Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
ursus1992
Wysany: 2015-02-04, 18:59   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
to tylko laguna.. :D
 

barteek933
Wysany: 2015-02-11, 14:00   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Bêdê mia³ robotê w astrze g. Do zrobienia bêdzie tylna klapa i 2 nadkola. W jednym trzeba wstawiæ reperaturkê a w drugim tylko oczy¶ciæ i polakierowaæ. I teraz Pytanie jak to zrobiæ ¿eby nie lakierowaæ ca³ego b³otnika tylko zrobiæ odciêcie na przet³oczeniu.

Wstawiam zdjêcie:
Chcia³ bym ¿eby¶cie mi powiedzieli czym to okleiæ i jak to po kolei zrobiæ ¿eby bardzo nie by³o widaæ. Ja my¶la³em ¿eby okleiæ to piank± do wnêk poni¿ej górnej linii i polakierowaæ ale wyjdzie moim zdaniem odciêcie i bêdzie to widaæ :/

Zardzewia³y jest tylko rant od spodu wiêc mo¿na siê wyrobiæ tam bez problemowo :)
 

sev-car
Wysany: 2015-02-11, 15:03   
0
UP DOWN

Posty: 24
oklejasz w³asnie piank± ale do górnego kanta, tylko nie mo¿esz tam a¿ doje¿d¿aæ baz±, a i kant delikatnie zmatuj w³óknin±
 

barteek933
Wysany: 2015-02-11, 15:20   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
dziêki :)
 

barteek933
Wysany: 2015-02-11, 20:31   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
mam jeszcze jedno pytanie. jak bêdê lakierowa³ baz± to mam jako¶ ni¿ej oklejaæ ¿eby zas³oniæ bo wiadomo ¿e cze¶æ bazy trafi a¿ pod piankê. wiêc chyba nie za bardzo
 

ksenonn 
Wysany: 2015-02-11, 22:55   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 279
Skd: Czêstochowa
raczej nastaw siê, ¿e bêdziesz ca³y ten b³otnik lakierowa³ razem z wnêk±
_________________
Blacharstwo/Lakiernictwo
 

sev-car
Wysany: 2015-02-11, 23:19   
0
UP DOWN

Posty: 24
Robi³em takie co¶ w oplach i da rade. Nie lakieruj na pe³nej miotle tylko j± skrêæ, tak samo ci¶nienie i materia³, i ma byæ. Mo¿esz ewentualnie dokleiæ druga pianke do wewnêtrznego kantu a do lakieru j± odkleiæ.
 

barteek933
Wysany: 2015-02-17, 14:49   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Dzi¶ zabra³em siê za plastiki do skutera, wieczorem co¶ wklejê :) I teraz potrzebujê pomocy w wyborze kolorów :D

Ja my¶lê ¿eby zrobiæ co¶ takiego jak na zdjêciach:

albo tak


albo takSkuter oczywi¶cie taki jak na zdjêciach. Jak macie jakie¶ propozycje to piszcie :)
 

max2014 
Wysany: 2015-02-17, 15:14   
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 170
propozycja numer 2 jest moim zdaniem fajniejsza :spoko:
 

KK 
Wysany: 2015-02-18, 00:08   
-1
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jak ma wie¶ tañczyæ i ¶piewaæ to tak.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-02-18, 07:41   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
moim zdaniem w 2 nie ma jeszcze lipy :)
Ciê¿ko jest cos dobraæ fajnego ¿eby po z³o¿eniu dobrze wygl±da³o ;)

chocia¿ nie powiem ¿eby ten czerwony mi siê nie podoba³ :)
 

max2014 
Wysany: 2015-02-18, 08:59   
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 170
do 2 przyda³a by siê jaka¶ kalkomania do 1 te¿ :spoko:
i wtedy by te¿ inaczej wygl±da³y :cool:
a co do kolegi cytuje "Jak ma wie¶ tañczyæ i ¶piewaæ to tak" to mo¿e podrzucisz jaki¶ pomys³ zdjêcie kolorystykê :?:
 

barteek933
Wysany: 2015-02-18, 12:12   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
No i tak jak mówi³em plastiki pospawane w 100%, gotowe do szpachlownia :)

Zaczepy dorobione, wszystko ³adnie siê zapina, po posk³adaniu ich wcale nie widaæ. Zosta³o powierciæ dziury i bêd± gotowe :)

Macie jaki¶ inny sposób na mocowania ni¿ mój ? te mocowania to tylko takie haczyki :)

No i oczywi¶cie czekam na jak±¶ propozycjê, teraz robiê skuter i ma Ciekawy kolor, mo¿e i ja bym tak zrobi³. Wklejê fotki pó¼niej :)
 

barteek933
Wysany: 2015-02-18, 12:20   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
I jeszcze upatrzy³em sobie kolejn± zabawkê do warsztatu :D nie wiem kiedy kupiê ale nied³ugo :DWiem ¿e napewno takie co¶ macie i dajcie znaæ czy braæ t± czy moze s± jakie¶ lepsze, ³atwiejsze w obs³udze :)
 

max2014 
Wysany: 2015-02-18, 12:20   
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 170
a takie cukierkowe kolory :?:
 

barteek933
Wysany: 2015-02-18, 13:37   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
ten skuter jest mój ale ja i tak nim praktycznie nie je¿d¿ê :D poprostu ma byæ odwalony ca³y i wygl±daæ jak nówka :D taka je¿d¿±ca reklama xD :)

ka¿dy kolor wchodzi w grê, dodatkwo jak ogarnê plastiki to rozbieram go dalej i calutki silnik i felgi lec± w czarn± per³ê a lagi i dodatki zostan± wypolerowane. Chyba ¿e i felgi pójd± w polerkê :D Chociaz nie u¶miecha mi siê jej odnawiaæ co jaki¶ czas i wola³ by³ polakierowaæ i mieæ spokój :D

Mam nadziejê ¿e do koñca marca go ogarnê w 100 %.

Wklejê link do mojego tematu na innym forum ale tutaj jest pokazany jak wygl±da³ przed rozbiórk±, dodatkowo jest na tej samej stronie zielony peugeot, kolor te¿ fajny :) mo¿na by by³o siê nad takim zastanowiæ.

http://forum.mieloch.pl/w...t395030-40.html
 

max2014 
Wysany: 2015-02-18, 13:42   
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 170
ten zielony te¿ ma niez³± barwê :spoko:
 

barteek933
Wysany: 2015-02-18, 18:23   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Przysz³a czacha. Nówka sztuka w oryginalnym malowaniu, nigdy nie zak³adana :D a¿ szkoda j± psuæ :D

Stara:Brakuj±cy kawa³ek:Nowa:Porównanie:
Czachê kupi³em napewno nie z powodu brakuj±cego plastiku bo to nie problem dorobiæ ale chcia³em j± zmieniæ z powodu na wygl±d. Do nowej czachy brakuje mi tylko grilu. Koszt zmiany na nowych czê¶ciach to ok 220 wiêc nie tak ma³o jak na taki pi¼dzik a niestety to nie koniec zmian :)
 

dawid257
Wysany: 2015-02-18, 19:47   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 68
apropo tej cykliny festoola. kupi³em w³a¶nie dzisiaj przysz³a... spróbowa³em na twardym lakierze zaciek lekko i powiem szczerze ¿e to wcale nie jest tak ¿e sie przejedzie i juz po zacieku tylko trzeba bo pare razy poskrobaæ tak... no a takie syfki ma³e to jak sie przejedzie po nim to rzeczywi¶cie równa w miare dobrze... bêde to testowa³ to sie mo¿e naucze to obs³ugiwac :)
 

barteek933
Wysany: 2015-02-18, 19:50   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
jak czyta³em to nikt nie napisa³ ¿e za jednym poci±gniêciem zaciek zetnie. Zacieki zaciekami ale to chyba bardziej o syfki chodzi. Zacieków to najlepiej nie robiæ ale to nie jest takie ³atwe :D
 

dawid257
Wysany: 2015-02-18, 20:52   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 68
no raczej do syfków.. a z tymi zaciekami to wiadomo ¿e lepiej nie robiæ no ale jak sie trafi to wiesz,

sprobuje jeszcze tak tym poskrobaæ bo jakim¶ zacieku i zobacze czy pozniej po papierku i polerce jako¶ to w miare wychodzi
 

barteek933
Wysany: 2015-02-18, 21:03   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
spoko :D wiem ¿e czasami siê trafiaj± a najgorsze to jest ¿e w najmniej odpowiednich miejscach

wstaw jakie¶ fotki, z zaciekiem, w trakcie, po usuniêciu i po spolerowaniu. Chodzi mi o to czy ¶lad zostanie
 

KK 
Wysany: 2015-02-18, 23:21   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jak spawasz to wzmacniaj od ¶rodka paskiem w drug± stronê.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-02-18, 23:51   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
spawane oczywi¶cie obustronnie, z 2giej strony szerokim paskiem
 

KK 
Wysany: 2015-02-19, 00:53   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
:spoko:
_________________

 
 

robert147
Wysany: 2015-02-19, 12:00   
0
UP DOWN

Posty: 108
Skd: Podlasie
Co to za podno¶nik ten niebieski poka¿ wiêcej zdjêæ, to samoróbka czy kupiony ?
 

rogal-master1
Wysany: 2015-02-19, 12:14   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
Noo tez jestem zainteresowany poka poka...
 

dawid257
Wysany: 2015-02-19, 16:40   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 68
a mnie interesuje czy w tym blaszanym gara¿u masz ocieplone styropianem?? i nie topi sie od oparów jak jest zadyma przy bezbarwnym?? :?) bo te¿ mam blaszany gara¿ i piec w nim ale mo¿e jakby styropian dorzuciæ to by trzyma³ ciep³o ³adnie...
 

barteek933
Wysany: 2015-02-19, 17:01   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Z styropianem nic siê nie dzieje. Ca³y ocieplony nie jest. Mia³em jakie¶ resztki i go Przyklei³em. Na styropian musia³ by¶ daæ jak±¶ foliê bo siê sypie [...] i potrafi lataæ podczas lakierowania. Jak by¶ chcia³ dzia³aæ w gara¿u takim to mi siê zdaje ze musi byæ ca³y wy³o¿ony to w lato by siê tak nie grza³ a w zimê blacha jest ca³a mokra i kapie woda normalnie, no i to jest kolejny powód dla którego trzeba ca³ego wy³o¿yæ aby w nim cokolwiek pracowaæ.

Ja na szczê¶cie na zimê mam drugi gara¿ a w dodatku nie mam gdzie graciarni trzymaæ a wynosiæ wszystkiego i okrywaæ mi siê tam nie chce.

Podno¶nik jest kupowany :) Macie tutaj link:

http://www.allegromat.pl/aukcja170264

Konstrukcja prosta jak budowa cepa. Jak kto¶ ma pojêcie to sobie go uspawa. Jak komu¶ potrzebne by by³y wymiary to mogê zrobiæ. Mój podnosi na wysoko¶æ przewa¿nie 1.2 metra. Wiêcej nie mogê bo sufit. Zostaje jeszcze zapasu na jedn± blokadê czyli 12cm. Musi byæ wpuszczony w posadzkê bo nie przejedzie nad nim ¿aden samochód. Blokada znajduje siê pomiêdzy si³ownikami. Busa t4 rusza bez problemu.

Narazie zrobi³em tylko tyle zdjêæ, jak co¶ to mogê wiêcej :

  
 

rogal-master1
Wysany: 2015-02-19, 17:01   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
P³yty warstwowe z pianka kup i po problemie :)
 

barteek933
Wysany: 2015-02-19, 17:12   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Powiem wam ¿e mam instalacjê powietrzn± zrobion± po h..u fest :D
problem jest z utrzymaniem Ci¶nienia. Jak tylko bêdzie ciep³o to wymieniam przewód doprowadzaj±cy Powietrze bo brakuje go. Wczoraj specjalnie wzi±³em swój przewód z filtrami i reduktorami. Nabi³em sprê¿arkê do 10 bar. I przy rozkrêconych na maxa reduktorach z pistoletem star evo-t + reduktor star de-lux mogê uzyskaæ Ci¶nienie MAX 2.4 bara . :roll: :sciana:

Zrobi³em test i ustawi³em Ci¶nienie na 2 bary. Tak jak nim siê pracuje, i po 10 sekundach ci¶nienie leci w dó³.

Wiêc nawet pofatygowa³em siê do blaszaka i wpi±³em siê prosto pod kompresor no i wszystko siê wyja¶ni³o. Tam spadków nie ma. jak ustawiê 2 bary to bêdzie ca³y czas ...

Przyczyna tkwi w tym ¿e ziemi± pu¶ci³em ok 15 metrów przewodu o przekroju 10mm wewn±trz i na warsztacie mam dodatkowo zamontowany odwadniacz ale na 1/4, muszê zmieniæ czym prêdzej na 1/2 chocia¿ i sytuacja napewno siê poprawi. Ale jak tylko bêdzie ciep³o to robiê wymianê przewodu z 10 na 12 lub 14mm bo tak nie mo¿e byæ. Wcze¶niej nie widzia³em problemu bo airgunsa i mini nie pobiera³ tyle powietrza. Airgunsa 200l a ten 280l przy ci¶nieniu 1.3 bara. A nim robi siê na 2.0 wiêc napewno ci±gnie jeszcze wiêcej ...
 

barteek933
Wysany: 2015-02-26, 11:35   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
kolorki wybrane :) du¿ych zmian nie bêdzie :Dbaza dupont. 0.3 niebieskiej per³y i 0.1 czarnej per³y :)
mam nadziejê ¿e starczy

koszt 125z³
 

juny 
Wysany: 2015-02-26, 14:08   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Ja te¿ wpuszcza³em w ziemie 15m , tylko pex o srednicy 20mm, nie ma mowy o ¿adnym spadku, przy³±cze pó³ cala :)
_________________

 

barteek933
Wysany: 2015-02-26, 14:43   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
juny powiedz ty mi z czego ty masz swój gara¿ zrobiony. bo ja mam blaszak 5x3 ale muszê go przerobiæ na 7x4 i nie wiem z czego to dorobiæ. czy tak jak by³o czy co¶ od nowa kombinowaæ
 

juny 
Wysany: 2015-02-26, 14:45   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Ja mam s³upy zalane i p³yty betonowe, dach krokwie,foli, laty, kontr³aty i blacha :)
_________________

 

barteek933
Wysany: 2015-02-26, 16:08   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
ale s³upy kupowane czy kupione gotowe, jak mo¿esz to we¼ mi prze¶lij foto. Ale ja swój chyba przerobiê i wykorzystam t± blachê co mam na nim. Dach pójdzie na ¶ciany, a pó¼niej na dach kupiê now±. I wyjdzie mi pomieszczenie ok 7x 4.4m albo 7.3x4m co¶ w tym stylu
 

KK 
Wysany: 2015-02-26, 20:17   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jak ju¿ chcesz gara¿ to z p³yt betonowych i ociepl to styro lub od razu blaszak ocieplony kup. Nic z tych oszczêdno¶ci nie wyjdzie. Nie têdy droga.
_________________

 
 

Madara
Wysany: 2015-02-26, 21:31   
0
UP DOWN

Posty: 31
Jak bym siebie widzia³ jak zaczyna³em kombinacje przeróbki ale od czego¶ trzeba zacz±æ. Aby tak dalej
 

KK 
Wysany: 2015-02-26, 22:44   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Wed³ug mnie takie kombinacje to jest wywalanie kasy w b³oto. Przemêczyæ siê, od³o¿yæ 10 ty¶ z³ i zrobiæ co¶ co ma fundament, normalne ¶ciany i jest baz± do dobrego ocieplenia, porz±dnego systemu wentylacyjnego i wygl±da normalnie, a nie jak ulep. I przede wszystkim ma choæ wymiary kabiny lakierniczej.
_________________

 
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-02-26, 23:04   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
KK napisa/a:
Wed³ug mnie


Jedyna rozs±dna opcja to fundament i konstrukcja pod p³yty warstwowe.
10 cm grube minimum.
Efekt wizualny nie do porównania z
KK napisa/a:
Jak ju¿ chcesz gara¿ to z p³yt betonowych
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

KK 
Wysany: 2015-02-27, 01:04   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Tak efekt wizualnie nie do porównania. 7 domów ode mnie taki gara¿ z p³yt betonowych jest postawiony. Ocieplony i wytynkowany, wygl±da jak najnormalniejszy ³adny gara¿ murowany np z kratówki. O ile nic nie bêdzie pêkaæ to prze¿yje ten z p³yty warstwowej z dwa razy.

Pomijam fakt, ¿e p³yta warstwowa, aby by³a w naprawdê dobrej jako¶ci, bez skaz, z dobr± pow³ok± to raczej musi byæ w kat 1, a koszt takich p³yt i wykoñczeñ to kosmos.

Nie zmienia to faktu, ¿e najlepiej gara¿ z ceramiki i ocieplony. P³yta warstwowa nie akumuluje ciep³a, a co za tym idzie w lato gor±co, zim± zimno po otworzeniu drzwi.
_________________

 
 

juny 
Wysany: 2015-02-27, 10:46   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Teraz nie ma mnie w domu w sobote podesle pare zdjec i zobaczysz.
_________________

 

barteek933
Wysany: 2015-03-13, 12:41   
+1
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
A wiêc tak :D

najpierw posz³a szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla :DNa to poszed³ o to taki podk³ad z którym mia³em Problem.
Powa¿y³ mi siê podk³ad na ka¿dym praktycznie elemencie. Nie na ca³ych tylko ¶rednio by³o na ka¿dym po 2 punkciki takie z 0.5cmx1cm +/- 0.5cm.
Wcze¶niej robi³em na dynie i nigdy mi siê nic takiego nie zrobi³o. Pod podk³ad da³em jedn± warstwê pzp. Czas odparowania 15min. Jest to tani podklad. 28z³ puszka wiêc sza³u nie ma ale robi³em nim latem i nie by³o problemów. Najdziwniejsze jest to ze jak poszed³em myæ pistolet to zwa¿ony podk³ad by³ na ¶ciankach kubka :/ jak la³em to nic takiego nie by³o bo bym go nie u¿y³ ...

Przetar³em miejsca powa¿one, jak wysz³y do³ki to lekko szpachla. No i da³em epoksyd. Jedn± warstwê przypruszon±, 2 cienkie zamkniête i na to podk³ad dyny m/m po 8 godzinach. Efekt taki ¿e nic siê nie zwa¿y³o. Mo¿liwe ¿e to wina podk³adu, albo kubka. Kubek by³ niby czysty ale by³ po lakierze bezbarwnym. Oczywi¶cie by³ wymyty. Moze to przez to. Teraz do wszystkiego u¿y³em nowych i po problemie.

Epoksyd:

Z podk³adu akrylowego nie mam zdjêæ :/Przygotowanie :D

Mia³y byæ kolory niebieski i czarny, ale skuter zosta³ ju¿ mo¿na powiedzieæ sprzedany. Robota robiona teraz na szybko i nie by³o czasu siê chrzaniæ :D

Syfu siad³o du¿o pomimo ¿e przy³o¿y³em siê do sprz±tania. Obmiot³em sufit, ¶ciany, ¿eby nie kurzyæ to odkurzy³em posadzkê. Zla³em wod±. Wydmucha³em grzejnik, lampy itp itd. A siad³o wiêcej paprochów ni¿ przy zderzaku jakie¶ 50% gdzie nie zrobi³em nic oprócz zlania wod± posadzki :D

Zamówi³em dzisiaj cyklinê festool'a i zobaczymy jak siê bêdzie usuwaæ syfki :D

Zrobilem zaciek i to w takim miejscu ¿e wstyd siê przyznaæ i go nie pokarzê :D na p³askiej powierzchni xD by³a ma³a fa³dka, praktycznie nie by³o widaæ, po 10 minutach dola³em tamto miejsce ¿eby by³o wiêcej tego lakieru do darcia , a pó¼niej znowu dola³em i pop³ynê³o du¿o bardziej :D Musi siê udaæ to usun±æ bo nie mam lakieru na poprawki :D A mog³em nie ruszaæ :D przesz³o by i tak ewentualnie :/

Szpachla obrabiana papierem 120-240 i poprawka 240 lub 320 na szlifierce z przek³adk±. Podk³ad 600-800 na wodê. Czacha nowa- szara w³óknina + cif.

Materia³y:

szpachla- polfill xD ale polecam, bardzo dobrze siê nak³ada i obrabia.
podk³ad- ze zdjêcia
epoksyd- novol 360
podk³ad - dyna
baza- dupont
bezbarwny t4w 444 - teraz w jego miejsce wpada duxone
Od nastêpnej pracy przechodzê na podk³ady novola albo duxone.
Dobrze siê obrabia podk³ady novola ? bo dynê to strasznie to idzie
 

krzysnik363
Wysany: 2015-03-13, 14:04   
0
UP DOWN

Posty: 43
Duxone ! Poczujesz przedsmak podk³adów z górnej pó³ki- przynajmniej w aplikacji i obróbce
 

barteek933
Wysany: 2015-03-13, 14:41   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
w dodatku mogê dodaæ ¿e robi³em na bazach profix,dyna,dupont i z kryciem wychodzi to tak:

1. dupont 30z³/100ml 1:0,8
2. Profix 13z³/100ml 1:1
3. dyna 17z³/100ml 2:1
 

barteek933
Wysany: 2015-03-14, 20:59   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
mia³em siê nie chwaliæ moim zaciekiem ale to zrobiê :PPlastik przele¿a³ do dzi¶ przy samym grzejniku i siê za niego zabra³em bo na wtorek jestem umówiony na handel wiêc w poniedzia³ek jeszcze bym co¶ umalowa³ jak by nie wysz³o, nie czeka³em na cyklinê tylko papierkiem siê uda³o :D
wygl±d ostateczny:


zrobiê jeszcze lepsze fotki na dworze, przesadzi³em trochê z szpachl± i musia³em trzeæ d³ugo. Zesz³o mi siê z tym godzinê, ale przetaræ nie ma :)
 

juny 
Wysany: 2015-03-14, 21:06   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Haha niezle, jakimi papierami tar³e¶ ten zaciek???
_________________

 

barteek933
Wysany: 2015-03-14, 21:16   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
400-600-1000-1500-2000-2500.

zaciek to by³a malutka fa³dka, jak do sprzeda¿y to przesz³o by i tak bo by nikt nie zauwa¿y³ ale stwierdzi³em ¿e dolejê lakieru to bêdzie co spolerowaæ. i tak dola³em ¿e pop³ynê³o i to ostro. szkoda ¿e nie po³o¿y³em tego plastiku na p³ask jak p³ynê³o to bym jeszcze mo¿e to uratowa³. Wa¿ne ¿e siê uda³o :D

Przeciêtny cz³owiek siê nie dopatrzy zacieku ale minimalny ¶lad jest. A to przez to ¿e u¿y³em klocka z korka. Pó¼niej poszed³em po zwyk³y klocek plastikowy i kilka sztuk ¶ci±³em ¿e ¶ladu nie ma ale ba³em siê o przetarcia. Patent bardzo dobry z szpachl± ale klocek musi byæ bardzo twardy. Inaczej lipa wyjdzie.
 

barteek933
Wysany: 2015-03-19, 19:33   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
koniec marca, poczatek kwietnia biorê siê za swój samochód, robiê go i sprzedajê dlatego takie materia³y a nie inne.Powiedzcie mi jak u¿ywaæ tego ¶rodka troton na rdzê bo nie ma praktycznie na nim nic napisane :)
 

maik4u
Wysany: 2015-03-29, 23:59   
0
UP DOWN


Posty: 26
Fajnie siê czyta i ogl±da twoje zmagania. :spoko: Mam pytanie: czym przyprószasz ten podk³ad na czarno i w czym to pomaga?

Przechwytywanie.JPG
Plik cignito 20 raz(y) 30.47 KB

 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang