Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
eldorado
Wysany: 2010-05-13, 17:34   Mercedes C-klasse, w202
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
Witam wszystkich ;)
Przyszed³ czas na kolejny projekt, tym razem jest to moje auto. Historii auta nie bêdê pisaæ bo to nie ma sensu. Wszystko widaæ na fotkach. Auto bêdzie najprawdopodobniej malowane ca³e albo malowane (bez dachu i klapy) - wszystko siê oka¿e w nastêpnym tygodniu
Jak widaæ tragedii nie ma, b³otnikom przednim L i P i drzwiom L - nie robi³em fotek bo id± do wymiany. Jutro jadê po elementy. W niedzielê kolejne foty :cool:
 

kalbi 
Wysany: 2010-05-13, 18:59   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
niby Mercedes, a tak ich chrupie, ¿e a¿ u siebie s³yszê...
_________________

 
 

eldorado
Wysany: 2010-05-13, 20:26   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
kalbi - to sa tzw: oszczêdno¶ci mercedesa

Mam jeszcze takie pytanko - by³em dzi¶ u siebie na wichurze w sklepie lakierniczym i by³ tam typ co pracuje w Renault - i od s³owa do s³owa powiedzia³ ".. u nich w serwisie na go³± wyszlifowan± powierzchniê (np. drzwi) k³ad± szpachle uniwersaln± potem na "równo" szlif , potem k³ad± 1k primer standoksa (pistoletem) lub inny antykorozyjny , potem podk³ad i baza . I tu moje pytanie - czy to dobry sposób ?? Szpachla utrzyma siê blachy? I kolejna sprawa to ¿e szpachla przepuszcza wilgoæ.
 

jacenty 741
Wysany: 2010-05-13, 21:14   
0
UP DOWN

Pomg: 39 razy
Posty: 1343
Skd: Maków Mazowiecki
Je¶li chcesz - mo¿esz zaryzykowaæ,nie powinna odpadaæ.A co do ch³onno¶ci:daj po szpachli podk³ad epoksydowy,jest doskona³ym izolatorem.Nie mo¿esz siê tylko przetrzeæ pó¼niej do podk³adu,a najlepiej epoks jako m/m.
Chocia¿ ja nigdy na go³± blachê nie dajê,to niewielki koszt,a jedna warstwa izolacji wiêcej.
 
 

eldorado
Wysany: 2010-05-14, 06:56   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
jacenty 741 napisa/a:
Je¶li chcesz - mo¿esz zaryzykowaæ,nie powinna odpadaæ.A co do ch³onno¶ci:daj po szpachli podk³ad epoksydowy,jest doskona³ym izolatorem.Nie mo¿esz siê tylko przetrzeæ pó¼niej do podk³adu,a najlepiej epoks jako m/m.
Chocia¿ ja nigdy na go³± blachê nie dajê,to niewielki koszt,a jedna warstwa izolacji wiêcej.


co to jest m/m , bo chyba z tego co zrozumia³em, to epoks na blache potem szpachla, potem epoks i podk³ad bedzie dobrze? :>

1k primer standoksa - to jest jaki¶ epoks ?
 

jacenty 741
Wysany: 2010-05-14, 07:45   
0
UP DOWN

Pomg: 39 razy
Posty: 1343
Skd: Maków Mazowiecki
M/m to system mokro-na-mokro,gdzie nic nie szlifujesz,a jedynie czekasz ok 30 minut i nak³adasz kolejne warstwy.Wi±zanie nastêpuje na drodze chemicznej.Primer to preparat gruntuj±cy,wiêc raczej nie epoksydowy,a kwa¶ny.
 
 

eldorado
Wysany: 2010-05-14, 18:35   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
jacenty 741 napisa/a:
M/m to system mokro-na-mokro,gdzie nic nie szlifujesz,a jedynie czekasz ok 30 minut i nak³adasz kolejne warstwy.Wi±zanie nastêpuje na drodze chemicznej.Primer to preparat gruntuj±cy,wiêc raczej nie epoksydowy,a kwa¶ny.


Czyli rozumiem ¿e lepiej kupiæ epoksa. A jak kupiê to mozna nak³adaæ tak warstwy? - blacha - epoks - szpachla - primer - mo¿e jeszcze szpachla - podk³ad - baza? Chyba ¿e kombinujê to proszê o poradê :cool: . Bo ka¿da rada to dla mnie nauka :)
 

aut
Wysany: 2010-05-14, 22:06   
0
UP DOWN

Posty: 24
Oddzieliæ epoksa i szpachle, warstw± podk³adu akrylowego.
 

PROJEKTER
Wysany: 2010-05-15, 10:23   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Epoksyd ( epoxyd ), czyli materia³ którego substancj± b³onotwórcza jest ¿ywica epoksydowa - to produkt .... utwardzany chemicznie, ale tak¿e np. wodorozcieñczalny. Mo¿e tez byæ wersji rozcieñczanej materia³em organicznym, ale schnie ju¿ bez utwardzacza przez odparowanie substancji lotnych ( 1K ). To wszechstronny materia³ ... a w zasadzie "substancja b³onotwórcza" czyli ... podstawowa zawiesina takiego materia³y.

Noooo ... a teraz pytanie do @aut ...

Dlaczego sugerujesz ¿eby na epoksyd ( zak³adam podk³ad gruntuj±cy epoksydowy utwardzany chemicznie 2K po³o¿yæ podk³ad akrylowy za nim zostanie na³o¿ona szpachlówka poliestrowa ?

aut napisa/a:
Oddzieliæ epoksa i szpachle, warstw± podk³adu akrylowego.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

resko
Wysany: 2010-05-15, 12:53   
0
UP DOWN

Posty: 150
no w³a¶nie,to mo¿na na podk³ad epoksydowy nak³adaæ szpachlê np.z w³óknem szklanym?
 

jacenty 741
Wysany: 2010-05-15, 16:25   
0
UP DOWN

Pomg: 39 razy
Posty: 1343
Skd: Maków Mazowiecki
Ka¿d± szpachlê,nawet po kilku dniach i bez matowania (no,ale bez przesady,nie po miesi±cu :D ),epoksyd d³ugo zachowuje aktywno¶æ chemiczn±.Dla w±tpi±cych -mo¿na ,,tr±ciæ" go przed szpachl± czerwon± w³ónin±.
 
 

PROJEKTER
Wysany: 2010-05-15, 17:33   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
resko napisa/a:
no w³a¶nie,to mo¿na na podk³ad epoksydowy nak³adaæ szpachlê np.z w³óknem szklanym?


Mo¿na.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

eldorado
Wysany: 2010-05-18, 18:43   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
koledzy jestem ju¿ na etapie Nak³adania na blachê a potem zdzierania Cortanina F.
I tu moje pytanie bo moje prace bêd± sie opieraæ o taki schemaciki:
- na go³± blachê 1K Primer Standoksa (pistoletem), potem podk³ad reaktywny Novola Protect 340 , potem szpachla, potem znów Novol, potem akryl i baza (np. drzwi)
- nowe elementy (b³otniki) - czyli zdzieram z podk³adu do go³ej blachy i malujê Novolem Protect 340 potem akryl i baza

Czy mogê zastosowaæ 1K Primer Standoksa z Novolem Protect 340 na mokro (m/m)
Czy mogê zastosowaæ Novol Protect 340 z akrylem na mokro (m/m)

Pytam siê bo ten Novolem Protect 340 nie jest chyba epoksem (niby to Reaktywny podk³ad antykorozyjny na bazie ¿ywic poliwinylowych)


_________________
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=17393
 

mezotr 
Wysany: 2010-05-18, 19:12   
0
UP DOWN


Pomg: 3 razy
Posty: 172
novol protect 340 to podklad kwasny, tzw. wasch primer, kladziesz go na gola blache i po ok.15min m/m podklad akrylowy i dopiero potem szpachlówke
nie wolno na podklady reaktywne bezposrednio nakladac szpachlówki
na nowe elementy: protect 340- podklad akrylowy- baza- klar, choc lepiej dac podklad epoksydowy na nowe elementy, bo wasch primer jest raczej na miejsca skorodowane
 
 

eldorado
Wysany: 2010-05-18, 20:46   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
A co z tym 1K Primer Standoksa nak³adaæ go ? Bo mam go ze 2 sety. Mo¿e by go na³o¿y³ przed protect 340 m/m czy nie ma sensu :>
_________________
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=17393
 

crystal
Wysany: 2010-05-18, 21:28   
0
UP DOWN


Pomg: 9 razy
Posty: 611
Nie ma sensu bo wash primer dzia³a na ogniska rdzy, jego i t± rdze trzeba odizolowaæ akrylowym.
 

zed
Wysany: 2010-05-18, 21:32   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 328
eldorado napisa/a:
Mo¿e by go na³o¿y³ przed protect 340 m/m czy nie ma sensu :>

nie ma sensu ; novol i standox to grunty kwasne wiec albo 1k standox albo novol a na to podklad akrylowy jesli ma isc szpachla ,jesli od razu kolor to mozna 1k standox i po odparowaniu baza i bezb czy akryl

http://sdstds.sxcolor.inf...20PC%201204.pdf
_________________
Inteligentni ludzie s± czêsto zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spêdzaæ czas z idiotami
 

eldorado
Wysany: 2010-05-19, 08:07   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
OK, rozumiem, wiêc doszed³em do wniosku ¿e zrobiê tak:


1 - ca³y dach po lekkim zmatowieniu polecê 1k standox (poniewa¿ mam go 2 sety) a potem baz± i klarem (dach mam dobry nie bêdzie tam ¿adnej szpachli)
2- to listwa oddzielaj±ca dach i tu bedzie przej¶cie miêdzy 1k standox (dachu) a akrylem szarym)
3- to reszta auta czyli zrobiê tak: prysnê reszte auta (praktycznie ca³e bez dachu) PROTECT 340, potem rozrobiê troszke aktylu i prysnê w miejsca które bêd± zaszpachlowane. Po wyszpachlowaniu elementów prysnê ca³ego akrylem a potem wyszlifujê przed baz±.
Te kombinowanie spowodowane jest tym ¿e mam
- 1litr podk³adu akrylowego http://www.autoblizniak.p...ar-1l-025l.html (czyli wyjdzie z niego jakie¶ 1,5litra gotowca)
- 1 litr PROTECT 340 (wyjdzie z niego 2litry gotowca)
- 2sety 1k standox (wyjdzie gotowca jakies 3,5sety)

ale jak siê na to patrze to chyba bede musia³ kupiæ jeszcze jeden podk³ad akrylowy bo bedzie go ma³o (bo jeszcze zderzaki i lusterka id± w malunek)
 

eldorado
Wysany: 2010-05-22, 12:10   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
------------------
kolejne foty

_________________
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=17393
 

Bodzio 
Wysany: 2010-05-25, 00:55   
0
UP DOWN
--B_C_G--


Pomg: 9 razy
Posty: 405
Skd: lubuskie
Sk±d ja to znam... robimy w pracy teraz takiego merca, C200 tylko ¿e ka¿dy element ¶ci±gane, drzwi, b³otniki itp wszystko na stojaki i powiem tak.... pod tymi wszystkimi listwami jest (tzn by³o) tyle rdzy, ¿e a¿ wstyd by³o patrzeæ na to... mój golf 3 ma mniej hehehe
_________________
http://img714.imageshack....p?id=aa001z.jpg
 
 

eldorado
Wysany: 2010-05-25, 07:25   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
Bodzio napisa/a:
Sk±d ja to znam... robimy w pracy teraz takiego merca, C200 tylko ¿e ka¿dy element ¶ci±gane, drzwi, b³otniki itp wszystko na stojaki i powiem tak.... pod tymi wszystkimi listwami jest (tzn by³o) tyle rdzy, ¿e a¿ wstyd by³o patrzeæ na to... mój golf 3 ma mniej hehehe


rozumiem Ciebie kolego doskonale te¿ robi³em swojego golfa 3 i znajomego golfa 3 - i a¿ takiej tragedii nie by³o je¿eli chodzi o korozjê
Ten misiek jest w Polsce od 2005r, ojciec mówi³ ¿e jak ju¿ go sprowadza³ mercedowskiego auto hausu z Niemiec (komis mercedesa) to ju¿ by³y na nim malutkie 3 ogniska korozji - a polskie realia zrobi³y resztê
 

elspasoo 
Wysany: 2010-05-25, 09:10   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 24
W tych rocznikach to niestety standard. W nowszych z reszta te¿. Ale du¿o zale¿y od konkretnego egzemplarza ( lub w³a¶ciciela),na szczê¶cie blacha jest do¶æ gruba. Blacha w tych autach naprawdê bardzo kontrastuje z naprawdê solidn± mechanik±. Mam zarówno W210 jak i W202, ale wole to ni¿ jakiekolwiek nowsze auta w moim zasiêgu finansowym.
 
 

eldorado
Wysany: 2010-05-26, 15:06   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
elspasoo napisa/a:
W tych rocznikach to niestety standard. W nowszych z reszta te¿. Ale du¿o zale¿y od konkretnego egzemplarza ( lub w³a¶ciciela),na szczê¶cie blacha jest do¶æ gruba. Blacha w tych autach naprawdê bardzo kontrastuje z naprawdê solidn± mechanik±. Mam zarówno W210 jak i W202, ale wole to ni¿ jakiekolwiek nowsze auta w moim zasiêgu finansowym.


Zgadzam siê, solidna mechanika idzie w parze z jako¶ci± wykonania (ogólnie), jedynie blacha :/ :/ :/ . Nie chcia³bym sprzedawaæ swojego skwara ale zobaczymy... .


------------------

Kolejne foty

 

Robertlodz09 
Wysany: 2010-05-27, 18:06   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Mercedes zawsze by³ "gnilny"! :tak: Trwa³a mechanika a "gó...a blacha i jej zabezpieczenie :nie: Pamiêtam jak pierwszy raz robi³em wtedy to 14-letniego 123, to te¿ by³o sporo przy nim "roboty" :tak: Zjada³a go rdza a¿ hucza³o! Pozdrawiam! :spoko: Ostatnio robi³em 10-letnie Vito i te¿ mia³em z nim "koszmara"! :nie: Nie sadzi³em ¿e "tak m³ode auto" jak na Mercedesa mo¿e je¶æ tak rdza! :tak:
 

eldorado
Wysany: 2010-05-28, 22:34   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
Robertlodz09 z ojcem prowadzimy us³ugi transportowe i prócz aut typu Daf czy tam Man mamy jeszcze Mercedesa atego i sprintera i powiem szczerze - purchle na ka¿dym elemencie - ale mechanika jak i wykoñczenie, wytrzyma³o¶æ zawieszenia jest na najwy¿szym poziomie, ale ta rdddzzzzzaaaa, walka z ni±.... :sciana: :sciana: :sciana: . No có¿.... mercedes = oszczêdno¶ci w poszyciu blachy
_________________
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=17393
 

Robertlodz09 
Wysany: 2010-06-02, 14:28   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
W sobotê mia³em okazie ogl±dac 7-letnie Vito które nie mia³o na sobie ani grama rdzy :tak: Pozytywnie mnie to zaskoczy³o! :tak: Tak¿e czasami zdarza sie niepordzewia³y Merc :tak: Nied³ugo zabieram sie za renowacjê lakieru na "zabytku" Mercedesa 123 ,i a¿ mi siê "s³abo robi" jak pomy¶lê ile czeka mnie przy tym aucie "roboty" :nie: Pozdrawiam! :spoko:
 

eldorado
Wysany: 2010-06-02, 15:15   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
Robertlodz09 nie zazdroszczê ci ;P .
Ja tam wczoraj poje¼dzi³em sobie takim sprzêtem na "rozlu¼nienie zwieraczy" - szkoda ¿e nie mój :/


A dzi¶ pomalowa³em parê elementów, ojcu zostawiê na pi±tek ca³e auto :rotfl: (pi±tek i sobota jestem niestety na uczelni - wiêc foty bêd± dopiero w poniedzia³ek). Ivata powiem szczerze ¿e ma dobr± "miot³ê", nawet zacieku nie zrobi³em :D
_________________
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=17393
 

Robertlodz09 
Wysany: 2010-06-02, 20:40   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Mam pytanie do autora tematu? :) Baza i bezbarwny z jakiej firmy kolega "k³adzie" na autko? ;) Pozdrawiam! :spoko:
 

eldorado
Wysany: 2010-06-03, 08:23   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
Robertlodz09 napisa/a:
Mam pytanie do autora tematu? :) Baza i bezbarwny z jakiej firmy kolega "k³adzie" na autko? ;) Pozdrawiam! :spoko:


baza jaka¶ tañsza wersja chyba standoksa a klar tym razem APP :)

Robertlodz09 w tym zabytku co bêdziesz robiæ bêdziesz wymieniaæ elementy? Chyba najlepszy sposób to chyba piaskowanie elementów
 

eldorado
Wysany: 2010-06-05, 06:42   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
Robertlodz09 napisa/a:
Mam pytanie do autora tematu? :) Baza i bezbarwny z jakiej firmy kolega "k³adzie" na autko? ;) Pozdrawiam! :spoko:


Poprawiam - baza jest z profixa :rotfl: :rotfl: (mylnê³o mi siê) a klar - APP
 

Robertlodz09 
Wysany: 2010-06-05, 18:08   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
W tym "Mietku"123 s± tylko do wymiany tylne lewe drzwi i to wszystko! reszta blachy jest na przyzwoitym poziomie! 11 lat temu mia³ remont kapitalny blachy i lakieru a od tego czasu sta³ prawie nieu¿ywany No troche tam je¿dzi³ ale tak "od ¶wiêta" ;) . :tak: Tak¿e mam tylko sam lakier do zrobienia! :tak: Pozdrawiam! :spoko:
 

eldorado
Wysany: 2010-06-10, 07:10   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
ma³y przedsmak - dzi¶ koñczê polerkê a potem sk³adanie - zdjêcia z wczoraja

_________________
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=17393
 

eldorado
Wysany: 2010-09-24, 07:13   
0
UP DOWN
MB w202


Posty: 41
PO POLERCE_________________
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=17393
 

paputek11
Wysany: 2015-07-04, 20:26   
0
UP DOWN

Posty: 8
super malowanko szkoda ¿e ja nie ma takich zdolno¶ci :(
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group