mnie do ¶mierci mojej albo jego wiêc robiê dla siebie :P

A jak± gumê na spawy itd polecacie? Czy taka guma w takich niskich temperaturach ma szansê siê utwardziæ i dobrze przylegaæ czy z gumowaniem czekaæ na ciep³o?
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group