Szukaj FAQ AlbumPrzesunity przez: DrCruel 2014-10-22, 21:20
Autor Wiadomo
POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-09-03, 19:48   System AutoLux

Chêtnie poznam opinie u¿ytkowników systemu lakierniczego AutoLuX . Ja nie mam o tym bladego pojêcia a trafi³ do mnie materia³ reklamowy. Czy kto¶ z Was mia³ do czynienia z materia³ami tej marki ? Je¶li tak - proszê o info .

Autolux 001.jpg
Plik cignito 480 raz(y) 287.45 KB

 

Bombel
Wysany: 2014-09-03, 20:31   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 99
To chyba jaka¶ nowo¶æ, nie s³ysza³em.
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-09-03, 20:33   

Bombel, no w³asnie mi chodzi o opinie kogo¶ kto s³ysza³ ... a nie tego, który nie s³ysza³ ... :(
 

Bombel
Wysany: 2014-09-03, 21:11   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 99
POLYKAR.PL napisa/a:
a trafi³ do mnie materia³ reklamowy


Zapytaj tego od którego trafi³ do ciebie ten folder, chyba ¿e przyniós³ listonosz.
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-09-03, 22:02   

Bombel napisa/a:
Zapytaj tego od którego trafi³ do ciebie ten folder, chyba ¿e przyniós³ listonosz.


Ty ju¿ nie odpowiadaj ... zostaw to tym co maj± co¶ do powiedzenia . Pytam o system lakierniczy AutoLux . Je¿eli ktokolwiek cos wie o tym systemie i materia³ach lakierniczych tej marki proszê o odpowied¼. Hejterom i nabijaczom postów dziêkujê .
 

Lackdoctor 
Wysany: 2014-09-03, 22:40   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
POLYKAR.PL,
Co¶ Ty Poli dzi¶ jaki¶ taki czepialski???
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

Dementor
Wysany: 2014-09-03, 23:24   
-1
UP DOWN


Posty: 364
A to nie jest produkt firmy Blue Car z Lublina? Zreszta dlaczego my siê domy¶lamy jak Ty masz katalog i tam pewno jak wó³ stoi czyj to towar.
 

Miki
Wysany: 2014-09-04, 06:41   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
POLYKAR.PL napisa/a:
Hejterom i nabijaczom postów dziêkujê .


O kto¶ mnie wywo³a³. No to odpowiem co widzê. Sama nazwa jak i ten super przekolorowany prospekt to niez³y ¿al musi byæ :cool:
_________________
Mart-Dent
 

Siekiera
Wysany: 2014-09-04, 09:29   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Nie szyd¼cie bo na zdjêciu widaæ ¿e s± tam te¿ pigmenty. Kolejny mieszalnik w Polsce?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-09-04, 14:35   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
5 wcielenie Palinala ^^
 

Dementor
Wysany: 2014-09-04, 17:45   
0
UP DOWN


Posty: 364
Obstawiamy czyj jest? Mo¿e Troton bo jeszcze nie ma systemu :D
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-09-04, 18:40   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Temat usuniêty na pro¶bê jego autora.
 

DrCruel
Wysany: 2014-10-22, 21:22   
0
UP DOWN


Posty: 418
Przywróci³em temat bo na pewno bêdzie potrzebny. Projekt rusza w listopadzie a karty s± ju¿ porozdawane.
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-10-22, 22:47   

Miki napisa/a:
No to odpowiem co widzê. Sama nazwa jak i ten super przekolorowany prospekt to niez³y ¿al musi byæ :cool:


trze¼wy inaczej napisa/a:
5 wcielenie Palinala ^^


Dementor napisa/a:
Obstawiamy czyj jest? Mo¿e Troton bo jeszcze nie ma systemu :D


hmmmm ... fajne podej¶cie do tematu , fachowe i bezkompromisowe :rotfl:
 

Miki
Wysany: 2014-10-23, 06:33   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
POLYKAR.PL napisa/a:
hmmmm ... fajne podej¶cie do tematu , fachowe i bezkompromisowe :rotfl:


Ty swoje fachowe podej¶cie do tematu te¿ ju¿ pokaza³e¶ w innym swoim temacie. Wciê³o Cie na prawie miesi±c po jednym ma³ym pytanku.
_________________
Mart-Dent
 

Dementor
Wysany: 2014-10-23, 07:05   
0
UP DOWN


Posty: 364
No dok³adnie, przygada³ kocio³ garnkowi :sciana:
Jako¶ dalej nie uda³o ci siê wyja¶niæ na jakiej podstawie w karcie P 97 Turbo któr± zamie¶ci³e¶ jest info o mo¿liwo¶ci szpachlowania? Podpieranie siê kart± innego produktu to takie profi???
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-10-23, 07:17   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
System jest dzieckiem PPG. Wydaje mi siê, ¿e poniewa¿ nie mieli nic w najpopularniejszej w Polsce, klasie ¶redniej, wypu¶cili Autoluxa. Po cenach, jako¶ci i polityce sprzeda¿y, uwa¿am, ¿e PPG wziê³o na celownik Spectrala.
Koszt zakupu systemu bêdzie waha³ siê na poziomie Spectrala ale bêdzie lepszy.
Dodatki na wysokim poziomie jako¶ciowym, konkurencyjne cenowo dla Spectrala.
Pasowalno¶æ i stabilno¶æ receptur podobno ma byæ bardzo przyzwoita.
Mieszanina kryje na poziomie MM.
Tyle wiem od handlowca który ogl±da³ system.
Moim zdaniem nastawiaj± tego sporo po warsztatach.
 

lukas
Wysany: 2014-10-29, 20:53   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
trze¼wy inaczej napisa/a:
Po cenach, jako¶ci i polityce sprzeda¿y, uwa¿am, ¿e PPG wziê³o na celownik Spectrala.


To jest ca³kiem mo¿liwe, patrz±c na to kogo wybrali na wy³±cznego dystrybutora.
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-03, 18:50   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Moim zdaniem nastawiaj± tego sporo po warsztatach.


Raczej bêd± celowali w sklepy bo dystrybutor który ma tym zarz±dzaæ ma do¶wiadczenie ze sklepami. A to co napisa³e¶ ¿e wydaje ci siê ¿e system wycelowany w Spectrala to trafi³e¶ 100/100, tak przynajmniej twierdz± ludzie którzy co¶ o tym wiedz± :spoko:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-03, 21:00   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Nie wiem czy du¿o zwojuj± ze Spectralem. Spectral ma zayebiste dodatki w dobrych cenach. Musieliby zrobiæ produkt lepszy i tañszy a to chyba nie jest takie proste. Samym mieszalnikiem du¿o nie zwojuj±. Przyklei³ mi siê dzisiaj do ucha, NEWS, ¿e Autolux ma aspiracje na 100 mieszalników w krótkim czasie. Podobno pigmenty z MM pasuj± do tego systemu. Ale nie s±dzê, ¿e strzelili w kolano dystrybutorom MM i puszcz± du¿o tañszy Autolux który ma takie same pigmenty.
 

lakierok 
Wysany: 2014-11-03, 22:03   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
siekiera - kto jest dystrybutorem ? :?:
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-03, 23:02   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Inez £ód¼ - ponoæ wy³±czno¶æ na PL
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-11-04, 00:13   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Siekiera napisa/a:
Inez £ód¼

Firma bardzo znana na "³ódzkim podwórku" od wielu wielu lat
sprzedawca równie¿ materia³ów MM ;)
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-04, 07:17   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Wpad³em na Ich stronê, i maja tylko MM. Musz± sporo na nim krêciæ, skoro zrobili ich dystrybutorem. Co ciekawe, nie maja ani grama Novola, a przecie¿ ka¿dy ma co¶ z Novola.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

lakierok 
Wysany: 2014-11-04, 10:07   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
trze¼wy inaczej napisa/a:
Wpad³em na Ich stronê, i maja tylko MM. Musz± sporo na nim krêciæ, skoro zrobili ich dystrybutorem. Co ciekawe, nie maja ani grama Novola, a przecie¿ ka¿dy ma co¶ z Novola.


o insie to s³ysza³em mo¿e bêdê na szkoleniu w ppg na systemie autolux to co¶ napiszê .
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-04, 12:53   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Co ciekawe, nie maja ani grama Novola, a przecie¿ ka¿dy ma co¶ z Novola.


Jak nie maj±? Ranala maj±, Trotona maj± - to wystarczy ;)
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-21, 09:00   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Mam cennik z Autoluxa i w³asnie go analizuje. Akryle wychodz± po 108 netto - rabat.
Xyralic 270 netto - rabat. Bazy ok.110z³ netto - rabat a per³y 175 netto - rabat.
Dodatki takie sobie. Cenowo na poziomie Novola albo dro¿ej.
W siedzibie dystrybutora stoj± obok siebie MM i Autolux wiêc mo¿na sobie porównaæ. Systemy ponoæ mocno podobne.
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-21, 11:46   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Z moich informacji wynika ¿e rabaty bêd± na poziomie do 15% wiêc jakby tak by³o to rewolucji na rynku nie bêdzie.
Je¿eli dodatkowo ten system jest potanionym (pogorszonym) MM to co najwy¿ej mog± walczyæ ze Spectralem, tak jak to ju¿ by³o pisane.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-21, 11:57   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Ze Spectralem to mog± walczyæ Kapci i Ivat :)
Chodz± s³uchy, ¿e ju¿ dystrybutorzy robi± dym w Novolu i, ¿e jak tak dalej bêdzie to bêd± wiêcej zabieraæ szaf ni¿ wstawiaæ. Podobno masa ludzi chce zrezygnowaæ ze Spectrala.
Masz uwagi od klientów ¿e srebra i z³ota w Spectralu chmurz±?
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-21, 12:04   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Powiem wymijaj±co - pamiêtam czasy kiedy nie chmurzy³y ^^
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-21, 12:06   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Wydaje mi siê ¿e to wina SB 2200. Ja teraz kupie odpowiednik sb2200 od CSV i problem powinien znikn±æ. Zauwa¿y³em te¿, ¿e kolory g³adkie na ¿ywicy z CSV nie s± takie b³yszcz±ce jak na SB2000. Mo¿e trzeba siê zastanowiæ jak zmian± ¿ywicy na CSV-owsk±.
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-21, 12:17   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Szczerze mówi±c to ja ju¿ mam dosyæ walki o czyj¶ biznes i jak co¶ jest nie tak z produktem to odsy³am do przedstawiciela, tyle ¿e problem jest w tym ¿e ja cholera na tym samym wózku jadê i czasami nie wiadomo co robiæ.
A co do tematu autoluxa, to je¿eli to jest przeróbka MM to Ty powiniene¶ mieæ jakie¶ zdanie o tym czy warto czy nie bo chyba masz MM? Ja mam znajomego który kilka miesiêcy temu wstawi³ MM i jak na razie to nie jest zachwycony ale to dopiero pocz±tki a wiesz co wywali³? Spectrala w³a¶nie :D
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-21, 12:25   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Mnie MM te¿ nie powali³. Stoi obok DeBeera i wiêcej siê robi na DeBeerze. APP wiedzia³o kogo podrobiæ.

[ Dodano: 2014-11-21, 12:27 ]
Siekiera napisa/a:
problem jest w tym ¿e ja cholera na tym samym wózku jadê i czasami nie wiadomo co robiæ.

Wywal Spectrala. Uwierz mi na s³owo, ¿e ¿adna to strata. Ukradli mi warsztaty na których mia³em powstawiane mieszalniki Spectrala i zostawili mnie z gór± pigmentów.
Ale za to pracujemy teraz bezstresowo a to chyba liczy siê najbardziej. Nie s³yszê te¿ ci±g³ych pretensji, ¿e mia³em czelno¶æ wstawiæ do swojej mieszalni jakie¶ inne systemy zamiast pracowaæ tylko na Spectralu:)
 

barkley3434
Wysany: 2014-11-22, 12:36   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
hm.... ch³opaki czytaj±c wasze posty to wiecznie z kim¶ siê przepychacie i walczycie . Powiem wam ze poczu³em sie lepiej wiedz±c ze nie jestem sam hihihihi . Jak nie z app to teraz z csv bo powprowadzali te swoje produkty do inter carsu , a inter cars pozatrudnia³ handlowców przeszkolonych chyba w app i wje¿d¼aj± w ka¿d± dziurê . Wiem z dobrego ¼ród³a ze dystrybutorzy i ci co s± na franczyzie wypowiadaj± umowy z csv bo przez taka politykê sprzeda¿ im spad³a o po³owê a mi nawet o 3/4 . Dziwn± spraw± jest to ze app zrezygnowa³a ze wspó³pracy z inter carsem podobno ta wspó³praca odbi³a siê im czkawk± .
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-22, 21:54   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
barkley3434 napisa/a:
Wiem z dobrego ¼ród³a ze dystrybutorzy i ci co s± na franczyzie wypowiadaj± umowy z csv bo przez taka politykê sprzeda¿ im spad³a o po³owê a mi nawet o 3/4


Obroty wszystkim spadaj±. Przesyt wszystkiego jest na rynku. Tylko unikalne produkty których nie ma na allegro ratuj± sytuacjê.

Moja czarna lista to:

APP
3M
Indasa
Farecla
Novol Professional / Economy / ULTRA
Boll
K2
TROTON

[ Dodano: 2014-11-22, 21:57 ]
trze¼wy inaczej napisa/a:
Nie s³yszê te¿ ci±g³ych pretensji, ¿e mia³em czelno¶æ wstawiæ do swojej mieszalni jakie¶ inne systemy zamiast pracowaæ tylko na Spectralu:)

U mnie tego nie ma ale wystarcz± problemy z produktem :>

trze¼wy inaczej napisa/a:
Wywal Spectrala. Uwierz mi na s³owo, ¿e ¿adna to strata.

Zimy raczej nie prze¿yje ^^
 

Dementor
Wysany: 2014-11-25, 11:36   
0
UP DOWN


Posty: 364
Siekiera napisa/a:
Moja czarna lista to:

APP
3M
Indasa
Farecla
Novol Professional / Economy / ULTRA
Boll
K2
TROTON


Ju¿ nie lubisz novola? :x:
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-25, 20:34   
+1
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Co tu du¿o mówiæ, wystarczy to:

Lakier Novakryl 570 kpl z utw - 56 z³
Lakier Novakryl 590 kpl z utw - 58 z³
Podk³ad Protect 310 kpl z utw - 42 z³
Podk³ad Epoksydowy 360 kpl z utw - 54 z³

A najciekawsze jest to ¿e ten go¶æ co to sprzedaje jest dystrybutorem novola :sciana:
Kupuje bezpo¶rednio w novolu z rabatem dystrybutora i sprzedaje na allegro w takiej cenie, czy to nie wystarczy?
Jak novol stawia na takie firmy to ja odpadam. W imiê czego mam pomagaæ im promowaæ markê? Patriotyzm lokalny nie wystarczy. Jak ja nie bêdê mia³ z czego zap³aciæ zusów pracownikom to novol mi nie pomo¿e, wiêc...... sorry

W³a¶nie zrobi³em sobie te¿ inwentaryzacjê Spectrala i robiê wyprzeda¿ totaln± bo mam ju¿ do¶æ tego systemu. Umowy nie rozwi±zujê bo i tak nie sprawdzaj± tych chorych obrotów (18 ty¶. / kwarta³ :> ) a szafa l±duje w magazynie. Niech sobie stoi, wzornik siê przyda ^^
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-25, 20:59   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
Umowy nie rozwi±zujê bo i tak nie sprawdzaj± tych chorych obrotów (18 ty¶. / kwarta³ :> )

Jak to nie sprawdzaj±. Mnie z tego powodu wypowiedzieli jeden mieszalnik na warsztacie a nastêpnego dnia podpisali identyczn± umowê z tym warsztatem tyle, ¿e z pominiêciem mojej firmy.
Ot taka kara za bycie niepokornym ^^

Natomiast ca³y paradoks polega na tym, ¿e Polska firma maj±ca znakomite produkty powoli ustêpuje miejsca jakim¶ wynalazkom nie dlatego, ¿e nikt nie chce ich kupowaæ. Po prostu coraz wiêcej ludzi nie chce sprzedawaæ tych produktów bo zawsze jest kto¶ kto da taniej. Dystrybutorzy daj± na warsztatach rabaty takie same jak na mieszalnie. Najgorsze jest to, ¿e Novol o tym wie, i dopóki s³upki na wykresach nie zaczn± spadaæ, nic z tym nie zrobi±. Dla nich to bez ró¿nicy czy sprzeda Autorenova czy mieszalnia. Wa¿ne, ¿e hajs siê zgadza. A nam siê nie zawsze zgadza.
  
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-25, 21:07   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Bo pope³ni³e¶ b³±d i odkry³e¶ swoj± to¿samo¶æ wiêc wiedzieli kogo ¶cigaæ ;P

A obrotów wiem ¿e dystrybutor nie sprawdza. Mam znajomych co te¿ maj± spectrala i nie wyrabiaj± i nikt nigdy nawet nie pisn±³ ¿e co¶ jest nie tak. Czasami przedstawiciel z novola przyjedzie i pyta czy siê wyrabia to siê mówi ¿e jak najbardziej i jest git. W faktury nie ma prawa zagl±daæ. ^^

[ Dodano: 2014-11-25, 21:15 ]
trze¼wy inaczej napisa/a:
Dla nich to bez ró¿nicy czy sprzeda Autorenova czy mieszalnia. Wa¿ne, ¿e hajs siê zgadza. A nam siê nie zawsze zgadza.


No dok³adnie. U mnie dystrybutor sam nie je¼dzi po warsztatach ale wspó³pracuje z takimi wolnymi strzelcami co bior± od niego na sprintera towar i rozwo¿± po gara¿ach. Na jedno wychodzi :>
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-25, 21:16   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Ja jestem przekonany, ¿e za kilka lat Novol bêdzie mia³ problem. Oczywi¶cie nie chcia³bym tego , bo to Polska firma, ale sami sobie strzelaj± w kolano. Totalny brak kontroli nad Profesionalem. By³y jakie¶ próby zmowy cenowej na 27% ale dystrybutorzy tych ustaleñ nie przestrzegaj±. Spectral, który mimo bardzo dobrych produktów, przez badziewny mieszalnik psuje opinie ca³ego brandu i praktycznie ka¿dy w bran¿y wie, ¿e najwiêksz± wtop± Novola w ca³ej historii to by³ ten mieszalnik. Nawet jak wypuszcz± nowy system, to i tak ³atka zostanie.
Do tego dochodzi rosja i ukraina, gdzie handel siê ukróci³. Nastroje w³a¶cicieli mieszalni te¿ s± coraz gorsze. Nawet na forum to widaæ, ¿e coraz wiêcej ludzi ma pretensje do Novola. Jeszcze kilka lat temu, ludzie Novola zabierali g³os na forum. Dzisiaj ju¿ tego nie robi±, bo nie ud¼wignêliby naszych argumentów.
Szanujcie nas Panowie, bo to dziêki nam macie swoje ciep³e sto³ki.
  
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-25, 21:23   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
By³y jakie¶ próby zmowy cenowej na 27% ale dystrybutorzy tych ustaleñ nie przestrzegaj±.


Jakiej zmowy cenowej, przecie¿ to karalne :shock:

To masz na my¶li?

"Uderzenie w konsumentów

Porozumienia cenowe zaliczaj± siê do najciê¿szych naruszeñ przepisów prawa konkurencji i konsumentów, a tym samym prawie zawsze s± sprzeczne z prawem. Szczególna szkodliwo¶æ takich porozumieñ polega na tym, ¿e w sposób bezpo¶redni pozbawiaj± one konsumentów mo¿liwo¶ci zakupu towaru lub us³ugi po cenie ni¿szej ni¿ ta ustalona niezgodnie z prawem.

Przedsiêbiorcy bêd±cy stronami takiego porozumienia nie musz± wtedy zabiegaæ o kontrahentów, np. wy¿sz± jako¶ci± produktów czy przez obni¿anie cen, co jest naturalne na rynku konkurencji. Dodatkowo zawarcie porozumienia z regu³y prowadzi do ustalenia cen na poziomie wy¿szym od rynkowego.

Ustalanie warto¶ci

Samo ustalanie cen w porozumieniach mo¿e te¿ mieæ ró¿ne formy. Zakaz ustawowy obejmuje ustalenie cen wprost, czyli ustalenie cen sztywnych, tj. na konkretnym poziomie, cen minimalnych i przedzia³ów cenowych.

Objête s± nim równie¿ wszelkie porozumienia dotycz±ce pewnych sk³adników ceny, np. wielko¶ci przyznawanych rabatów, stawek roboczogodziny czy te¿ dotycz±ce elementów przyjmowanych do kalkulacji ceny."
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-25, 21:28   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Narzucanie dostawcy te¿ jest karalne, a w spectralu jest jawna rejonizacja. S±dzisz ¿e który¶ z dystrybutorów strzeli z ucha do prezesa uokik i bêdzie ¶wiadkiem w postêpowaniu antymonopolowym?
Przecie¿ to siê nie op³aca. Z czym wtedy bêdê je¼dziæ po szopkach skoro Novol im podziêkuje.

[ Dodano: 2014-11-25, 21:32 ]
Nie ma z³otego ¶rodka, bo za du¿o syfu na rynku. Moim zdaniem, sytuacje mo¿e uleczyæ jedno rozwi±zanie. Ograniczenia bezpo¶redniej sprzeda¿y przez dystrybutorów. Wtedy ludzie zaczn± szukaæ produktów w mieszalniach a my zaczniemy nimi handlowaæ. A teraz sprowadzamy wynalazki i wysadzamy Novola z kolejnych szopek produktami typu PedoFuller.
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-25, 21:37   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
No tak, to w interesie dystrybutorów jest ¿eby siedzieæ cicho wiec nikt nic nie pi¶nie a my robimy za tego murzyna.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-25, 21:41   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Dlatego trzeba pisaæ o tym co z³e na forum bo nagroda Fair Play do czego¶ zobowi±zuje.
Wiemy obaj, ¿e forum jest jedn± z form nacisku na t± firmê, która przez lata pracowa³a na swój wizerunek, a teraz zaczyna zjadaæ swój ogon.
W rozmowach z osobami decyzyjnymi w Novolu, zw³aszcza w kwestii Spectrala, odnosi³em wra¿enie, ¿e Panowie nieco oderwali siê od ziemi.
 

KK 
Wysany: 2014-11-25, 21:49   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Wasze rozumowanie jest dziwne. Jak wam bran¿a nie pasuje to j± zmieñcie i handlujcie np gaciami. Tak jak i Wy inni te¿ chc± zarobiæ.
U nas s± dwie mieszalnie i obie prê¿nie dzia³aj±, s± zawaleni robot±. Je¿d¿± Bmami 7kami i kase maj±, wiêc ju¿ nie p³aczcie, bo daleko wam do biedy.
_________________

 
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-25, 21:54   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Napisz gdzie jest taki haj lajf a po Nowym Roku otworzê tam kolejn± mieszalniê :D

...ale na pewno nie bêdzie tam tych produktów na które narzekamy bo g³upiego juz nie dam z siebie robiæ. A z ciekawo¶ci, to czym handluj± w tych mieszalniach?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-25, 21:58   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
KK, z ca³ym szacunkiem....
Za³ó¿my czysto hipotetycznie, ¿e prowadzisz biznes. Jedziesz do klienta, po¶wiêcasz mu czas, wprowadzasz w ¶wiat produktów danego producenta. Przestawiasz go na ca³± technologiê. Jeste¶ na ka¿de jego zawo³anie. Czas, paliwo, produkty. To wszystko kosztuje.
Po jakim¶ czasie dowiadujesz siê, ¿e ju¿ ciê nie ma u tego klienta, bo te same produkty ju¿ kupuje u dystybutora który znalaz³ jego szopkê na wojskowych mapach, i da³ mu cenê tak± po której ty kupujesz.
Próbujesz co¶ z tym zrobiæ, bo takich klientów ju¿ masz piêciu! Dzwonisz do producenta, i s³yszysz
"Pan Leszek zaprzeczy³ aby takie sytuacje mia³y miejsce, a ja nie mam powodu aby mu nie wierzyæ"
My o tym mówimy, o tolerowaniu buractwa i promowaniu zagrywek poni¿ej pasa.

[ Dodano: 2014-11-25, 22:01 ]
KK napisa/a:
Tak jak i Wy inni te¿ chc± zarobiæ.

A gdyby jaki¶ dystrybutor otworzy³ obok Ciebie warsztat. Kabina, w³asny mieszalnik i fachowcy z ukrainy. Koszt porz±dnie zrobionego elementu ustali³by na 200z³. Bêdziesz w stanie z nim konkurowaæ stosunkiem ceny do jako¶ci?
 

KK 
Wysany: 2014-11-25, 22:11   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Np. Kalisz.
Novol, dyna, profix, ivat. U-pol, troton, lesonal, app, roberlo, multifuller maj± wiele rzeczy. Ogólnie liczy siê tanio.

Cytat:
A gdyby jaki¶ dystrybutor otworzy³ obok Ciebie warsztat. Kabina, w³asny mieszalnik i fachowcy z ukrainy. Koszt porz±dnie zrobionego elementu ustali³by na 200z³. Bêdziesz w stanie z nim konkurowaæ stosunkiem ceny do jako¶c

Jakby tak siê sta³o to nawet przez my¶l by mi nie przesz³o, aby konkurowaæ z kim¶ takim, tylko zamkn±³ bym interes, ewentualnie przeniós³ bym siê w inny rejon lub zatrudni³ u tego cz³owieka.

Dlatego ja naprawdê jestem hobbyst± i lakierowanie to zabawa, od czasu do czasu. Mam inn± pracê, która mi daje jaki¶ tam zarobek. Jak kto¶ obok mnie bêdzie mnie wykañcza³ i odbiera³ mi ¼ród³o zarobku, do takiego stopnia, ¿e bêdzie ciê¿ko to po prostu zmieniê pracê.
Uwa¿am, ¿e lakiernik to ciê¿ki kawa³ek chleba i dla w³asnego zdrowia taki zawód to ostateczno¶æ. Mo¿na to robiæ, ale jak siê ju¿ nie ma z czego ¿yæ.

Nastêpna sprawa, ¿e z Novolem nie wygracie, mo¿ecie sobie pisaæ itd. Na koñcu pewnie skoñczy siê jakim¶ pozwem lub czym¶ podobnym. Z kim Wy chcecie wygraæ...To tak jakbym pojecha³ na Rosjê i do jakiego¶ oligarchy chcia³ wyskoczyæ.
_________________

 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-25, 22:19   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Widzisz, my w przeciwieñstwie do Ciebie, zatrudniamy ludzi. Oni maj± rodziny, plany itd. Zatrudnianie pracownika wi±¿e siê z pewn± odpowiedzialno¶ci±.
KK napisa/a:
Nastêpna sprawa, ¿e z Novolem nie wygracie, mo¿ecie sobie pisaæ itd. Na koñcu pewnie skoñczy siê jakim¶ pozwem lub czym¶ podobnym

A kto tu chce walczyæ. To tylko towar. Tylko problem polega na tym, ¿e kto¶ utrwala³ Ciê w przekonaniu ,¿e stanowisz element jakiego¶ przedsiêwziêcia. Realizujesz jaki¶ cel. Bo trzeba mieæ jaki¶ cel.
I jak robisz obroty to jeste¶ cacy, jak zaczynasz siê upominaæ o swoje, to ju¿ nie wiadomo kto mo¿e udzieliæ Ci odpowiedzi. A jak g³o¶no mówisz o tym co ciê boli, dostajesz po kieszeni chamskim zagraniem, które u¶wiadamia Ci, ¿e lepiej by³o zacz±æ handlowaæ najtañszym badziewiem, bo bynajmniej nie musia³by¶ teraz walczyæ z dystrybutorem który ma zapêdy na twoich klientów.
Nie zrozumiesz tej sytuacji, bo nie prowadzisz mieszalni. Ja te¿ nie rozumiem problemów rolników.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

KK 
Wysany: 2014-11-25, 22:34   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Chyba tylko widzisz czubek swojego nosa. U nas rolników jest wielu i ka¿dy ma te same problemy. Podobnie jak i Wy, wielu zatrudnia pracowników. Podobnie pracownicy maj± rodziny. Tylko Was w h... robi± korporacje, a rolnika w h... robi rz±d i korporacje.

W ka¿dej firmie problemem jest konkurencja, w rolnictwie tak¿e.

Partnerstwo i przyja¼ñ, miêdzy korporacj± a ma³a firm± nie istnieje i nigdy nie bêdzie istnia³o. Korporacja nastawiona jest tylko na zysk.

Ten co narzeka, ¿e jest coraz gorzej, ¿e ciê¿ko itd to chyba nigdy biedy nie klepa³.
_________________

 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime