Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
alfa159
Wysany: 2014-01-12, 02:56   agencja pracy best staff w anglii

Posty: 0
czy kto¶ mo¿e robi³ przez t± agencje w Anglii? proponuj± mi prace lakiernika ale sam nie wiem bo s± ludzie mówi± ¿e nie p³ac±, ¿e ¶ci±gaj± z Polski do Anglii i obiecuj± kokosy a potem zwalniaj± po tygodniu

jak kto¶ wie to niech napisze
 

KK 
Wysany: 2014-01-12, 03:49   


Posty: 3347
Nie robi³em w tej agencji. Robi³em w Field Staff Agency i BlueArrow, ale powiem Ci jak wygl±daj± realia zwi±zane z agencjami pracy.

Po pierwsze agencja nigdy Ci nie zap³aci du¿o siana. Dlatego, ¿e ona pobiera prowizjê od ka¿dej godziny Twojej pracy. Si³± rzeczy idziesz do pracy, na rêke powiniene¶ dostaæ 10 funtów, a tu nagle 7/8 poniewa¿ z 2 funty zabiera agencja. W moim przypadku to by³o 3 funty.

Druga sprawa jad±c do pracy wyrabiaj± Ci kartê pracownika, póki jej nie masz to tak naprawdê jeste¶ h... nie pracownik. To trwa od 2-6 miesiêcy zale¿y jak im siê chce dzia³aæ. Ja radzê wyrobiæ sobie j± sam, je¶li w miare rozmawiasz po Angielsku(jak ju¿ bêdziesz na miejscu).

Na pomoc jakiegokolwiek Polaka nie licz, chyba, ¿e to Twój ojciec, albo matka. Wci±gn± Ciê w maliny, a na koñcu okradn±.

Je¶li bêdziesz pracowa³ nieefektywnie, za wolno, niedok³adnie lub szef bêdzie chory psychicznie i nie bêdzie mu siê podoba³o jak stoisz to wywal± Ciê, a w praktyce po prostu zadzwoni±, ¿eby¶ nie przyje¿dza³ dzisiaj do pracy i finito. I w tym samym czasie zadzwoni± do kolejnego oczekuj±cego na telefon. W agencji pracy jest ich kilku na miejsce.

Natomiast je¶li ju¿ siê zaaklimatyzujesz, i szef Ciê doceni, pogadasz z nim, zadbasz o relacjê, to ju¿ tak ³atwo Ciê nie puszcz± pracodawcy. W wielu przypadkach liczy siê bardzo relacja Polak - szef Anglik. No i jakby¶ chcia³ igraæ z Agencj± to nie radzê. Je¶li na lewo siê w tej firmie bêdziesz chcia³ zatrudniæ po czasie, bez udzia³u Agencji to tak okrêc± kota ogonem, ¿e Ciê wysiudaj± i nie znajdziesz pracy w okolicy. Tak jak moi znajomi. Tak jakby Ciê nie by³o. Jedna agencja poda drugiej Twoje dane i Twój nr pracownika i kit, mo¿esz sobie po pizzeriach chodziæ roboty szukaæ.

Tak¿e... nie wiem jechaæ zawsze mo¿na, ale jak nie znasz Angielskiego to nie ma sensu.
Jak znasz bardzo dobrze to znajdziesz robotê, tylko pamiêtaj, ¿e bez karty pracownika ka¿dy pracodawca woli jak pracownik jest przez agencjê. U³atwia to pracodawcy formalno¶ci. Jak ju¿ masz nr pracownika(kartê NIN), to mo¿esz z ni± i¶æ bezpo¶rednio do warsztatu i takiego problemu nie ma.

Pozdrawiam
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTA£E » Og³oszenia » Rodzaj og³oszenia » Inne

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang