Szukaj FAQ AlbumPrzesunity przez: DrCruel 2014-10-22, 21:20
Autor Wiadomo
glover
Wysany: 2014-12-04, 22:21   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Siekiera napisa/a:
£±cznie to 307 z³ netto w cenniku !!!!


Co to za kosmiczny podk³ad ¿e za komplet 2 litrowy chc± 380 z³ od lakiernika :shock: Wiadomo ¿e od tego jest rabat na sklep ale i tak lakiernik musia³by zap³aciæ pewnie ze 350 :x:
Przyznam ¿e ja nigdy nie mia³em u siebie takich podk³adów 3 w 1 do plastików ale w takiej cenie jak podaje Siekiera to mo¿e ma to sens bo jak siê zsumuje dobry podk³ad akrylowy, plastyfikator i grunt to wyjdzie dro¿ej. Niby na d³u¿ej starczy ale kto teraz na to patrzy? Ka¿dy przychodzi i chce jak najmniej zostawiæ kasy w mieszalni a nie wa¿ne ¿e bierze baranek 1kg a nie 1 litr czy tak jak z podk³adami w opak. 0,8 a nie 1l.
No dobra, ale jak to jest z tymi podk³adami. Czy one schn± podobnie jak zwyk³e akrylowe i obrabiaj± siê tak samo czy to inna bajka?
 

Miki
Wysany: 2014-12-04, 22:58   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Siekiera SH 3300 + 3301 dla lakiernika.

glover schniêcie w miarê szybkie, obróbka to tragedia i tylko na wodê bo to jak guma jest. Ja go u¿ywam tylko m/m.
_________________
Mart-Dent
 

Siekiera
Wysany: 2014-12-04, 23:38   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Miki napisa/a:
Siekiera SH 3300 + 3301 dla lakiernika.

Niby jeden koncern i mo¿e nawet te same produkty a jaka ró¿nica w cenie. Nie¼le lec± z nami w tej Axalcie :blee:

W tym Chromaticu obróbka jest spoko, normalnie siê obrabia. DP nigdy nie ¶ci±ga³em bo nie s±dzê abym znalaz³ jelenia w tej cenie i mam nadzieje ¿e nikt z lakierników siê obrazi za tego jelenia ale ja te¿ bym nie kupi³ za taka kasê. Pewnie w ASO to sobie mog± pozwoliæ na takie fanaberie w tej cenie jak licz± za element 600-700 z³.
I obieca³em zdjêcia.

DSCF4709.JPG
Plik cignito 84 raz(y) 480.96 KB

DSCF4705.JPG
Plik cignito 75 raz(y) 461.57 KB

DSCF4703.JPG
Plik cignito 59 raz(y) 453.7 KB

DSCF4701.JPG
Plik cignito 87 raz(y) 445.31 KB

 

glover
Wysany: 2014-12-05, 12:28   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
No ciekawe, jakby siê to u mnie przyjê³o, u mnie zawsze ciê¿ko idzie z czym¶ nowym.
Z opisu to nawet to szybko schnie ale idzie sporo rozpucha jak do m/m.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-05, 13:34   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
glover napisa/a:
No ciekawe, jakby siê to u mnie przyjê³o, u mnie zawsze ciê¿ko idzie z czym¶ nowym.
Z opisu to nawet to szybko schnie ale idzie sporo rozpucha jak do m/m.

Wci¶nij najpierw ten do plastiku. Potem zaczn± sami kupowaæ. Podobnie z Genrockiem. Zapodaj kolesiowi co robi na 505 i masz nowego klienta na Genrocka:)
 

Siekiera
Wysany: 2014-12-05, 14:15   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
W³a¶nie rozmawia³em w sprawie zamówienia i na te podk³ady rozpoczyna siê teraz promocja, wiêc jak kto¶ chce próbowaæ to do kartonu podk³adu (6kpl) dodaj± 6 x 0.5 litra rozcieñczalnika akrylowego.
 

Dementor
Wysany: 2014-12-23, 00:33   
0
UP DOWN


Posty: 364
Znalaz³em na ruskiej stronie katalog Autoluxa, no oczywi¶cie po rusku ale nie o to chodzi. Na dziesi±tej stronie jest zdjêcie wzornika, wachlarz jak RAL-ownik drukowany w drukarni. Widzia³ kto¶ ju¿ u nas i czy tak samo wygl±da?
Jak taki sam to s³abo widzê ten system :blee:

http://ams-color.ru/image...%20RUS_2606.pdf
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-23, 10:37   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Wzorniki s± takie same jak w MM.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

GMC
Wysany: 2014-12-23, 18:43   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
A MM ma jakie?, tylko nie pisz ¿e jak Autolux :D
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-23, 19:00   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
A nie wiem. By³ u mnie handlowiec z Autoluxa i widzia³ MM. Powiedzia³ , ¿e wzorniki s± takie same jak moje.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

glover
Wysany: 2015-01-30, 23:07   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Co to za nowy Autolux :roll:

http://lakierniczy.pl/ind...2&pm=550&id=794
 

Dementor
Wysany: 2015-02-04, 07:25   
0
UP DOWN


Posty: 364
glover napisa/a:
Co to za nowy Autolux :roll:

http://lakierniczy.pl/ind...2&pm=550&id=794


Ten Autolux by³ pierwszy czyli to orygina³ a PPG zrobi³o podróbkê ;P
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-02-04, 08:39   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Ale co¶ nie widaæ tego autoluxa. Mieli do mnie wstawiæ, na co siê zgodzi³em, i cisza. Jako¶ nie s³ychaæ na rynku ¿eby co¶ siê dzia³o z tym systemem. Chyba wybrali z³ego dystrybutora.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2015-02-04, 09:07   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ten system dystrybucji który obrali jest trochê kosztotwórczy. Jedna z mi znanych firm wziê³a w subdystrybucjê ten system, wiêc ³añcuszek dystrybutorów wygl±da tak: PPG sprzedaje dystrybutorowi generalnemu na Polskê z £odzi, ten kolejnemu subdystrybutorowi w danym regionie i dopiero towar trafia do sklepu. Je¿eli taki towar jest tani w sklepie a ponoæ ma byæ to pytanie co on jest warty i po ile to sprzedaje PPG ;)
 

Dementor
Wysany: 2015-02-11, 21:42   
0
UP DOWN


Posty: 364
Nie wiem po ile sprzedaje PPG ale go¶æ co wzi±³ to powiedzia³ ¿e ¶rednio ok. 115 netto nie licz±c pere³ i xyralików, wiêc nie by³oby rewelacji ale nie wiem czy mówi³ prawdê.
 

GMC
Wysany: 2015-02-11, 21:54   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Dziwne te ceny, dwie strony temu by³o taniej przed rabatem ni¿ teraz :roll:


trze¼wy inaczej napisa/a:
Mam cennik z Autoluxa i w³asnie go analizuje. Akryle wychodz± po 108 netto - rabat.
Xyralic 270 netto - rabat. Bazy ok.110z³ netto - rabat a per³y 175 netto - rabat.
 

Feiner
Wysany: 2015-03-24, 10:16   
0
UP DOWN

Posty: 30
Robi³ kto¶ Autoluxem? Jak lakierujecie, bo mia³em okazjê prysn±æ dwa elementy i nie jestem zadowolony ale mo¿e czego¶ jeszcze nie wiem. Wiadomo, pierwszy raz to pytam go¶cia w mieszalni jak nak³adaæ a on mi mówi ¿e wypy³ka ma byæ po³o¿ona na na mokr± ostatni± warstwê :/ Pytam co z cieniowaniem w takim razie? A on rozk³ada rêce.
Próbowa³em zrobiæ tak jak mówi³ ale z tym cieniowaniem to co¶ nie tak bo w miejscu cieniowanym wyszed³ inny kolor ni¿ na ca³ych elementach. Jak cieniujecie t± baze?
 

GMC
Wysany: 2015-03-24, 21:55   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Feiner napisa/a:
on mi mówi ¿e wypy³ka ma byæ po³o¿ona na na mokr± ostatni± warstwê


Jak na mokr±? Nak³adaæ pe³n± warstwê i bez odparowania robiæ wypy³kê?
 

Feiner
Wysany: 2015-03-24, 23:54   
0
UP DOWN

Posty: 30
Tak jak napisa³e¶. Mówi³ ¿eby nie czekaæ a¿ ostatnia warstwa odparuje, zmatowieje tylko zaraz robiæ wypy³kê bo wtedy ma kolor wychodziæ no ale w tym miejscu gdzie siê cieniuje tam jest prawie sucho :/
 

GMC
Wysany: 2015-03-27, 09:23   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Feiner, i co zrobi³e¶ to? Próbowa³e¶ z ¿ywic± do cieniowania?
 

Siekiera
Wysany: 2015-03-27, 18:29   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
To jaka¶ technologia a'la water base :x:
 

Feiner
Wysany: 2015-03-29, 14:06   
0
UP DOWN

Posty: 30
Nie mia³em ¿ywicy i ju¿ nie chcia³o mi siê kombinowaæ, kupi³em setke innej bazy i przecieniowa³em te plamê bo musia³em ju¿ oddawaæ auto.
 

Robertlodz09 
Wysany: 2015-03-30, 22:44   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
W £odzi ju¿ s± w sprzeda¿y te materia³y tj. od szpachlówki a¿ po lakier bezbarwny ...
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-03-31, 19:16   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Podobno niez³e maj± klary. Wiem od klientów, bo jeden z dystrybutorów Novola zosta³ ostatnio dystrybutorem Autoluxa i ci¶nie go do szopek gdzie tylko siê da.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

tofik 
Wysany: 2015-03-31, 21:42   
0
UP DOWN

Posty: 39
Nacieszcie oczêta....

10624659_927164717323532_4141973870801983846_n.jpg
Plik cignito 147 raz(y) 76.87 KB

_________________

 

glover
Wysany: 2015-04-01, 07:46   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
A ja dosta³em ofertê na Autoluxa z firmy z której biorê kilka tanich produktów. Ciekawe jest w tym to ¿e ta firma jest z drugiej strony Polski, widaæ nie maj± wydzielonych terenów dzia³ania.
 

No-limit
Wysany: 2015-04-01, 13:39   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Feiner napisa/a:
Tak jak napisa³e¶. Mówi³ ¿eby nie czekaæ a¿ ostatnia warstwa odparuje, zmatowieje tylko zaraz robiæ wypy³kê bo wtedy ma kolor wychodziæ no ale w tym miejscu gdzie siê cieniuje tam jest prawie sucho :/

Nie s³ysza³em o metodzie wypylania w miejscu cieniowania :shock:
Co innego metoda kropelkowa na niskim ci¶nieniu.
 

Feiner
Wysany: 2015-04-01, 19:34   
0
UP DOWN

Posty: 30
Chodzi oto ¿e go¶æ mi t³umaczy³ ¿e na ca³ych elementach mam nak³adaæ pe³ne mokre warstwy i na ostatni± mokr± ¶wiec±c± warstwê robiæ wypy³kê bo inaczej kolor wyjdzie inny ni¿ ten który on mia³ na próbce a wiadomo ¿e w miejscu cieniowanym nigdy nie bêdzie mokro bo przecie¿ nie bêdzie tam pe³nej warstwy a muszê na koniec u³o¿yæ ziarno po ca³o¶ci, ech ciê¿ko siê opisuje takie rzeczy
 

Miki
Wysany: 2015-04-01, 20:15   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Feiner, Do tego siê u¿ywa ¿ywicy do cieniowania. Mo¿e byæ ¿ywica bazowa. Lejesz ni± na element cieniowany i na mokr± "wypylasz" kolor
_________________
Mart-Dent
 

Feiner
Wysany: 2015-04-02, 09:25   
0
UP DOWN

Posty: 30
No w³a¶nie nie mia³em takiej ¿ywicy, do tej pory na innych bazach radzi³em sobie bez tego
 

GMC
Wysany: 2015-04-02, 19:17   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Niektóre shity potrzebuj± jednak ¿ywicê do cieniowania i nic nie zrobisz. Widzia³em ten mieszalnik w Krakowie ale nie mam przekonania do sprzedawcy :roll:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-04-28, 20:11   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Jak u Was z Autoluxem? U mnie jeden z dystrybutorów pcha go do ka¿dej szopy i kolejno wywala mnie ze Spectralem. Zaczynam siê zastanawiaæ, czy nie wej¶æ w ten temat.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2015-04-28, 23:27   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
To mo¿e poinformuj Novola to pomo¿e ci zrobiæ kontrofensywê ;)

Ja u siebie s³ysza³em o jednym przypadku postawienia Autoluxa a z rozmów ze znajomymi: dodatki nieatrakcyjne cenowo i o trudnej aplikacji bazy to siê chyba potwierdza.

Przyk³adowe ceny ju¿ po rabacie dla sklepu:

Najtañsze dwa lakiery w kpl z utw 2+1
AL 311 MS - 52,5 netto / 5L 258 z³ netto
AL 316 SR - 53,6 netto / 5L 262 z³ netto

Szpachlówka uniwersalna 1,8kg 26,9 netto
Szpachlówka miêkka 1,8kg 29,2 z³ netto

Podk³ad wype³niaj±cy 5+1 37,9 z³ netto
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-04-29, 07:34   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Cytat:

To mo¿e poinformuj Novola to pomo¿e ci zrobiæ kontrofensywê

To mo¿e byæ raczej trudne, bo jak widaæ sami maj± problem z Autoluxem.
Coraz g³o¶niej mówi siê, ¿e PPG wypu¶ci³o ten brand tylko po to, ¿eby wyleczyæ Novola. I jak by siê uwa¿nie przyjrzeæ, to co¶ w tym jest.
Z Novola do PPG przeszed³ cz³owiek który zajmuje siê Autoluxem. Sieæ dystrybucji Autoluxa opiera siê o spor± czê¶æ du¿ych dystrybutorów Novola. Do tego dochodzi jako¶æ dodatków, a skoro ludzie zmieniaj± Spectrala na Autoluxa, to widocznie maj± powód. O mieszalniku nawet nie wspominam, ale coraz czê¶ciej spotykam siê z prze¶wiadczeniem lakierników, ¿e zas³yszane opinie o gównianym mieszalniku Spectral, rzucaj± te¿ z³e ¶wiat³o na dodatki, bo skoro mieszalnik jest s³aby to zapewne dodatki te¿. Co do cen to chyba nie jest tak drogo. Swoj± drog± dystrybutor z Czêstochowy który tak ci¶nie Autoluxa do ka¿dej nory, cztery lata temu, jak zaczyna³em z mieszalni±, sprzedawa³ Novola do warsztatów taniej, ni¿ ja kupowa³em go od swojego dystrybutora. Dlatego nie zdziwi³bym siê, gdyby okaza³o siê, ¿e sprzedaje Autoluxa taniej ni¿ na mieszalnie.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2015-04-29, 08:08   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Dlatego nie zdziwi³bym siê, gdyby okaza³o siê, ¿e sprzedaje Autoluxa taniej ni¿ na mieszalnie.


Jest to mo¿liwe bo skoro nie maj± sztywnych terenów dzia³ania to dystrybutorów obowi±zuje zasada "kup i wciskaj" niewa¿ne komu, niewa¿ne po jakiej cenie i niewa¿ne w której czê¶ci kraju. A co do cen to nie zgadzam siê ¿e s± niez³e, moim zdaniem s± s³abe bo najtañszy lakier MS 2+1 wychodzi na pó³ce 84 z³ brutto gdzie przy takiej mar¿y inne MSy wychodz± 10-15 z³ taniej a pewnie jest to klasa U-Pola 2081 czy Novola 570/575/580. Przy tej cenie to niewiele trzeba dodaæ do nastêpnej pó³ki jako¶ciowej, moim zdaniem nie bêdzie siê sprzedawa³.
Szpachlówki to ju¿ jaki¶ kosmos cenowy, ta miêkka na pó³ce wychodzi za 46 z³ brutto za 1,8 kg :x:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-04-30, 07:53   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Mnie wywalili ze Spectralem z jednego warsztatu, jakim¶ podk³adem za 120 brutto za 2,5 litra i klarem 360 brutto za 5 litrów.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Robertlodz09 
Wysany: 2015-05-13, 07:11   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Siekiera napisa/a:
ta miêkka na pó³ce wychodzi za 46 z³ brutto za 1,8 kg

U dystrybutora w sklepie (£ód¿) szpachla uniwersalna 1.8 kg na pó³ce le¿y za 44z³ brutto
a podk³ad epoksydowy (kompl.) to koszt 103z³ brutto do tego trzeba jeszcze
dokupiæ rozcieñczalnik...

Podobno s± to produkty nie ustêpuj±ce MaxMeyer-owi czy te¿ zbli¿one do jego jako¶ci tak jest to przynajmniej przedstawiane podczas rozmowy o tych materia³ach w siedzibie (sklepie)
Podkre¶la siê ¿e jest to w koñcu produkt PPG ;)
 

CarColorSystem
Wysany: 2015-05-22, 19:14   
0
UP DOWN

Posty: 6
Panowie wracaj±c do tematu AutoLuxa , pytanie do tych co ju¿ go maj±. Jak tam kolorystyka, co lepiej wchodzi Niemcy, Francja czy Japonia, za jakie ceny go sprzedajecie, i czy jest sens stawiaæ go ko³o Autocoloru? Co do dodatków czy jako¶æ idzie w parze z cen±, bo nieukrywam ale dodatki s± z górnej pó³ki cenowej.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-05-24, 08:09   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Kolorystyka na poziomie Maxa, czyli dupy nie urywa. Ceny dodatków tez z kosmosu ale niektóre bardzo podobaj± siê lakiernikom. Pomy¶l o APP albo DeBeerze, uwa¿am, ¿e to lepszy wybór.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

CarColorSystem
Wysany: 2015-05-29, 11:29   
0
UP DOWN

Posty: 6
A jest kto¶ w Krakowie lub okolicach kto bym mia³ ju¿ postawionego Autoluxa??
 

ABCD
Wysany: 2015-06-27, 21:55   
0
UP DOWN

Posty: 25
Czy kto¶ z was ma link do oficjalnej strony AutoLux'a? Kiedy¶ na ni± trafi³em, a teraz nie mogê jej znale¼æ :/ Kupi³em ich bazê i potrzebujê ich kartê techniczn±.
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2015-06-27, 22:56   

nie wiem czy rozkiminiasz tekst bukwami napisany ... ale popróbuj :)

Pocz±tek jest taki : Autolux - system lakierów bazowych ... a dalej z pewno¶ci± sobie poradzisz :spoko:

http://autolux-refinish.ru/docs/tds/ALBC.pdf
 

ABCD
Wysany: 2015-06-28, 22:04   
0
UP DOWN

Posty: 25
POLYKAR.PL, Dziêki za odno¶nik! Wujek Google mi przet³umaczy³ ;)
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2015-06-29, 20:17   

ABCD, spoko ;) cieszê siê, ¿e mog³em pomóc :)
 

wyprzeda¿.pl
Wysany: 2015-07-15, 09:54   
0
UP DOWN

Posty: 6
Mo¿e kogo¶ zainteresuje. Do sprzedania domena autoluxrefinish.pl

http://allegro.pl/show_item.php?item=5545161245
 

INEZ
Wysany: 2015-11-27, 11:38   
0
UP DOWN


Posty: 2
Skd: £ód¼
Witam braæ z bran¿y lakierniczej...
W razie technicznych pytañ zwi±zanych z mark± AutoLux chêtnie pomogê ;)
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group