Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Kanabeer 
Wysany: 2009-08-30, 10:53   
0
UP DOWN


Posty: 64
Skd: D±browa Górnicza
Cytat:
Rozpisa³em siê, a do czego zmierzam. Otó¿ wszystko fajnie, poczytaæ co kto poleca, jaki sprzêt dobry, jaki niedopracowany, dane techniczne etc. Ale wg. mnie przede wszystkim, przed zakupem, konieczno¶ci± i rzecz± nie do pominiêcia jest chwycenie sprzêtu w ³apê, je¶li nie zapsykanie paru kartek to przynajmniej pomachanie "na sucho", pobawienie siê cyngielkiem najlepiej pod ci¶nieniem itd. Le¿y, nie le¿y ? Wg. mnie aerograf trzeba dopasowaæ do rêki, nie na odwrót, wywalenie paru stówek na sprzêt i malowanie "pomimo bólu" wszak sztuka powstaje w znoju jest bezsensu i zabija ca³± zabawê. To tak jak kupiæ niewygodne buty, bo dobrej jako¶ci i markowe, a siê rozchodz± i chodziæ w "najach" przez nastêpne parê miechów z odciskami.


Masz zupe³n± racje ,ale nie zapomnij ¿e nie ¿yjemy w stanach gdzie sklepy z markowymi aerografami mo¿emy spotkaæ bez wiêkszego problemu.W Polsce dostêpna jest jedynie oferta internetowa gdzie raczej niemo¿liwe jest wypróbowanie czy przypasowanie do sprzêtu i dlatego czasem trzeba siê troche wykosztowac ¿eby znalezæ ten "jedyny", a póki co mo¿emy tylko wymieniaæ swe w³asnie do¶wiadczenia na w³a¶nie takim forum i polecaæ ten towar czy inny.

A wracaj±c do w³a¶ciwego tematu to Hans ca³kiem zgrabny widaæ postêpy praca znacznie wyra¼niejsza du¿y plusik :spoko: .Pozdrawiam
 

hlecter
Wysany: 2009-08-30, 11:09   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
gdybym tylko mieszka³ w stanach...;D no polska rzeczywisto¶æ , my¶le ¿e najblizej w niemczech by by³o znale¶æ sklepy z aero przeca h&s , chêtnie zgada³bym siê z kim¶ kto sprowadza aero ze stanów , niestety nie mam tam rodzinki , pozatym nie wiem ile przesy³ki c³a itd , co do pracy to dziêkowaæ
 

Tadeusz 
Wysany: 2009-08-30, 11:14   
0
UP DOWN

Posty: 99
w³a¶nie o to mi chodzi. To Twoje pocz±tki. Najlepiej kupiæ sobie taki aero, który nie bêdzie mêczy³ Ci rêki i zniechêca³ do pracy, którym bêdzie Ci siê pracowa³ bardziej intuicyjnie. Masz do dyspozycji niewielkie fundusze, ale i na tej pó³ce cenowej jest wybór. Ultra to zapewne wart swej ceny aero, bo H&S badziewia nie wypuszcza, ale jest te¿ np. Omni 5000 lub inne. Omni jest chyba troszkê gorzej wykoñczony, ale mi lepiej siê nim pracuje, lepiej wywa¿ony, ma zeszlifowany "trzonek"(to co nakrêcasz na dupkê), czyli mo¿esz odci±gn±æ ig³ê i pozbyæ siê zatoru bez rozkrêcania, co ma znaczenie przy pracy np. chromacrylem, ma ciekaw± koronkê, mo¿esz odkrêciæ i przykrêciæ ty³em do przodu, tworz±c op³ywowy kszta³t pod ods³oniêt± ig³±, nie wiem czy to lepsze, ale przynajmniej koronka siê nie zapodzieje ;) Poza tym ma wiêcej wybaczaj±c± dyszê 0.3 mm (nawet decoralem tym malowa³em :D ), ³atwo wytwarzaj±c± jednak bardzo cienk± kreskê jak i szersze krycie. Ju¿ go w którym¶ po¶cie "zachwala³em", ale uwa¿am, ¿e dla kupuj±cego jeden wielozadaniowy aero, z którym nie chce mieæ problemów to dobry wybór. A ig³a te¿ dwa razy tañsza ni¿ do ultry ;)
  
 

Tadeusz 
Wysany: 2009-08-30, 11:18   
0
UP DOWN

Posty: 99
@Kanabeer - nom, gorzka prawda. Ale zawsze mo¿na siê zapytaæ w sklepie internetowym gdzie siedziba i pyln±æ siê osobi¶cie :D
 

hlecter
Wysany: 2009-08-30, 13:19   sprowadzanie aerografów z USA
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
siemka wszystkim czy kto¶ mysli o zakupach za wielk± wod±? moze by tak zebraæ siê i zamowic jedna paczke a przesy³ka i ewentualne c³a wyjd± taniej , hmm?
 

hlecter
Wysany: 2009-08-30, 13:27   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
przegl±dam te badgery i moj chinczyk przypomina omni 3000 , my¶le nad zakupem w USA ale suzkam kogos do spolki
 

Erni 
Wysany: 2009-08-30, 17:43   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 153
hm... mówicie w stanach... Jakie ceny tam s± aero?
_________________
"S± dwie rzeczy nieskoñczone - wszech¶wiat i g³upota ludzka, ale co do tego pierwszego nie jestem pewien"-A.E
 

hlecter
Wysany: 2009-08-30, 18:22   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
dla przyk³adu iwata eclipse w polsce 590 z³
w stanach 119$ a kurs jest 2,84 to daje nam 337 z³ jest róznica?

http://www.coastairbrush.com/categories.asp?cat=10 <jeden ze sklepów

badger za mniej niz 150 z³ ? no problem
http://www.coastairbrush.....asp?prod=155-2

paasache TALON! za 210 z³? prosze

http://www.coastairbrush.com/products.asp?cat=595

tak samo dla pistoletów :
Air Gunsa HVLP iwaty za 360 z³?
http://www.coastairbrush.....asp?prod=AZ3HV
 

Erni 
Wysany: 2009-08-30, 18:33   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 153
no rzeczywi¶cie ró¿nica dosyæ spora, trzeba jeszcze doliczyc koszty przesy³ki c³a inne cenzura³y (nie znam sie na tym), ale i tak pewnie wyjdzie taniej... musze o tym pomy¶leæ, byæ mia³bym mo¿liwo¶æ co¶ zorganizowaæ... jak bede co¶ wiedzia³ wiêcej to siê odezwe
pozdrawiam
_________________
"S± dwie rzeczy nieskoñczone - wszech¶wiat i g³upota ludzka, ale co do tego pierwszego nie jestem pewien"-A.E
 

hlecter
Wysany: 2009-08-30, 19:03   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
no zebrac siê w minimum 2-3 osoby i przesy³ka nie wyjdzie drogo , mysle ¿e jesli ktos ma rodzinke w usa to c³a mozna omin±æ , sprzety trzeba inaczej opakowaæ itd , czyta³em na jednym z forów ze go¶c w³asnie przez rodzinke sobie za³atwia³ i wyszed³ 40 z³ za przesy³ke w ten sposób , jak dla mnie miec np 2 badgery w cenie jednego kupionego w Polsce to jest zajebisty interes , tylko przesy³ka trochê potrwa
 

hlecter
Wysany: 2009-08-31, 09:05   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
jest jeszcze na forum ktos zainteresowany zakupem za oceanem/?
 

Tadeusz 
Wysany: 2009-08-31, 10:14   
0
UP DOWN

Posty: 99
hmmm, z tym wychodzeniem taniej to jest tak, ¿e cena przesy³ki w sklepie i c³o w Polsce rosn± w miarê wzrostu paczki, wiêc wychodzi na jedno... no i przesy³anie w Polsce, jako¶ t± wspóln± paczkê trzeba by podzieliæ czyli koszt przesy³ki, paliwa czy biletu.
 

Tadeusz 
Wysany: 2009-08-31, 10:29   
0
UP DOWN

Posty: 99
napisa³em w³a¶nie w innym w±tku, ¿e raczej siê nie op³aca, ale w ten sposób jak wy¿ej opisujesz to ju¿ inna kwestia, na pewno ominê³o by siê c³o, ale czy koszt przesy³ki w USA + do Polski + w Polsce, do tego przepakowywanie, fatygowanie rodzinki, babranie siê w rozliczeniach, przelewach, adresach jest wiele ni¿szy? Czasu i pracy te¿, by ca³a operacja zajê³a.
 

Erni 
Wysany: 2009-08-31, 10:36   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 153
jaka¶ opcja z ominieciem c³a jest, bo jak kiedys kombinowa³em ¿eby laptopa z usa ¶ci±gaæ to gdzies czyta³em ¿e pakuje siê osobno lapka i zasilacz albo baterie i idzie jako niekompletny albo uszkodzony i wtedy nie p³aci siê c³a, ale nie wiem do koñca jak to jest
_________________
"S± dwie rzeczy nieskoñczone - wszech¶wiat i g³upota ludzka, ale co do tego pierwszego nie jestem pewien"-A.E
 

hlecter
Wysany: 2009-08-31, 12:02   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
no spoko fatygowanie koszty itd ale róznica niekiedy 300 z³ w cenach to jest jednak cos co przemawia , pozatym je¶li zgadac sie w kilkoro , cena wysy³ki nie bedzie taka wysoka pozniejsze odebranie w polsce to juz formalno¶æ z tego co siê orientuje na paczce musi byc inf "gift" lub "used staff"wtedy bez c³a idize , ubezpieczenie tez nie moze byc za duze , mozna tez spróbowaæ dogadac siê odrazu ze sklepem
 

hlecter
Wysany: 2009-08-31, 12:14   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
ubezpieczenie nie wiecej niz 45uero
 

hlecter
Wysany: 2009-08-31, 12:34   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
http://www.polamerusa.com/NMGPages/Kalkulator.aspx <ta firma ma niskie ceny wysy³ki
 

hlecter
Wysany: 2009-08-31, 12:49   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
w tej firmie paka 5 kg 30x30x30 38$ - co daje 107 z³ na 3 osoby to nie jest duzo
 

hlecter
Wysany: 2009-08-31, 12:53   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
paczka 5 kg wysy³ka 107 z³
 

LoboLoco 
Wysany: 2009-08-31, 13:17   Sprowadzanie sprzetu zza oceanu...
0
UP DOWNPomg: 13 razy
Posty: 660
Skd: Silesia
Tutaj zamieszczam posty z galegii oraz inne w tym temacie z ostatnich dni. Galeriê proszê pozostawiæ na dyskusjê o zamieszczonych obrazach. Inne wa¿ne kwestie mieszcz± siê w Forum Airbrush.
_________________
>>> Airbrush'Lab <<<
 

hlecter
Wysany: 2009-08-31, 20:20   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
dla kolegi malarza
http://www.tcpglobal.com/...ot/devgate.aspx nie znam cen polskich sprzêtów

http://www.tcpglobal.com/...ot/devflg3.aspx <ten np za 366 z³ , nie znam siê na pistoletach , nale¿y szukaæ samemu ale my¶le ¿e róznica en tez powinna byc znaczna
 

malarz
Wysany: 2009-08-31, 20:30   
0
UP DOWN

Pomg: 6 razy
Posty: 206
Skd: Bieszczady
Bêdê ¶ledzi³ postêpy tematu, bo te¿ bym co¶ chapn±³ :D
 

Jasny76
Wysany: 2015-05-20, 11:38   
0
UP DOWN

Posty: 1
My¶lê ¿e nie jest to op³acalne. Nie zawsze produktu sprowadzane za oceanu (zwykle samochody) nie przechodz± czêsto badañ technicznych np. odno¶cie emisji spalin które u nas i w Ameryce siê bardzo ró¿ni± ...
_________________
badania techniczne poznañ
 

spray painter
Wysany: 2015-07-13, 20:21   
0
UP DOWN

Posty: 26
jakby ktos szukal dobrego aerografu... ;)
http://allegro.pl/show_item.php?item=5540595372
 

domi.nika
Wysany: 2022-05-17, 13:29   
0
UP DOWN

Posty: 18
jak wyglada ubezpieczenie takiego zamówienia sprzetu, co jesli nie dojedzie albo dojedzie uszkodzony?____________________________
https://www.stoicus.pl/formalne-aspekty-ocp/
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Forum Airbrush

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group