Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
hematol 
Wysany: 2016-03-05, 00:29   Garage Rost
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Z racji,¿e robiê du¿o balacharki samochodowej postanowilem Wam przedstawiæ migmaga Magnum mig 225 Mos 4x4,którego zakupi³em tydzieñ temu.Sam nie wiedzia³em jaki inwereter wybraæ,szuka³em tak¿e tu na forum ale znajomy spawacz poleci³ mi producenta Magnum,
wiec zakupi³em Magnuma 225 Mos 4x4 (te 4x4 to napêd 4 rolkowy :D ) ,precyzyjnu uk³ad podawania drutu,spawarka spawa naprawde ¶wietnie,du¿a powtarzalno¶æ spawu,du¿a sprawnosæ,obs³uguje szpule od 5kg do 15kg co czyni j± ekonomiczn±,jest do¶æ du¿a a tak¿e uchwyt spawalniczy te¿ jest pokaznych rozmiarów,drut od 0.8 do 1.2mm (w opisach s± ró¿ne nieprawdziwe informacje,np. drut 0.6mm),ja za³o¿y³em drut 0.6mm ale chodzi na rolkach 0.8mm :/ ,daje rade.Zamówi³em drut nierdzewny,jak dojdzie to wrzucê opinie na temat spawania tym materia³em.Polecam ten sprzêt,wart tych pieniedzy no i jest na 230v,niestety na dzieñ dzisiejszy mam tylko 1 faze... :cool:
Co jaki¶ czas bêdê wrzuca³ zdjêcia z moich prac i testów sprzêcików.

20160225_181556.jpg
Plik cignito 58 raz(y) 140.47 KB

20160225_181542.jpg
Plik cignito 40 raz(y) 78.73 KB

 

hematol 
Wysany: 2016-03-05, 00:56   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Golf 4 reanimacja progu i b³otników przednich,dorabianie do³u przedniego b³otnika-reperaturka do czo³a

20150423_171218.jpg
Plik cignito 109 raz(y) 74.76 KB

20150417_135700.jpg
Plik cignito 167 raz(y) 106.39 KB

20150417_125055.jpg
Plik cignito 123 raz(y) 140.97 KB

20150417_124047.jpg
Plik cignito 116 raz(y) 128.34 KB

20150417_113844.jpg
Plik cignito 99 raz(y) 122.81 KB

 

MARIO06CU
Wysany: 2016-03-05, 01:02   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 210
W jaki sposób wyginasz tak próg z blachy chodzi mi o zaokr±glenie
 

hematol 
Wysany: 2016-03-05, 01:16   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
przewa¿nie takie ma³e elementy robiê w imadle w tym przypadku musisz pod³o¿yæ kawa³kiem rurki i rêka naci±gn±æ ;) ,wiesz,pokombinowaæ
 

MARIO06CU
Wysany: 2016-03-05, 01:46   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 210
Dziêki za podpowiedz zawsze mam z tym problem du¿± kombinacja jest
 

KK 
Wysany: 2016-03-05, 18:57   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Wiela da³e¶ za ten sprzêt?
_________________

 
 

hematol 
Wysany: 2016-03-05, 20:45   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
wynegocjowa³em 2250z³ brutto.
 

hematol 
Wysany: 2016-03-05, 20:59   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Budowa kompresora po LPG 90L + 60L =150L ,butla 60l LPG jako odwadniacz i dodatkowy bufor.
Butla wisi na ¶cianie. :)
Pompa ABAC A39B wg moich wyliczeñ na wydmuchu 330L/min.

20150309_163327.jpg
Plik cignito 43 raz(y) 101.36 KB

20150723_163422.jpg
Plik cignito 68 raz(y) 143.85 KB

20160114_120258.jpg
Plik cignito 49 raz(y) 121.59 KB

20160120_114004.jpg
Plik cignito 65 raz(y) 132.56 KB

20160127_103129.jpg
Plik cignito 80 raz(y) 150.83 KB

 

hematol 
Wysany: 2016-03-06, 01:24   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Golf IV c.d.,nie mog³em wcze¶niej dodaæ zdjêæ ze wzglêdu na limit.
Próg i reperaturka b³otnika epoksyd Novol 360,baranek Wurth,baza De Beer ,klar Novol 590.

20150423_171224.jpg
Plik cignito 132 raz(y) 114.34 KB

20150425_124356.jpg
Plik cignito 63 raz(y) 87.4 KB

20150425_140458.jpg
Plik cignito 74 raz(y) 85.45 KB

20150425_140513.jpg
Plik cignito 54 raz(y) 83.94 KB

20150427_090814.jpg
Plik cignito 123 raz(y) 89.33 KB

 

grzesiekkk
Wysany: 2016-03-06, 20:26   
0
UP DOWN

Posty: 8
Zbudowa³em podobny kompesor :)
Zastosowa³em jednak silnik 3kW i obroty na silniku nieca³e 1300. Da³o to wydajno¶æ efektywn± blisko 400l/min :cool:
 

juny 
Wysany: 2016-03-06, 22:11   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Ja mam tez na zbiorniku z aspy silnik 4kw i obroty na pompie ok 700-800
prawie 500l/min 2 rok chodzi i spokój :spoko:
_________________

 

hematol 
Wysany: 2016-03-06, 22:25   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
te¿ chcia³em daæ silnik 3kw ale obawiam sie o moj± instalacjê elektryczn±,w gara¿u jeszcze da radê ale dalej leci 30-letnia aluminiowa praktycznie nigdy nie konserwowana instalacja elektryczna,tak¿e wzd³u¿ drogi g³ównej,wiêc odpu¶ci³em i da³em silnik 2.2kw.Mam tylko 230v i na razie póki co¶ mi sie nie zmieni to na razie muszê sie tym posilaæ. :)
Mam +- 1060 obrotów na pompie.
 

hematol 
Wysany: 2016-03-06, 23:21   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Daihatsu Feroza,takie tam ³atanie..... ;) Wszystko wstawione doczo³owo bez zak³adek.
Niestety rama w tym aucie (baza) ma wiêcej ³at ni¿ orgina³u a w ¶rodku jest totalna korozja a szkoda bo ca³kiem fajne autko.

20151021_123842.jpg
Plik cignito 53 raz(y) 139.6 KB

20151021_123847.jpg
Plik cignito 51 raz(y) 167.05 KB

20151021_181159.jpg
Plik cignito 51 raz(y) 153.07 KB

20151021_181205.jpg
Plik cignito 54 raz(y) 158.78 KB

20151026_120729.jpg
Plik cignito 163 raz(y) 157.32 KB

 

hematol 
Wysany: 2016-03-06, 23:23   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
c.d.

20151024_171924.jpg
Plik cignito 95 raz(y) 126.16 KB

20151024_171918.jpg
Plik cignito 70 raz(y) 133.89 KB

 

KK 
Wysany: 2016-03-07, 20:51   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Lakierowa³em kiedy¶ tak± Ferozê.
_________________

 
 

Robkoo
Wysany: 2016-03-09, 12:17   
0
UP DOWN

Posty: 48
jaka konkretnie tarcz± szlifowaæ spawy po spawaniu ?
 

hematol 
Wysany: 2016-03-09, 19:50   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Robkoo napisa/a:
jaka konkretnie tarcz± szlifowaæ spawy po spawaniu ?

Ja szlifuje normaln± tawrd± ale jedziesz tylko po spawie, masz zeszlifowaæ sam spaw,nie blachê obok,jak robisz w nierdzewce to szlifujesz tarcz± z napisem inox ,jak zale¿y Ci na efekcie wizualnym mo¿esz na koniec "lizn±æ" tarcz± z listkami,lamelkow± czy jak tam sie zwie.
Wa¿ny aby spaw by³ szczelny,czyli dobrze pospawany,¿eby podczac szlifowania nie wyskakiwa³y dziury,warunek zrobienia dobrej blacharki.Po oszlifownaiu spawu blacha powinna wygl±daæ na jednolit± wtedy jest super :spoko:
 

³ysy73 
Wysany: 2016-03-09, 20:35   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Od razu papierow± - s± ró¿ne gradacje
 

hematol 
Wysany: 2016-03-09, 21:21   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
³ysy73 napisa/a:
Od razu papierow±

To nie jest dobry pomys³.Chyba,ze szlfujesz jakie¶ grube blachy ,konstrukcje stalowe,gdzie 0.5mm nie ma znaczenia(a mo¿e ma) i jak nie zale¿y Ci na kszta³cie spawu.Jednak przy blasze 0.8mm gdy priorytetem jest zostawiæ jak najwiêcej blachy to nale¿y szlifowaæ tylko spaw czyli jego nierówno¶ci,nadmiar.Tarcza papierowa ma inn± strone robocz± ni ¿ tarcza twarda ,jest duzo szersza i miêksza,s³u¿y do wyg³adzania.Uciekne sie do przyk³adu z lakiernictwa,szlifowanie zacieku,lub nadawanie kszta³tu,formy po szpachlowaniu,na miêkkim klocku to sie nie da,wiem,¿e szlif spawu to lakiernictwa ma sie jak piernik...do.. ale mniej wiêcej tak to te¿ dzia³a. ^^
 

KK 
Wysany: 2016-03-09, 21:53   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Chyba najlepsza tarcza to jest ta z otworem na krawêdzi. £adnie bierze spaw i mo¿na kontrolowaæ dok³adnie ile jeszcze zosta³o. Dobry jest jeszcze rolock.
_________________

 
 

hematol 
Wysany: 2016-03-09, 22:20   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
KK, wszystko zale¿y tylko i wy³acznie od nas samych,szlifuj±c zwyk³a tarcz± mo¿na zrobiæ mega robote,tylko trzeba kontrolowaæ co chwile i spokój :D ,rozumiesz,ka¿dy 1cm spawu czy tam giêcia ma byæ dok³adny,ma byæ d³ugo ale i dok³adnie a zobaczysz ,ze wysz³o szybko i prefecyjnie!D³ugo i dok³adnie to szybciej ni¿ szybko i a..dobra.. troche tam.. ^^ ;)
 

³ysy73 
Wysany: 2016-03-10, 18:06   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Od lat nie wiem ilu ze zwyk³ych tarcz s± u mnie na stanie tylko jedne: 1,0 czy 1,2mm do ciêcia i ¿adnych innych a w szczególno¶ci grubych do szlifowania bo to i gó...wno co trzepie po ³apach, badziew który przyspiesza zu¿ycie narzêdzia i szmelc który niszczy blachê.
To jedno.
Poza nimi mam tylko listkowe papierowe P60 i P80 i absolutnie ¿adnych innych (jedynie druciankê "garnkówkê") i jako¶ sobie radzê.
I nie mów mi ¿e listkowa papierowa jest bardziej agresywna od jakiej¶ korundowej do rzekomego szlifowania (chyba szyn kolejowych) bo padnê na zawa³ tyle ¿e ze ¶miechu.
To kolejna kwestia.
Nastêpna to taka ¿e nie uznajê przygotowania miejsca do spawania dwóch blach na styk na g³adko.
NIGDY na g³adko a zawsze z zafelcowaniem czy podgiêciem do wewn±trz (jak zwa³ tak zwa³) w³a¶nie po to aby nie zeszlifowaæ ca³ego spawu, oraz nie szlifowaæ metalu tu¿ obok spawu KTÓRY I TAK ZAWSZE JEST TAM NAJCIEÑSZY.
Przy okazji staram siê te¿ nie ³±czyæ na styk tylko je¶li siê da to na minimaln± zak³adkê - nawet 1mm bo ³atwiej pospawaæ a zak³adka i tak siê rozleje.
I w ten sposób Panie szanowny podczas obróbki takiego ³±czenia szlifujesz spaw tylko do momentu li¼niêcia p³askiej blachy po jego obydwu stronach, a to zobaczy nawet ¶lepy.
Dziêki temu nie r¿nie siê blachy która i tak jest cienka, a na krawêdziach spawu jeszcze bardziej, jak te¿ i do samego koñca samego spawu zostawiaj±c jego lekki naddatek.
Proste jak drut i ³atwe w obs³udze.
Ale ka¿dy ma swoje wizje.
 

Robkoo
Wysany: 2016-03-11, 00:05   
0
UP DOWN

Posty: 48
KK napisa/a:
Chyba najlepsza tarcza to jest ta z otworem na krawêdzi. £adnie bierze spaw i mo¿na kontrolowaæ dok³adnie ile jeszcze zosta³o. Dobry jest jeszcze rolock.

podrzucisz jaki¶ link konkretnie z t± tarcz± ?
 

KK 
Wysany: 2016-03-11, 02:03   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
https://www.google.pl/sea...iw=1120&bih=627

Norton Octopus
Sam nie wiedzia³em o istnieniu tej tarczy, ale z tego¿ zacnego forum siê dowiedzia³, kupi³em kilka sztuk po 2z³ z allegro i s± ¶wietne...
_________________

 
 

Robkoo
Wysany: 2016-03-14, 21:33   
0
UP DOWN

Posty: 48
dziêkuje bardzo za pomoc. A powiedz mi, s± ró¿ne gradacje tych tarcz, je¶li tak to jak± szlifujesz ?
 

hematol 
Wysany: 2016-03-23, 21:41   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
£atanie progu Fiat Panda 2 Mia³a byæ ma³a dziurka... :D
Epoksyd Novola,szpachlówka Novol,podk³ad akrylowy Polykar,baza De Beer ,klar lack Novol 590,baranek Wurth.

20150713_175632.jpg
Plik cignito 100 raz(y) 125.45 KB

20150713_180144.jpg
Plik cignito 117 raz(y) 153.74 KB

20150715_163042.jpg
Plik cignito 126 raz(y) 107.49 KB

20150716_145551.jpg
Plik cignito 105 raz(y) 53.78 KB

20150717_133853.jpg
Plik cignito 147 raz(y) 100.7 KB

 

barteek933
Wysany: 2016-03-23, 22:17   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
sam dorobi³e¶ ten próg ? :)
 

hematol 
Wysany: 2016-03-23, 22:26   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
nie,mia³em z punto ,by³ bardzo podobny,troche modyfikacji wstawi³em tyle ile odcia³em na 2 zdjêciu.Nie moge dodaæ wiecej zdjec niz 5 ,pozniej wrzuce zdjecie po wstawieniu blachy.
 

barteek933
Wysany: 2016-03-24, 13:29   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Wrzucaj foty gdzies indziej :D a tak w ogóle to dobra robota :)
 

hematol 
Wysany: 2016-03-24, 23:13   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
barteek933, dziêki.Jak wrzuce foty gdzie indziej to po czasie sie skasuj±.
 

hematol 
Wysany: 2016-04-16, 23:43   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Moje pierwsze malowania Air Guns± AZ3 1.3 Tico ;P

20120417036.jpg
Plik cignito 42 raz(y) 86.99 KB

20120418037.jpg
Plik cignito 61 raz(y) 100.93 KB

20120418038.jpg
Plik cignito 23 raz(y) 78.58 KB

20120419039.jpg
Plik cignito 45 raz(y) 92.66 KB

20120419040.jpg
Plik cignito 44 raz(y) 92.62 KB

 

hematol 
Wysany: 2016-04-16, 23:44   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
c.d.

20120419041.jpg
Plik cignito 51 raz(y) 102.99 KB

20120419042.jpg
Plik cignito 58 raz(y) 81.28 KB

 

hematol 
Wysany: 2016-04-16, 23:54   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Praca w Auatrii przy Citroen DS3 Rally,naprawa pogiêtych progów + malowanie

20120222161.jpg
Plik cignito 71 raz(y) 85.22 KB

20120222162.jpg
Plik cignito 54 raz(y) 374.96 KB

20120314003.jpg
Plik cignito 46 raz(y) 386.13 KB

 

hematol 
Wysany: 2016-04-17, 00:00   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
a tu dla odmiany temat zamienników blacharskich i jako¶ci ich wykonania,niestety ale tu trzeba poprawiæ fabryke. :D

20160324_111311.jpg
Plik cignito 65 raz(y) 2.23 MB

20160324_111301.jpg
Plik cignito 50 raz(y) 2.39 MB

20160324_111254.jpg
Plik cignito 41 raz(y) 1.57 MB

20160324_111125.jpg
Plik cignito 38 raz(y) 2.89 MB

20160324_111052.jpg
Plik cignito 32 raz(y) 2.37 MB

 

hematol 
Wysany: 2016-04-17, 00:01   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
c.d.

20160324_111421.jpg
Plik cignito 64 raz(y) 2.4 MB

20160324_111413.jpg
Plik cignito 31 raz(y) 1.91 MB

 

hematol 
Wysany: 2016-04-17, 21:27   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
uno,na które cofn±³ bus,b³otnik by³ wygiêty pod maskê,maska te¿,niestety nie mam fot sprzed kolizji,poprostowa³em to ile sie da³o tak,¿eby wszystko pasowa³o.lampa,kierunek,fugi. :)
Naprawa sprzed kilku lat...

20110920503.jpg
Plik cignito 41 raz(y) 265.15 KB

20110920502.jpg
Plik cignito 52 raz(y) 344.29 KB

20110919501.jpg
Plik cignito 33 raz(y) 336.21 KB

20110919500.jpg
Plik cignito 40 raz(y) 253.79 KB

 

³ysy73 
Wysany: 2016-04-17, 23:45   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
HEMATOL:
- z³e ju¿ samo przygotowanie pod podk³ad
- niezbyt dobra technologia samego podk³adowania - na ostro/na krechê - choæ to niby pó¼niej podczas matowania da siê wyci±gn±æ - ale po co
- dalej z³e przygotowanie do lakierowania - niedoszlifowanie podk³adu
 

hematol 
Wysany: 2016-04-17, 23:50   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
to tak wygl±da jak na "kreche " ale bylo na wywijkê "pod gazete" :D troche za blisko dojechalem tej wywijki i wyszlo jak wyszlo.To auto od takiego dziadka,sam sobie lakierowa³,ja mu to juz wstepnie rozszlifowalem ,ze by mu w miare wyszlo,ale i tak nie wyszlo bo malowalem sprayem w zupuelnie innym kolorem...ale to juz jego problem.
ja mialem tylko zrobic blache,dzis zrobilbym to napewno lepiej.
 

³ysy73 
Wysany: 2016-04-17, 23:55   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Poza ostrymi kantami chodzi mi o:
- nie widaæ poza oklejeniem ¶ladów po zmatowaniu pow³oki w celu nadania podk³adowi przyczepno¶ci.
- ten b³±d wyszed³ na wierzch i siê ukaza³ po zmatowaniu gdzie s± widoczne b³yszcz±ce obrze¿a tu¿ za rantami podk³adu.
Mia³o prawo zakoñczyæ siê to podniesieniem rantów podk³adu podczas malowania.
 

hematol 
Wysany: 2016-04-18, 00:01   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
robi³em taki b³±d kiedy¶ ,¿e zmatowi³em jaki¶ obszar,obkleja³em dalej i potem doje¿d¿alem podk³adem do papieru..... :/

20110919499.jpg
Plik cignito 42 raz(y) 623.4 KB

 

³ysy73 
Wysany: 2016-04-18, 00:14   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
No to do¶æ spory b³±d. Co prawda niby do nadrobienia podczas matowania, ale trzeba siê wtedy naheblowaæ.
Z tymi gazetami ta wywijka te¿ chyba nie najlepiej Ci wysz³a ;)
Mo¿e jak nie przepadasz za g±bkami (ja nie przepadam) to spróbuj inaczej:
- zamiast tego w±skiego gów...na niby do oklejania kup ta¶mê szeroko¶ci 30mm i jak oderwiesz jej jaki¶ kawa³ek to od razu w powietrzu zawiñ i podklej j± klejem do kleju powiedzmy w proporcjach 1/3 i tak pozosta³± czê¶ci± kleju oklejaj a pó¼niej resztê maskowania lekko wchodz±c na ni±.
Nie wiem czy dobrze opisa³em ale ja siê tak przyzwyczai³em i idzie to jak burza.
Zreszt± ja i tak kupujê ta¶my szeroko¶ci TYLKO 30 i 50 mm - na te wê¿sze badziewie nawet patrzeæ nie mogê.
 

hematol 
Wysany: 2016-04-18, 00:14   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
"...i tak nie wyszlo bo malowalem sprayem w zupuelnie innym kolorem...ale to juz jego problem".....
Zle napisalem,mia³o byæ nie MALOWA£EM a MALOWA£ :D ,przejêzyczenie,bo to on sobie sam malowa³..itd. ^^
Troche namiesza³em ^^
 

hematol 
Wysany: 2016-04-18, 00:17   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
mam te g±bki,robi³em nimi we wnêkach ale zauwa¿y³em ,¿e po oderwaniu ich jednak te¿ widaæ tak± strukturkê odci¶niêt± od tej g±bki.
 

KK 
Wysany: 2016-04-20, 00:06   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ta¶ma na wywijke zostawia ma³o ¶ladów. Mo¿na to nawet rozs±dnie pó¼niej zapolerowaæ.
_________________

 
 

hematol 
Wysany: 2016-05-11, 23:56   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Troche cicho na forum to wrzuce jakie¶ fotki ;)
Próg nowy zamiennik jak o tym wcze¶niej pisa³em

20160324_111421.jpg
zamiennik
Plik cignito 49 raz(y) 88.72 KB

20160509_123013.jpg
poprawione
Plik cignito 41 raz(y) 69.27 KB

20160509_123017.jpg
poprawione
Plik cignito 28 raz(y) 78.14 KB

20160509_123025.jpg
poprawione
Plik cignito 38 raz(y) 130.97 KB

20160509_180705.jpg
w epoksydzie
Plik cignito 27 raz(y) 89.85 KB

 

hematol 
Wysany: 2016-05-12, 00:05   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
wiêcej zdjêæ na razie nie idzie doawaæ :sciana:
 

hematol 
Wysany: 2016-07-15, 23:22   Wymiana progu Skoda Octavia
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Zamiennik progu Klockerholm

20160709_161943.jpg
Plik cignito 25 raz(y) 1.73 MB

20160709_171944.jpg
Plik cignito 26 raz(y) 1.79 MB

20160709_183747.jpg
Plik cignito 31 raz(y) 1.59 MB

20160711_114921.jpg
Plik cignito 25 raz(y) 1.97 MB

20160711_114949.jpg
Plik cignito 24 raz(y) 1.8 MB

 

hematol 
Wysany: 2016-07-15, 23:29   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
c.d.

20160711_195956.jpg
Plik cignito 27 raz(y) 2.92 MB

20160711_193255.jpg
Plik cignito 21 raz(y) 2.25 MB

20160711_120101.jpg
b³otnik by³ zgnity
Plik cignito 37 raz(y) 1.84 MB

20160711_130052.jpg
Plik cignito 33 raz(y) 2.49 MB

20160711_193250.jpg
Plik cignito 27 raz(y) 2.17 MB

 

hematol 
Wysany: 2016-07-15, 23:42   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
c.d.
po wyciêciu progu okazalo sie,ze wewnêtrzne wzmocnienei jest czêsciowo skorodowane, dorobi³em co trzeba by³o,co sz³o wyszy¶ciæ wyczy sci³em,wstawione + malowanie i a¿ do momentu wstawienia poszycia progu :D
Zrobi³em klikadziesi±t zdjêæ ,wrzuci³em parê bo limity nie pozwalaj±. ;)

20160713_172812.jpg
Plik cignito 66 raz(y) 2.68 MB

20160712_185823.jpg
Plik cignito 39 raz(y) 2.27 MB

20160713_134020.jpg
dorobiony element-wzmocnienei wewnêtrzne
Plik cignito 56 raz(y) 2.41 MB

20160712_131623.jpg
Plik cignito 37 raz(y) 1.89 MB

20160712_133054.jpg
Plik cignito 37 raz(y) 1.9 MB

 

hematol 
Wysany: 2016-07-15, 23:51   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Próg zosta³ wstawiony metod± "do czo³a" na ca³ej d³ugo¶ci,max szczelina to 1mm (nie na zak³adkê),jest aktualnie pomalowany epoksydem Novola,jutro na epoksyd "lizniêcie " szpachlówk± w miejscu spawania,wiadomo nierówno¶ci i krzywizna progu,ponownie epoksyd,akrylbaranek Wurth-a.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group