Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
krzysokol
Wysany: 2013-12-01, 21:46   Pierwsza powa¿na renowacja PASSAT B4
0
UP DOWN

Posty: 42
Witam
Jestem nowym u¿ytkownikiem forum na imiê mam Krzychu tak siê te¿ do mnie zwracajcie jestem uczniem wiêc pracowaæ bêdê 3/4h dziennie. Posiadam ma³y sta¿ a to z racji wieku 16lat jestem samoukiem wykona³em kilka aut do tej pory lakierowa³em akrylem element mo¿e dwa odcinaj±c przy krawêdziach.
Posiadam sprê¿arkê 50l wydajno¶æ 210l, pistolet Air GUNSA dysza 1.3 (zakupiony za poleceniem forumowiczów), odwadniacz, , posiadam równie¿ szlifierkê oscylacyjn±, ale do rzeczy do zreanimowania mam passata b4 brata (w rodzinie nazywany z³omek) auto dosyæ mocno sponiewierane blacharsko. Z racji, ¿e jestem osob± zawziêt± i dok³adn± doprowadzê go do stanu fabryki. Aktualnie jest bia³y LB9A (VW) planowana jest zmiana na marrakesh brown B09 (BMW) bazowy metaliczny. Chcia³ bym to zrobiæ najlepiej jak siê da dlatego je¿eli by¶cie mogli pomóc drodzy forumowicze by³ bym wdziêczny. Znajdzie siê grono ludzi którzy powiedz± "nie bierz siê bo tylko zepsujesz" na czym¶ siê muszê uczy a mam do tego zapa³. Wybra³em technologie zawart± w filmie posiadam podk³ady reaktywne, epoksydowe, akrylowe, szpachlówki i inne potrzebne materia³y, w miejsca zara¿onych rud± szlifujê ile siê da nastêpnie reaktywny potem akryl przeszlifowaæ szpachlówka, epoks na koñcu akryl na ca³e auto, baza klar po przeczytaniu kilku stron forum stwierdzi³em ¿e jest odpowiednia.
Materia³y jakie zgromadzi³em wraz z inwestorem bratem pochodz± z linii Spectral oraz czê¶æ normalnej linii novol. S±dzê, ¿e wytrzyma to d³ugi czas. Postaram siê relacjonowaæ na bie¿±co to co dzia³am, mam jeszcze parê pytañ.

Oto i one:
Odk±d zacz±æ lakierowanie?
Jak polakierowaæ prawid³owo dach?
Czy wybrana przeze mnie technologia jest prawid³owa?
Jak najlepiej zabezpieczyæ krawêdzie nadkoli?
Czy trzymaj±c siê karty technicznej uzyskam efekt lustra?

Jak co¶ mi siê przypomni to bêdê pisa³ :D

Proszê o odpowiedzi a oto kilka fotek biedy jak± reanimuje:

DSCF2034.JPG
Plik cignito 95 raz(y) 861.24 KB

DSCF2040.JPG
Plik cignito 110 raz(y) 650.78 KB

DSCF2045.JPG
Plik cignito 121 raz(y) 821.84 KB

DSCF2042.JPG
Plik cignito 111 raz(y) 735.2 KB

DSCF2057.JPG
Plik cignito 94 raz(y) 752.55 KB

 

krzysokol
Wysany: 2013-12-01, 21:52   
0
UP DOWN

Posty: 42
Day 01

DSCF2082.JPG
Plik cignito 91 raz(y) 677.51 KB

DSCF2077.JPG
Plik cignito 113 raz(y) 793.08 KB

DSCF2080.JPG
Plik cignito 120 raz(y) 794.71 KB

DSCF2076.JPG
Plik cignito 115 raz(y) 724.64 KB

 

krzysokol
Wysany: 2013-12-01, 22:02   
0
UP DOWN

Posty: 42
Day 02

DSCF2095.JPG
Plik cignito 114 raz(y) 836.47 KB

DSCF2093.JPG
Plik cignito 126 raz(y) 894.41 KB

DSCF2098.JPG
Plik cignito 109 raz(y) 843.39 KB

DSCF2094.JPG
Plik cignito 106 raz(y) 855.81 KB

 

krzysokol
Wysany: 2014-02-02, 20:36   
0
UP DOWN

Posty: 42
Kontynuacja zmagañ :)

DSCF2280.JPG
Plik cignito 183 raz(y) 731.52 KB

DSCF2266.JPG
Plik cignito 1042 raz(y) 879.62 KB

DSCF2253.JPG
Plik cignito 139 raz(y) 869.04 KB

DSCF2255.JPG
Plik cignito 106 raz(y) 851.68 KB

DSCF2244.JPG
Plik cignito 109 raz(y) 843.73 KB

 

Lackdoctor 
Wysany: 2014-02-02, 20:52   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
http://lakierowanko.info/download.php?id=5063 .....VIN :fiu: :shock: :x:
 

rogal-master1
Wysany: 2014-02-02, 21:12   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
Szczepan pewnie na B6 :D
 

juny 
Wysany: 2014-02-02, 21:38   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
eeee B7 lepsze :D
_________________

 

Lackdoctor 
Wysany: 2014-02-02, 23:21   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
krzysokol,
VIN jest kolo tunelu.... ^^ ^^ ^^ ?
 

pawel1108 
Wysany: 2014-02-03, 08:46   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 960
Skd: Wroc³aw
Lackdoctor napisa/a:
VIN jest kolo tunelu.... ?

:sciana: w VW k.tunelu??? zawsze by³ na podszybiu.

krzysokol napisa/a:
planowana jest zmiana na marrakesh brown B09 (BMW)

jesli chodzi o ten kolor to sugerujê Ci aby¶ sprawdzi³ recepturê w systemie, w którym masz zamiar zrobiæ ten kolor, bo np. w R-M w sk³ad tego koloru wchodzi jeden pigment, koooorewsko drogi. 3L bazy wysz³o mnie prawie 2K, po za tym wymaga on dopasowanego t³a bo na takiego Passata to mo¿e Ci wyj¶æ z 5L bazy jak nie dostosujesz odpowiedniego widma szaro¶ci to bêdziesz la³ i la³ a krycia ni huhu.
krzysokol napisa/a:
Odk±d zacz±æ lakierowanie?

Kolego przy tym kolorze musisz zrobiæ ca³o¶æ na raz, nie na raty, w innym przypadku auto bêdzie kolorowe i zepsujesz ca³y efekt.
Porywasz siê na gruuby kolor, ale do odwa¿nych ¶wiat nale¿y.
Pozdrawiam
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

Lackdoctor 
Wysany: 2014-02-03, 11:34   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
pawel1108,
No przeciez pisze ... Ze kolo tunelu nie :sciana:
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

krzysokol
Wysany: 2014-02-06, 18:14   
0
UP DOWN

Posty: 42
Jak ju¿ pisa³em dopiero siê uczê wiêc wszystkie porady s± wskazane dziêkuje koledze pawel1108 za radê, co do lakierowania to wymy¶li³em tak przykrêcê na ¶cianê p³ytê pil¶niow± wszystkie lu¼ne elementy powieszê na ¶cianê na p³ytê jednego dnia pomalujê elementy od wewn±trz a drugiego na zewn±trz razem z ca³± karoseri±. Wszystkie elementy malowaæ bêdê po kolei tym samym ci¶nieniem i tak ka¿da warstwa. Co do lakieru brat taki sobie wybra³ wiêc by³em zmuszony automatycznie do tego koloru. T³o zobaczê jakie powinno byæ. A co do VIN :D ³ata zrobiona po prawej stronie fotela kierowcy wiêc to nie to. A i jeszcze jedno zaopatrzy³em siê w sprê¿arkê aspa po remoncie za 400z³ tak chcia³em siê pochwaliæ. Czekam na dalsze podpowiedzi i pozdrawiam

DSCF2285.JPG
Plik cignito 130 raz(y) 762.39 KB

DSCF2289.JPG
Plik cignito 135 raz(y) 749.3 KB

DSCF2286.JPG
Plik cignito 99 raz(y) 712.21 KB

DSCF2283.JPG
Plik cignito 114 raz(y) 855.21 KB

DSCF2282.JPG
Plik cignito 119 raz(y) 812.66 KB

 

krzysokol
Wysany: 2014-02-06, 18:21   PASSEK
0
UP DOWN

Posty: 42
Passat

20140117795.jpg
Plik cignito 108 raz(y) 244.06 KB

DSCF2300.JPG
Plik cignito 98 raz(y) 1.72 MB

DSCF2299.JPG
Plik cignito 121 raz(y) 1.44 MB

DSCF2304.JPG
Plik cignito 240 raz(y) 1.43 MB

DSCF2303.JPG
Plik cignito 94 raz(y) 1.33 MB

 

krzysokol
Wysany: 2014-02-06, 18:25   
0
UP DOWN

Posty: 42
Kolejna porcja

DSCF2326.JPG
Plik cignito 112 raz(y) 1.47 MB

DSCF2331.JPG
Plik cignito 103 raz(y) 1.2 MB

DSCF2335.JPG
Plik cignito 127 raz(y) 1.24 MB

DSCF2334.JPG
Plik cignito 332 raz(y) 1.33 MB

 

robert147
Wysany: 2014-02-07, 16:47   
0
UP DOWN

Posty: 108
Skd: Podlasie
http://www.elakiery.pl/pr...marrakesh-brown Tutaj bêdziesz kupowa³ baze ? jak tak to napisz jakie odczucia.
 

Matix 
Wysany: 2014-02-07, 22:00   
0
UP DOWN


Posty: 316
Skd: Rybnik
Ogólnie bazy z elakiery s± ok bra³em ju¿ kilka razy od nich na ca³o¶ciówki i dobrze kry³y
Z tego co wiem to s± to bazy Profixa.

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t31/1078971_523221394417879_1960663566_o.jpg

Ten motocykl by³ robiony w³a¶nie na bazach z elakiery :D
 

juny 
Wysany: 2014-02-07, 22:03   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
A z T4W??

http://www.elakiery.pl/pr...ral-9005-1-litr

Malowa³ kto¶?
_________________

 

Matix 
Wysany: 2014-02-07, 22:08   
0
UP DOWN


Posty: 316
Skd: Rybnik
T4w to w³a¶nie profix :tak: Tylko to taka swoja nazwa
 

juny 
Wysany: 2014-02-07, 22:10   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Aha a powiedz mi jeszcze lepiej gotow± mieszanke czy 2:1 ?? jak wychodzi taniej
_________________

 

Matix 
Wysany: 2014-02-07, 22:13   
0
UP DOWN


Posty: 316
Skd: Rybnik
Ja zawsze zamawia³em tak± ¿eby samemu rozrobiæ i czasem by³o 1:1 a czasem 2:1. Za nied³ugo znów bêde malowa³ na ich bazie moje auto to jest kolor Japanrot 438 :)
 

juny 
Wysany: 2014-02-07, 22:14   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
To w takim razie biorê j± na junaka :)

Bo to co pokaza³em to chyba solid nie?
_________________

 

Matix 
Wysany: 2014-02-07, 22:17   
0
UP DOWN


Posty: 316
Skd: Rybnik
Dok³adnie to by³a ta co poda³e¶ linka tylko ¿e nie rozrobiona ;) Czysta czerñ ;)
 

juny 
Wysany: 2014-02-07, 22:17   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Dobra dziêki wielkie :)
_________________

 

rogal-master1
Wysany: 2014-02-08, 10:19   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
Tylko profixa pod nazw± profix nikt nie chcia³ kupowaæ :D A pod nazw± t4w juz prêdzej ludzie bior± :D si³a marketingu :D
 

Matix 
Wysany: 2014-02-08, 10:23   
0
UP DOWN


Posty: 316
Skd: Rybnik
rogal-master1, Haha no racja, ale nie jest ¼le :spoko:
 

barteek933
Wysany: 2014-02-08, 20:08   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
bra³em ostatnio bazê od nich srebrny z147 i kryje bardzo dobrze, jedna warstwa przepruszenia i 1 pe³na i to jest ju¿ max bo jest idealnie pokryte
 

zloty213 
Wysany: 2014-02-09, 04:47   
0
UP DOWN
z³oty


Pomg: 1 raz
Posty: 93
Skd: Podkarpacie
robert147 napisa/a:
http://www.elakiery.pl/prod/356,2794,4969,t4w-ht-lakier-bmw-b09-marrakesh-brown Tutaj bêdziesz kupowa³ baze ? jak tak to napisz jakie odczucia.


Kiedy¶ na próbê kupi³em 2 setki w³a¶nie tej bazy, kryæ to kry³a nawet spoko, ale brakowa³o jej du¿oooo.. to BMW ze zdjêcia pierwszego.
Co do lakieru bezbarwnego to mia³em przyjemno¶c lakierowaæ T4W 4444 wra¿enia pozytywne, bardzo dobry lakier :]
 

blondyn88
Wysany: 2014-02-11, 22:05   
0
UP DOWN

Posty: 1
zloty213 napisa/a:
robert147 napisa/a:
http://www.elakiery.pl/prod/356,2794,4969,t4w-ht-lakier-bmw-b09-marrakesh-brown Tutaj bêdziesz kupowa³ baze ? jak tak to napisz jakie odczucia.


Kiedy¶ na próbê kupi³em 2 setki w³a¶nie tej bazy, kryæ to kry³a nawet spoko, ale brakowa³o jej du¿oooo.. to BMW ze zdjêcia pierwszego.
Co do lakieru bezbarwnego to mia³em przyjemno¶c lakierowaæ T4W 4444 wra¿enia pozytywne, bardzo dobry lakier :]

Pytanie czy jest ladny Kolor
 

zloty213 
Wysany: 2014-02-13, 19:24   
0
UP DOWN
z³oty


Pomg: 1 raz
Posty: 93
Skd: Podkarpacie
Kod:
Pytanie czy jest ladny Kolor


Zale¿y jak siê komu podoba :)
Jutro poszukam b³otnik na którym robi³em próbê mo¿e jeszcze gdzie¶ jest to jak chcesz moge zrobiæ milka zdjêæ :)
 

pawel1108 
Wysany: 2014-02-13, 21:28   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 960
Skd: Wroc³aw
zloty213 napisa/a:
Kiedy¶ na próbê kupi³em 2 setki w³a¶nie tej bazy, kryæ to kry³a nawet spoko, ale brakowa³o jej du¿oooo..


O tym w³a¶nie wspomnia³em na pocz±tku i to mnie zaciekawi³o.
Marrakesh z BMW lub z Porsche to piêkny kolor pod jednym warunkiem, je¿eli receptura jest zrobiona na markowym mieszalniku, bo w jaki sposób mo¿na zrobiæ kolor za 150 czy 200 PLN, który kosztuje w renomowanych firm ok 500-600 PLN za 1L :shock:
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-02-13, 21:37   

zloty213 napisa/a:
Co do lakieru bezbarwnego to mia³em przyjemno¶c lakierowaæ T4W 4444 wra¿enia pozytywne, bardzo dobry lakier :]


z³oty , ja naprawdê nic nie mam do Twoich wra¿eñ, ale czy czasami przy wyborze klaru nie powinno siê kierowaæ tym jak ten¿e klar bêdzie wygl±da³ za rok, dwa, piêæ ? Czy wra¿enie lakiernika w dniu lakierowania lub dzieñ po nim mo¿e byæ ocen± klaru jako dobrego lub nie ?
 

barteek933
Wysany: 2014-02-13, 21:46   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
i z tym siê muszê zgodziæ z koleg± wy¿ej. sam kupi³em klar z t4w tylko ¿e ht400 i wed³ug mnie jak na amatora lakieruje siê nim bajecznie ³atwo i wygl±da dobrze tylko Ciekawe jak bêdzie za jaki¶ czas to siê oka¿e. ok 3 lata temu malowa³em skuter i lakier by³ z dupont'a i minê³o 3 lata i moim zdaniem nic bardzo siê nie zmieni³o :) tylko ¿e cena za pó³ litra wtedy kompletnego z bezbarwnym to by³o 170z³ , teraz 190 :D
 

Matix 
Wysany: 2014-02-13, 21:58   
0
UP DOWN


Posty: 316
Skd: Rybnik
Te¿ lakierowa³em ca³e BMW klarem z t4w i moim zdaniem to pomy³ka... :x: Po roku przygas³ co by³o tym bardziej widoczne na czarnym lakierze. Teraz od a do z wszystko z MIPY i narazie jest ok :spoko:
 

zloty213 
Wysany: 2014-02-13, 22:28   
0
UP DOWN
z³oty


Pomg: 1 raz
Posty: 93
Skd: Podkarpacie
POLYKAR.PL, W czerwcu tym lakierem lakierowa³em koledze nie du¿o bo tylko 2 elementy ale auto widzê prawie co dziennie i w oczy jeszcze mi siê nie rzuci³o nic niepokoj±cego, zobaczymy jak bêdzie dalej, bêdê obserwowa³ temat ;)
Rozumie Cie doskonale o co Ci chodzi, ale czasami przy wyborze klaru wa¿na rzecz± jest te¿ cena, bo niestety za lakier z tej wy¿szej pó³ki trzeba troche zap³aciæ :)

Jutro bêdzie okazja to porozmawiamy na ten temat :tak:
 

noxes
Wysany: 2014-02-14, 19:01   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 289
Te¿ lakierowa³em lakierami t4w rok i dwa lata temu i jak narazie jest OK, ró¿nicy nie widaæ.
 

barteek933
Wysany: 2014-02-15, 08:19   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
go¶æ z t4w poleci³ mi do gara¿owych warunków ht300 i ht400 a jak zapyta³em o 4444 to powiedzia³ ¿e odpada bo jego trzeba wygrzaæ, powtarzam s³owa te co otrzyma³em w odp :)
 

zloty213 
Wysany: 2014-02-18, 21:59   
0
UP DOWN
z³oty


Pomg: 1 raz
Posty: 93
Skd: Podkarpacie
Zrobi³em kilka zdjêæ o których mówi³em:  
 

Matix 
Wysany: 2014-02-18, 22:03   
0
UP DOWN


Posty: 316
Skd: Rybnik
zloty213, Drzwi masz zrobione z p³yty warstwowej?? :>
 

zloty213 
Wysany: 2014-02-18, 22:07   
0
UP DOWN
z³oty


Pomg: 1 raz
Posty: 93
Skd: Podkarpacie
Tak, ale chyba nie o tym mowa..
 

KK 
Wysany: 2014-02-18, 22:07   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
To jest po polerce?
 
 

juny 
Wysany: 2014-02-18, 22:08   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Tzw. Obornicka :)
_________________

 

zloty213 
Wysany: 2014-02-18, 22:23   
0
UP DOWN
z³oty


Pomg: 1 raz
Posty: 93
Skd: Podkarpacie
KK napisa/a:
To jest po polerce?


Przetar³em delikatnie papierkiem, bo z pó³ roku sie ponieiwera³ i zapyli³ innymi lakierami.
 

krzysokol
Wysany: 2014-03-04, 20:02   PASSEK
0
UP DOWN

Posty: 42
Kolejne postêpy. Niestety zakonczy³ mi siê limit dlatego dajê link do galerii

https://picasaweb.google.com/118009687189777761030/20140304?noredirect=1
 

jedi9 
Wysany: 2014-03-05, 19:45   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 167
Skd: ¯yglin
wsio spoko tylko dlaczego nie rozmatow³e¶nad spawem tego nadkola . tylko taki rant zostawi³e¶
 

maciej214 
Wysany: 2014-03-05, 23:19   
0
UP DOWN


Pomg: 1 raz
Posty: 95
Skd: KNS
Zastanawia mnie sposób podniesienia auta na TYM zdjêciu :shock:
 
 

juny 
Wysany: 2014-03-07, 17:17   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Na jarzeniówce :cool:
_________________

 

krzysokol
Wysany: 2014-03-10, 21:58   
0
UP DOWN

Posty: 42
jedi9 napisa/a:
wsio spoko tylko dlaczego nie rozmatow³e¶nad spawem tego nadkola . tylko taki rant zostawi³e¶
Ewidentnie kto¶ ju¿ poprawia³ ten bok, k³ad gips dlatego postanowi³em nie ruszaæ ¿eby by³o ³atwiej mi wyprowadziæ no i drugi powód jak na pocz±tku pisa³em jestem samoukiem robi³em to pierwszy raz ca³a wiedza jak± posiadam wyniesiona jest z tego forum.
 

krzysokol
Wysany: 2014-03-10, 22:00   
0
UP DOWN

Posty: 42
maciej214 napisa/a:
Zastanawia mnie sposób podniesienia auta na TYM zdjêciu :shock:
Podparte jest na dwóch ko³ach i na ¿abie bardzo stabilnie.
 

krzysokol
Wysany: 2014-03-10, 22:56   Passat
0
UP DOWN

Posty: 42
Patrz±c na pogodê która ostatnio nas rozpieszcza postanowi³em ostro dzia³aæ. Przy takiej pogodzie morale wzros³y dlatego widaæ postêpy. Lewa strona gotowa do przyjêcia szpachlówki zdjo³em barana z progu bo ju¿ gryz³o nieco wyczy¶ci³em zawiasy i co trzeba by³o, dzi¶ po³o¿y³em baranek na podwozie. Uzupe³ni³em galerie o fotografiê z pocz±tku prac jak i dotychczasowych postêpów jest trochê namieszane ale my¶lê ze wiadomo co z czym. Je¿eli chodzi o maskê potrzebowa³em materia³ na pod³ogê :) A jak ju¿ tak sobie piszê to zapytam jak dobrze zabezpieczyæ reperaturkê w nadkolu od ¶rodka (ten rant) my¶la³em ¿eby zrobiæ tak: podk³ad epoksydowy (pistoletem ile siê da³o nanios³em pistoletem poprawi³em pêdzelkiem jest dok³adnie zapodk³adowane) nastêpnie guma klej±co-uszczelniaj±ca (po ca³o¶ci od wewn±trz wpychaj±c we wszystkie szczelinki ) i na koniec baranek (daj±cy siê lakierowaæ Tak z 5mm od rantu do zewn±trz a od wewn±trz grubo ¿eby by³o dobrze) Dodam ¿e rant bêdzie czê¶ciowo zagiêty. Jak s±dzicie czy to dobre zabezpieczenie i jak d³ugo wytrzyma ewentualnie proszê o poradê jak zabezpieczyæ to dobrze i trwale?
Link do galerii: https://drive.google.com/folderview?id=0B09_008rDNtyZXJ6Rl8tOTlVdjA&usp=sharing
 

KK 
Wysany: 2014-03-11, 00:32   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Gratulujê zapa³u. Mi osobi¶cie by siê nie chcia³o. Chyba, ¿e mia³bym ju¿ ze 100ty¶ z³ wyp³aty miesiêcznie i robi³bym to z nudów.
 
 

krzysokol
Wysany: 2014-03-28, 21:24   Passat
0
UP DOWN

Posty: 42
Po d³ugiej przerwie pora uzupe³niæ galeriê zabra³em siê za poprawianie tego co zawodowy blacharz siê dopu¶ci³. Na go³± reperaturkê trochê sie naszlifowa³em zrobione raczej tak sobie namêczê siê zeby to doprowadziæ do normalnego stanu, wypróbowa³em walcarkê dzia³a naprawdê dobrze poni¿ej link do galerii: https://drive.google.com/folderview?id=0B09_008rDNtyZXJ6Rl8tOTlVdjA&usp=sharing
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group