Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Mcdevil 
Wysany: 2010-05-10, 01:54   Devil,s AB
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Siedzê jaki¶ taki... to wrzucê kilka swoich, chyba tych lepszych. Aero zajmujê siê relatywnie od niedawna, po ma³ym wypadku mia³em w cholerê czasu. Plan; zacz±æ mazaæ motorki i po swoich mo¿e robiæ trochê hajsu z tego, bo zapieprzanie w magazynach na wyspach jest ku... nudne. :paw:


W miarê chronologicznie;

Panna z Underworld3, podobieñstwo cienko, nawet po jakim¶ czasie poprawi³em szczenê i cienie ale ¿eby by³o luz to trza by od pocz±tku strzeliæ
Lucky girl tu by³em 100 happy :DVampire girl tu mimo nie wykoñczenia otoczenia nadal jestem happy ;)

Funky ragga Giger, narazie jedyna koszula.Dzieciak znajomych w dwóch wersjach, jako¶ ciê¿ko mi by³o siê zabraæ do tego.G³ód samotno¶æ na morzu ;) , ostatnia wprawka na papierze, przed atakiem na blachy i moto. Praktycznie wszystkie s± robione na A3 papier medea textilie. W wiêkszo¶ci z ³apy, ale im dalej, tym próbujê wiêcej wycinanek.
Kombinujê teraz atak na moto. Lipa bo nie znam ¿adnego lakiernika i próbujê wszystko wy³apaæ z neta. Sprzêt ju¿ skompletowa³em teorio ciut te¿, obadamy za jaki¶ czas.
Pozdro
_________________

 

LoboLoco 
Wysany: 2010-05-10, 07:43   
0
UP DOWNPomg: 13 razy
Posty: 660
Skd: Silesia
Gdy zobaczy³em pierwsz± pracê, my¶lê... sk±d znam tego kolesia :D podpis okaza³ siê pomocny ;) ... nad technik± wiadomo, musisz popracowaæ, ale ogólnie prace fajne... reklama strike'ów miodzio, ¶niadaniowa papuga ostro przyprawiona... o funky gigerze siê nie wypowiadam ;)
_________________
>>> Airbrush'Lab <<<
 

Mcdevil 
Wysany: 2010-06-11, 22:42   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Dziêk LoboLoco za koment, jeszcze sporo przede mn±, na razie przede wszystkim rozebrana NTV,ka ;)

Yo i pierwsza blacha. "Atak diab³a":twisted: , jeszcze przed wylaniem klaru, zanim nie spierniczê ;)Aluminium ok A3 auto-air
Pozdro
_________________

 

Mcdevil 
Wysany: 2010-06-22, 19:55   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Wiêcej czerwonego ;)
Równie¿ przed lakierem, cholernie siê boje :sciana:

B³otnik auto air
_________________

 

Mcdevil 
Wysany: 2010-07-04, 00:47   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Wojna o NtV, bitwa druga, top baku, autoair przed klarem ok a4.

_________________

 

Neonis 
Wysany: 2010-07-04, 14:55   
0
UP DOWN
aerografit.pl


Posty: 186
Skd: O¶wiêcim
Naprawdê ¶wietnie ci wychodz± te prace, nawet tematyka budzi ciekawo¶æ, ale wydaje mi siê, ¿e miewasz problemy z uzyskaniem cienkiej linii... (Sprzêt?)
_________________
Artystyczne malowanie aerografem tirów, motocykli, kasków, samochodów - Aerografit Studio
 

Mcdevil 
Wysany: 2010-07-04, 15:13   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Dziêki za koment. Sprzêt raczej nie ;) , trochê mam ¿elastwa, czyli raczej problem jest we mnie :(. Sprecyzuj mo¿e jeszcze w których miejscach. Przy baku mia³em problem z kryciem czarnej i z czuprynki nie jestem zadowolony, ale my¶lê ¿e z czasem zakumam. Mo¿e wielko¶æ :) , wampirzyce maj± 20cm szeroko¶ci, piratka tyle samo wysoko¶ci, diabe³ z aero nieca³e szer. czerwony na b³otniku od szczeny do koñca gogli ma 12cm.
Pozdro
_________________

 

Mcdevil 
Wysany: 2010-07-05, 02:41   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Neonis im d³u¿ej gapiê siê na zdjêcie w³osów wampira tym bardziej mnie irytuj± :) . A bêdê musia³ gapiæ siê na nie do zmiany motorka, czyli d³uuugo ;) . Jak siê wyrobiê to je poprawiê.
Dziêki
p.s. jak spierniczê bardziej to ciê znienawidzê ;)
Pozdro
_________________

 

Neonis 
Wysany: 2010-07-05, 16:25   
0
UP DOWN
aerografit.pl


Posty: 186
Skd: O¶wiêcim
Je¶li mam sprecyzowaæ to najbardziej w takich miejscach (u wampirzyc) jak: rzêsy, brwi, (nieszczêsne) w³osy, zagiêcia palców, poniek±d paznokcie równie¿... my¶lê, ¿e ogólnie najbardziej w tych miejscach gdzie malowa³e¶ woln± rêk±, a wymaga³y precyzji... Wiem, ¿e to nie jest ³atwe, a format na jakim dzia³a³e¶ wcale Panoram± Rac³awick± nie jest...

Aha... jeszcze jedno - krew wyp³ywaj±ca z szyi ofiary niezbyt ci siad³a... My¶lê, ¿e (hmmm...) zbyt spokojnie sp³ywa z tych têtnic, a powinna (moim zdaniem) zachlapaæ pó³ twarzy zbrodnicielki :D


odp na p.s.: Je¶li spierniczysz mo¿esz i mnie znienawidziæ... A je¶li naprawisz to co? Pokochasz mnie? :D
_________________
Artystyczne malowanie aerografem tirów, motocykli, kasków, samochodów - Aerografit Studio
 

Erni 
Wysany: 2010-07-06, 08:42   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 153
krew ju¿ wyciek³a i panie siê umy³y do sesji :p malujesz chyba du¿o z freehendu co pewnie zaowocuje w przysz³o¶ci :) graty za malunek bo fajny i klimacik gites i w ogóle, wiadomo jest pare szczegó³ów ale... mi to bardziej przypomina pewien styl ni¿ niedoci±gniêcia ;) wiêc jedziesz dalej z koksem :spoko:
P.S. chocia¿... te w³osy to jednak móg³by¶ poprawiæ ;P
_________________
"S± dwie rzeczy nieskoñczone - wszech¶wiat i g³upota ludzka, ale co do tego pierwszego nie jestem pewien"-A.E
 

Mcdevil 
Wysany: 2010-07-24, 16:17   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Siema
Sebsa co do niektórych wymienionych spraw to kombinujê trochê inaczej.
Fotorealizm nie za bardzo mnie poci±ga. Chocia¿ to co niektórzy wyciskaj± to jest szok.
Nie podchodzê do ca³ej powierzchni jednakowo i bawiê siê coby nie musieæ ka¿dej rzêski dziabaæ. Jeszcze sporo pracy przede mn± ;)
Dziêki za komenty panowie.
Co do krwi to zyska³o by gore, kosztem erotyzmu, w fazie projektów obada³em to.

Detal przed klaremW nastêpny weekend fina³, no i w koñcu po pó³rocznej przerwie na moto po¶migam :)
_________________

 

Mcdevil 
Wysany: 2010-07-24, 17:31   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Nie Sebsa tylko NEonis :)
_________________

 

Mcdevil 
Wysany: 2010-08-10, 17:30   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Muszê wykombinowaæ nowego lakiernika. Poprzednie zdjêcie siê posypa³o za to wrzucam jeszcze raz ju¿ po poprawkach.


iPozdro
_________________

 

hlecter
Wysany: 2010-08-12, 14:15   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 213
podobaj± mi sie te cycki;D fajnie cieniujesz skórê , czekam na c±³o¶æ:D pzdr
 

Mcdevil 
Wysany: 2010-08-24, 00:50   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Masa stresu ostatnio, my¶la³em ¿e trochê odsapnê i siê wyluzujê a tu lipuncia.:(
Go¶ciu nie odebra³ kasku, mam poprawiæ. Najgorszy jest jaki¶ syf pod klarem na samej grafie w trzech miejscach, widoczne na 2 zdjêciu. Do tego trochê w³osków kurzu, dwa zacieki. Jest to moje pierwsze zlecenie i takie problemy :(. Jutro spróbujê zjechaæ wszystkie mankamenty lakiernicze i niestety podretuszujê grafê, co ci±gnie za sob± konieczno¶æ kolejnego lakierowania. Osobi¶cie mi siê wydawa³o ¿e jest spoko.
Kasy z tego nie bêdzie i fama te¿ nie najlepsza. Na przysz³o¶æ mam nauczkê, ¿eby nie braæ na siebie czego¶, czego samemu siê nie wykonuje.
_________________

 

Neonis 
Wysany: 2010-08-24, 17:25   
0
UP DOWN
aerografit.pl


Posty: 186
Skd: O¶wiêcim
To jak to? Sam to lakierowa³e¶?
_________________
Artystyczne malowanie aerografem tirów, motocykli, kasków, samochodów - Aerografit Studio
 

Mcdevil 
Wysany: 2010-08-24, 22:02   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Robi³ lakiernik:(, dzisiaj od rana papiry i usuno³em wszystkie defekty, potem jeszcze poprawi³em grafe i podmalowa³em przy okazji orze³ka. Go¶æ sam odda do jakiego¶. Masakra nauczka i wnioski.
Pozdro
_________________

 

Mcdevil 
Wysany: 2010-08-26, 17:32   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
No i po wielu w±tpliwej przyjemno¶ci przygodach fina³.
VampireTopDevil Rage


Angel Redemption


Na koniec ogólny

Jeszcze zosta³y plastiki i posk³adanie bestyji ;)
Pozdro
_________________

 

Mcdevil 
Wysany: 2011-11-06, 18:37   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Tak abym nie spad³ na nastêpn± stronê ;) , po sporych przerwach. Ciê¿ko jest byæ robolem :nie:
Odgrzewany kotlecior z laba
Tower aka Phropet & Lil whore
I z mocnym ¶wiat³em na metalikach.

Kilka ¿eczy do obadania szczególnie zbyt ostre odciêcia no i w³osy. Ogólnie happy nie mogê siê doczekaæ jakiego¶ baczku ;) .
60x40, papier, g³ównie AA i MedeaNiezbyt porywaj±cy temat :/ , ale pobawi³em siê po tych wy¿ej wycinankach, ³ap± po blejtramie. Wcze¶niej nie by³em przekonany do p³ótna bez faktórki pêdzla. Ale zabawa jest. Wszystko jak ¿ul, skubaniec wypije :)
75x50 Podobrazie Medea i test ComAir(pozytywny)
Pozdro
_________________

 

Erni 
Wysany: 2011-11-13, 13:58   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 153
babki skoñczone :) piekne. A ten malun zakochanych jak dla mnie ¶wietny z pocz±tku my¶la³em ¿e to nietypowe zdjêcie ;)
pozdro
_________________
"S± dwie rzeczy nieskoñczone - wszech¶wiat i g³upota ludzka, ale co do tego pierwszego nie jestem pewien"-A.E
 

Mcdevil 
Wysany: 2012-02-06, 23:07   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Ha ostatnio po wyj...niu starego CTXa siê os³abi³em. Sporo zdjêæ w galeri jest rozja¶niona a przy Tower w cze¶ci pozbawiona nasycenia koloru. Ale zlewa.

Girl, czyli pimp my fonaWolna ³apa i testing paru spraw; Wicked na podk³adzie AA seller white. Próba zaprzyja¼nienia siê z Iwatk± 1.8, oraz po wk...ie wylanie klaru "parów± VL" po 2miesi±cach schniêcia grafy.
I w miarê happy z zabiegów jestem ;)
_________________

 

Mcdevil 
Wysany: 2012-02-29, 08:39   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester

Trochê lepsza focia

A tu podwójny autoportret ;)

Drugi strzelony phone dla funu. Jak wy¿ej
_________________

 

Andy 66 
Wysany: 2012-02-29, 17:10   
0
UP DOWN

Posty: 177
Skd: Bydgoszcz
Dla mnie jeste¶ mistrzem w malowaniu cycków :cool:
A¿ mi³o popatrzeæ :tak:
_________________
https://www.facebook.com/andyartbydgoszcz
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Galeria Airbrush

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group