Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
ArczeX 
Wysany: 2015-03-10, 22:02   Budowa kompresora DIY - Foto recenzja
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
Witam serdecznie wszystkich :D

Ostatnio do¶æ mocno doskwiera³ mi brak kompresora, na tyle wydajnego aby z powodzeniem mo¿na malowaæ wiêksze powierzchnie oraz wypiaskowaæ i wyszkie³kowaæ drobne elementy g³ównie motocyklowe.

- Zbiornik z kompresora ASPA 180L
- Sprê¿arka 3090 3x90mm t³ok wydajno¶æ na papierze ssanie 1120l/min ( oczywi¶cie realnie my¶lê ¿e bêdzie oko³o 600 - 700l/min na wydechu )
- Silnik Elektra 5,5KW 2900obr/min
- Ko³a pasowe 350mm sprê¿arka - 110mm silnik
- Presostat 400V do 4KW z odprê¿nikiem
- Stycznik 400V 18A z cewk± 400V
- Wy³±cznik silnikowy PKZM0-16 ( zabezpieczanie silnika )
- Bezpiecznik nadpr±dowy C16
- Zawór bezpieczeñstwa 10Bar 1/4
- Zawór spustowy 1/2
- Zawór zwrotny przy³±cze butla 1" - sprê¿arka 3/4
- Rura miedziana fi22 przy³±czeniowa kompresor - butla
- Odwadniacz 1/2
- Manometr glicerynowy 0 - 10Bar

Zdjêcia z prac jakie zosta³y ju¿ przeprowadzone. Jak widaæ butla by³a "czym¶ polakierowana" wszystko zdzieram do ¿ywej blachy, po wspawaniu wszystkiego bêdzie podk³adowana i malowana.
Chêtnie odpowiem na wszystkie pytania je¶li kto¶ bêdzie chcia³ mogê zamie¶ciæ zdjêcia osprzêtu jaki zakupi³em.
Je¶li pogoda tylko pozwoli bêdê co parê dni zamieszcza³ kolejne postêpy prac. :)

 
 

ursus1992
Wysany: 2015-03-11, 13:27   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
jak na takie wydajnosci to zbiornik troszke ma³y z 270l by sie conajmniej przyda³o
 

ArczeX 
Wysany: 2015-03-11, 14:16   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
Troszkê ma³y fakt, lecz trafi³ siê w rozs±dnej cenie to sk³oni³o mnie do zakupu.
Zawsze z czasem mo¿na pod³±czyæ jeszcze jeden o podobnej pojemno¶ci :spoko:
 
 

hematol 
Wysany: 2015-03-13, 22:13   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
ArczeX napisa/a:
- Rura miedziana fi22 przy³±czeniowa kompresor - butla

To ¶rednica zewnêtrzna?Gdzie zaopatrujesz sie w przewody miedziane?
Widze,ze wszystko z g³ow± robisz,odpowiedni osprzêt,wymiary pod ten kompresor :spoko:
Wrzucaj foty z budowy kompresora :spoko:
 

juny 
Wysany: 2015-03-13, 22:45   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Ja jak robi³em jedn± to robi³êm te¿ z miedzi 22 i polecam ci z czystym sumieniem takie mufy zaciskowe conexa
http://allegro.pl/mufa-zl...5175524454.html

Aktualnie mam zawór calowy i rure 30mm w srodku wiec jest gicio :D
_________________

 

hematol 
Wysany: 2015-03-13, 23:43   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
juny, chodzi³o mi bardziej o przewody miedziane,tzn od pompy do zaworu zwrotnego i 6mm od zaworu zwrotnego do w³±cznika (albo wy³±cznika :D ),znalazlaem tylko 6,35mm :sciana: i z gazu do auta w otulinie niby 6mm :/
 

hematol 
Wysany: 2015-03-13, 23:51   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
juny napisa/a:
Aktualnie mam zawór calowy i rure 30mm w srodku wiec jest gicio :D

30mm w ¶rodku? :shock: Jaka to rura?To przecie¿ 3cm ¶rednicy
 

juny 
Wysany: 2015-03-14, 14:55   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
No przelot jest ³adny :)
Przynajmniej sie nie grzeje i schowana jest za ko³em z wentylatorem :)


_________________

 

ArczeX 
Wysany: 2015-03-14, 15:22   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
hematol napisa/a:
ArczeX napisa³/a:
- Rura miedziana fi22 przy³±czeniowa kompresor - butla

To ¶rednica zewnêtrzna?Gdzie zaopatrujesz sie w przewody miedziane?

Tak ¶rednica zewnêtrzna ¶cianki 1mm akurat teraz zakup rurek zrobi³em na allegro gdy¿ mia³em do wykorzystania kupon rabatowy 50z³ za zakupy za minimum 150z³... tak¿e mo¿na powiedzieæ rura miedziana gratis :D
juny napisa/a:
polecam ci z czystym sumieniem takie mufy zaciskowe conexa

Dok³adnie przy³±cze z kompresora oraz z zaworu zwrotnego mam na zaciski conex :) jedynie kolanka "po drodze" bêd± lutowane twardym lutem

juny, Jaka wydajno¶æ tego kompresora realna i na papierze ?
siatka os³aniaj±ca paski to "tuningowa" aluminiowa z allegro ?
 
 

ArczeX 
Wysany: 2015-03-14, 15:54   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
A prace posuwaj± siê niestety wolnym tempem z racji z³ej pogody :(

 
 

juny 
Wysany: 2015-03-14, 15:57   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Na papierze co ok 900 ale realnie ok 500l, tylko ¿e przy obrotach 800
A mia³em tak± siatke to zrobilem :D
_________________

 

ArczeX 
Wysany: 2015-03-14, 16:15   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
butla 180l ? napisz ile nabija j± od 0 do 8bar bêdzie wiadomo jaka realna wydajno¶æ :D
Konstrukcja bardzo fajnie wykonana jak mo¿esz wrzuæ wiêcej zdjêæ :)
Przy d³ugiej pracy nie nagrzewa siê zbytnio rura ³±cz±ca sprê¿arkê z butl± ?
rozumiem, ja w³a¶nie ca³y czas szukam "czego¶" na siatkê ochronn± ale jeszcze nic konkretnego nie mogê znale¼æ, my¶la³em w³a¶nie nad t± "Tuningow±" ale czy przypadkiem nie jest ona zbyt elastyczna, lekkie uderzenie nie wygina jej ?
 
 

juny 
Wysany: 2015-03-14, 16:31   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
180 od aspy.
Tutaj jak chodzi, jeszcze w czasie pracy nad ni± i przed wymiana lozysk w silniku
https://www.youtube.com/watch?v=VYoZ7EWYlxw


rura jest za ko³em od pompy wiec nie grzeje,
Z samej pompy jak narazie jestem bardzo zadowolony nie poci sie , ani nie puszcza oleju do powietrza :)
A co do siatki co ja mam m³otkiem w nia cenzura/ ? :D jest poto ¿eby ci ma³ego nie wkrêci³o :D
_________________

 

ArczeX 
Wysany: 2015-03-14, 17:16   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
a wiêc z filmiku...
-zbiornik 180L,
-czas nape³niania 195s
-od 0 do 8bar , ( chyba tyle gdy¿ nie by³o dobrze widaæ na filmiku )

Liczymy 180x8=1440
1440/195= 7,38......
7,38x60s= 442L

Wychodzi 442L/min +- 5%

Hehe czasem mo¿na by siê oprzeæ i jajka sch³odziæ :D ogólnie lubiê robiæ rzeczy przypadkoodporne :P
 
 

juny 
Wysany: 2015-03-14, 17:35   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Rupes i saty ciagnie :) mi to wystarczy
Da³bym 1400 obrotow to by by³o ponad 650 ale po co? Tak ma dluzsza zywotnosc
_________________

 

ursus1992
Wysany: 2015-03-14, 20:00   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
jakby Ci przysz³o caly dach szlifowac czy jak±¶ wieksz± maske to nonstop chodzi³a przy rupesie
 

juny 
Wysany: 2015-03-14, 20:02   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Szczerze to nawet nie wiem , bo mam j± w pomieszczeniu ok. 20 metrow dalej i nie sz³ysze jej :)
Wiem tylko ¿e tlenu nie brakuje
_________________

 

hematol 
Wysany: 2015-03-14, 21:01   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
ArczeX, dziêki za odpowiedz,pyta³em bo widzia³em ró¿ne kompresory nawet 200L mia³y rurki miedziane nie pamietam 14-16mm zewn?,wiec przypuszczam ze w ¶rodu bedzie 10mm.zastanawia³em sie jakie u¿yæ,jakiej ¶rednicy,w sumie 10mm do b.du¿y przep³yw,szybkoz³±czki maj± co¶ ko³o 7mm w ¶rodku a przep³yw 1000L/min
 

hematol 
Wysany: 2015-03-14, 21:03   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
juny, b.fajny kompresor :spoko: wg m,nie w zupe³no¶ci wystarczy,ja musze zadowoliæ sie trochê mniejszym bo mam tylko 230v dlatego pod tym k±tem robie kompresor.Jak± farbê u¿y³e¶ do malowania kompresora,jak zrobi³e¶ tak± strukturkê?
 

KK 
Wysany: 2015-03-14, 21:07   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Juny fajny z Ciebie ch³op, ale taki bajkopisarz, ¿e szok.
_________________

 
 

juny 
Wysany: 2015-03-14, 21:09   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Haha struktura ala pendzel :D

Z tym siê okurat nie bawi³em :D jeszcze KK mnie za to sciga³ :D ze fuszerka ^^

Czemu bajkopisarz ? chodzi ci o to ¿e jej nie slysze??
_________________

 

hematol 
Wysany: 2015-03-14, 21:12   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Ja widzia³em w castoramie kompresory maj± fjan± strukturkê,nie chce czego¶ wymmy¶lnego ale my¶la³em czy nie pomalowaæ szarym barankiem Wurth-a i na to klarem prysnaæ... :x: ?
 

ursus1992
Wysany: 2015-03-15, 10:36   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
Juny ta twoja wydajnosc to taka chyba troche przesadzona niee? :D :D
 

ArczeX 
Wysany: 2015-03-15, 11:16   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
juny napisa/a:
Rupes i saty ciagnie :) mi to wystarczy
Da³bym 1400 obrotow to by by³o ponad 650 ale po co? Tak ma dluzsza zywotnosc

I oto chodzi, jak siê robi kompresor to dostosowuje siê go do potrzeb... je¶li twoje wszystkie spe³nia to jest OK :spoko:
A co do obrotów te sprê¿arki mog± pracowaæ z max 950obr/min
Jeszcze pytanie co do sprê¿arki jak d³ugo j± ju¿ masz i czy czêsto u¿ywasz ? by³y jakiekolwiek k³opoty z ni± ?
hematol napisa/a:
widzia³em ró¿ne kompresory nawet 200L mia³y rurki miedziane nie pamietam 14-16mm zewn?,wiec przypuszczam ze w ¶rodu bedzie 10mm.

wszystko zale¿y od wydajno¶ci sprê¿arki nie od pojemno¶ci butli czym mniejsza wydajno¶æ tym mniejszej ¶rednicy mo¿na zastosowaæ przewody, zbyt ma³y przekrój przewodu bêdzie du¿ym obci±¿eniem dla sprê¿arki dodatkowo wzro¶nie jego temperatura podczas pracy a jak wiadomo gor±ce powietrze podczas sch³adzania skrapla siê i mamy w butli oraz odwadniaczu wiêcej kondensatu.
hematol napisa/a:
my¶la³em czy nie pomalowaæ szarym barankiem Wurth-a i na to klarem prysnaæ... :x: ?
wszystko kwestia gustu... ja jestem za lustrzan± g³adzi± lakieru... mo¿e trzasnê kompresor jakim¶ metalikiem po skoñczeniu :fiu:
ursus1992 napisa/a:
Juny ta twoja wydajnosc to taka chyba troche przesadzona niee? :D :D
nie wiem czy czytasz wszystkie posty ale dobrze by by³o... realna wydajno¶æ zosta³a obliczona 442L/min +-5% :roll:
 
 

juny 
Wysany: 2015-03-15, 11:40   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Nie, nie mia³em ¿adnych k³opotów z ni±. Chodzi co¶ ponad rok moze 1,5.
O ile dobrze pamiêtam wy³±cznik mam ustawiony na 8,5 bar, ale to ju¿ mniejsza z tym.

Chodzi i nic sie nie dzieje to jest najwazniesze.
_________________

 

KK 
Wysany: 2015-03-15, 12:07   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Twój kompresor nie chodzi³ pewnie nawet kilkana¶cie godzin. Obstawiam, ¿e nie przekroczy³ nawet 100h ciag³ej pracy. Mój ma na dzieñ dzisiejszy 75h pracy, a mam nieca³e dwa lata. Zreszt± co on tam wielkiego chodzi jak lakierujesz raz na tydzieñ. Jak stuknie mu realne 500h to wtedy miarodajnie mo¿na powiedzieæ co mu dolega.
_________________

 
 

ursus1992
Wysany: 2015-03-15, 13:02   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
[quote="ArczeX"]
juny napisa/a:
R
ursus1992 napisa/a:
Juny ta twoja wydajnosc to taka chyba troche przesadzona niee? :D :D
nie wiem czy czytasz wszystkie posty ale dobrze by by³o... realna wydajno¶æ zosta³a obliczona 442L/min +-5% :roll:


czytam ja mam abac 5900 ok 500l na wydmuchu i jest to malo na rupesa przy szlifowaniu calego samochodu np podk³adu pewnie by sie zatra³a , wiec dlatego twierdze ze to ma³o , jeden dwa elementy przeszlifowac ok ale nie na d³uzsz± mete..
 

ArczeX 
Wysany: 2015-03-15, 15:15   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
Wszystko zale¿y od przeznaczenia kompresora jak kto¶ p³aci zus i dodatkowo jeszcze co¶ na tym zarabia wiadomo ¿e nie robi jednego samochodu w miesi±cu i sprzêt musi byæ adekwatny do ilo¶ci zleceñ.
Nie wiem jak kolega juny, ale ja z malowania nie ¿yje i maluje g³ownie motocykle czasem trafia siê jaka¶ maska czy drzwi od samochodu. I skoro juny, przez 1,5 roku u¿ywania sprê¿arki nie mia³ z ni± problemów i napêdza³ jeszcze rupesa to nie jest ¼le.

My¶lê ¿e fajnie by by³o jakby koledzy z forum pochwalili siê czym napêdzaj± swoje sprzêty i jak siê te sprê¿arki sprawuj±. A je¶li kto¶ korzysta z samoróbki zdjêcia mile widziane :spoko:
 
 

ArczeX 
Wysany: 2015-03-16, 18:49   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
S³oñce ¶wieci tak¿e budowa kompresora posuwa siê na przód.
Dzisiaj pozby³em siê ca³ej warstwy szlamu lakierniczego jaki pokrywa³ zbiornik wszystko fajnie wyczy¶ci³em, wiêc jutro mo¿na spawaæ :D
A na dole graty zakupione do Kompresora niemal wszystkie :)

 
 

hematol 
Wysany: 2015-03-16, 21:46   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
ArczeX, widzê,¿e masz w¶ród tych gratów co zakupi³e¶ manometr glicerynowy,co on daje ten glicerynowy?
  
 

Kamil1997 
Wysany: 2015-03-16, 21:50   
0
UP DOWN

Posty: 174
Skd: RSR
ArczeX, ta sprê¿arka 3090 to jest ta za 550z³ z allegro ?
 

ArczeX 
Wysany: 2015-03-16, 22:11   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
hematol napisa/a:
ArczeX, widzê,¿e masz w¶ród tych gratów co zakupi³e¶ manometr glicerynowy,co on daje ten glicerynowy?

Manometr glicerynowy w porównaniu do zwyk³ego daje dok³adniejszy i czytelniejszy odczyt ci¶nienia w warunkach gdzie jest nara¿ony na drgania czy wibracje, jednocze¶nie je¶li jest konieczno¶æ zamontowania manometru blisko sprê¿arki w znacznym stopniu "wyg³adza" delikatne skoki ci¶nienia które powoduj± drgania wskazówki w zwyk³ym manometrze.
Kamil1997 napisa/a:
ArczeX, ta sprê¿arka 3090 to jest ta za 550z³ z allegro ?

Nie, jest ona na allegro za 670z³ na dzieñ dzisiejszy :fiu:
 
 

hematol 
Wysany: 2015-03-16, 22:23   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
ArczeX, :spoko:
 

ArczeX 
Wysany: 2015-03-26, 01:16   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
ma³y UP :!:

prawie po dwóch tygodniach doprosi³em siê tokarza o ¿eliwne ko³o pasowe na silnik, wiêc prace wreszcie id± na przód :jupi:
Na zdjêciu widaæ napinacze silnika w³asnego pomys³u :D które s± wyposa¿one w ruchome kulki od ³o¿yska dziêki czemu podczas naci±gu w silniku nie "wy¿³abia" siê bruzda a sam naci±g bardzo delikatnie siê wkrêca.Ogólnie prace przebiegaj± bez wiêkszych problemów, jedynie mia³em niespodziankê przy zakupie pasków klinowych by³y do wyboru Chiñskie za 11z³ szt. oraz Polskie za 35z³ szt. mówiê... kur... przyoszczêdzê chocia¿ na paskach jak siê zu¿yj± za szybko to wtedy pójdê w jako¶æ... wiêc kupuje chinole w dotyku jak kawa³ek gównianego plastiku ;P ale to nic... po za³o¿eniu okaza³o siê ¿e mimo identycznego rozmiaru jeden jest wiêkszy od drugiego :x:Od razu na drugi dzieñ pojecha³em je oddaæ i kupi³em Polskie jak widaæ na pierwszych zdjêciach wszystko ³adnie le¿y i jednak niema co oszczêdzaæ.

Mam jeszcze pytanie jako ¿e zbli¿am siê du¿ymi krokami do malowania proszê o jakie¶ wskazówki co do pozbycia siê nierówno¶ci na zbiorniku po szlifowaniu ciêciu itp. chcê uzyskaæ jak najlepsz± g³adko¶æ pow³oki... czy sam podk³ad akrylowy jest w stanie to wype³niæ czy daæ szpachlê natryskow±... potrzebujê co¶ w miarê efektywnego a taniego za razem w koñcu to nie Ferrari ^^
 
 

hematol 
Wysany: 2015-03-27, 21:47   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
orginalne kompresory maj± fajn± srtukturkê,pobobaj± mi sie w szarym kolorze,sam zastanawam sie czy taki kompresor prysn±æ,jak pisa³em wcze¶niej mo¿e drobny baranek i na to klar :D
 

ArczeX 
Wysany: 2015-03-27, 23:18   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
Co komu siê podoba... Kwestia gustu struktura nie jest w moim typie i koniecznie muszê mieæ g³adko¶æ i po³ysk :D
 
 

KK 
Wysany: 2015-03-27, 23:22   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jak±¶ farbê mo¿na kupiæ, np gruntoemaliê z Novola Industriala.
_________________

 
 

ArczeX 
Wysany: 2015-04-08, 14:33   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
Ma³y po¶wi±teczny UP :D
Podstawa pod sprê¿arkê i silnik ju¿ ustawiona wstêpnie wspawana, wala³y siê jakie¶ zbêdne "szpreje" to u¿y³em ich jako zabezpieczenie antykorozyjne pod podstawêMacie jakie¶ pytania sugestie piszcie dyskusja mile widziana :spoko:
 
 

ArczeX 
Wysany: 2015-04-17, 18:40   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
A oto i pierwsze uruchomienie sprê¿arki :D na "luzie" bez problemu startuje w Trójk±cie bez prze³±cznika czasowego Gwiazda-Trójk±t 8-)

https://www.youtube.com/watch?v=1G6dNHAk_pM
 
 

juny 
Wysany: 2015-04-17, 20:25   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Fajnie chodzi :)
_________________

 

ArczeX 
Wysany: 2015-04-23, 20:12   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
dzisiaj by³o pierwsze pompowanie :D butle 180L nabija w 1:55min co daje jakie¶ ~750L/min :fiu: dodam ¿e nie ma problemu z startem silnik 5,5KW rusza bez problemu w trójk±cie nawet przy 7 bar. bez upuszczonego powietrza z uk³adu a bezpieczniki ca³e :D
 
 

slawciu 
Wysany: 2015-04-24, 11:24   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 259
Skd: Kielce
masz liste wydatków? jakie koszta poszczególnych czê¶ci ? zastanawiam siê czy kupiæ abaca 5900b czy cos samemu zrobiæ
 

ArczeX 
Wysany: 2015-04-25, 20:26   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
W najbli¿szym czasie postaram siê zrobiæ kosztorys... co do "samemu" czy "kupiæ" wszystko wed³ug mnie zale¿y do czego ma byæ kompresor i czêsto¶æ jego u¿ywania.
Kompresor za 4000z³ - 5000z³ je¶li ma byæ u¿ywany raz dwa razy w tygodniu przez godzinê dwie dla mnie taki zakup mija siê z celem, warto wtedy zrobiæ jak±¶ samoróbkê, natomiast kiedy mamy zak³ad, lakiernie itp. z przerobem w którym kompresor chodzi dzieñ w dzieñ po kilka czy te¿ kilkana¶cie godzin nie warto szczêdziæ i w takim wypadku warto zainwestowaæ dobr± kwotê w dobry sprzêt z gwarancj± !
 
 

hematol 
Wysany: 2015-04-28, 23:33   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
ArczeX, po co s± 2 manometry w tym kompresorze?Ten mniejszy to chyba nie jest reduktor?
 

ArczeX 
Wysany: 2015-05-01, 09:07   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
Mniejszy to "za¶lepka" :D w jego miejscu bêdzie zawór bezpieczeñstwa
 
 

Kamil1997 
Wysany: 2015-05-01, 22:20   
0
UP DOWN

Posty: 174
Skd: RSR
ArczeX móg³by¶ podaæ link gdzie kupi³e¶ sprê¿arke ?
 

ArczeX 
Wysany: 2015-05-05, 00:04   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
Sprê¿arkê naby³em na allegro okazyjnie za 400z³ nowa, przepracowa³a zaledwie godzinê po zdjêciu g³owicy z jednego cylindra faktycznie minimalne ¶lady u¿ytkowania leciutko przytarte honowanie w jednym miejscu.
Dok³adnie jest to sprê¿arka z linku poni¿ej
http://allegro.pl/pompa-s...5267191421.html

Nie wiem tylko po jakiego grzyba pisz± zalecany silnik 7,5KW jak z powodzeniem wystarcza 5,5KW pokusi³ bym siê nawet o stwierdzenie ¿e 4KW te¿ da³by radê :D

Ciekaw jest tej sprê¿arki http://allegro.pl/sprezar...4995174201.html identyczna poza kolorem a ponad 200z³ dro¿sza... przypuszczam ¿e to oryginalny niemiecki lakier i filtry powietrza tak podbijaj± cenê ^^

Dla potomnych po wyga¶niêciu linku allegro w za³±czniku zdjêcie i nazwa u¿ytkownika który sprzedaje sprê¿arki - Sprzedaj±cy - JaCiTo_Sprzedam

5267191421.jpg
Plik cignito 324 raz(y) 110.9 KB

 
 

juny 
Wysany: 2015-05-05, 00:11   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Z tego "popielatego" kolorku ja mam V-ke 2090 i jak na razie jestem zadowolony :D
_________________

 

tom cio
Wysany: 2015-05-05, 09:05   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Ja te¿ niedawno kupi³em chiñczyka czarnego ale v2, pisz± ¿e silnik miniumum 4kw, ja mam 3kw i nawet bez wiatraka z ty³u (musia³em pilnie psikn±æ 4 elementy a nie dosta³em od rêki w sklepie) zrobi³ siê lekko letni. Sprê¿arka pracuje u mnie przy airgunsie, bañka 150l i podczas lakierowania g³owicê zawsze mo¿na by³o dotkn±æ i przytrzymaæ rêk± bez obaw o poparzenie. A u was jak z temperatur± wygl±da? ;)
 

ArczeX 
Wysany: 2015-05-05, 10:42   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
juny napisa/a:
Z tego "popielatego" kolorku ja mam V-ke 2090 i jak na razie jestem zadowolony :D

Czyli niemiecki lakier w po³±czeniu z filtrami robi swoje :D oby jak najd³u¿ej :D
tom cio napisa/a:
Ja te¿ niedawno kupi³em chiñczyka czarnego ale v2, pisz± ¿e silnik miniumum 4kw, ja mam 3kw i nawet bez wiatraka z ty³u (musia³em pilnie psikn±æ 4 elementy a nie dosta³em od rêki w sklepie) zrobi³ siê lekko letni. Sprê¿arka pracuje u mnie przy airgunsie, bañka 150l i podczas lakierowania g³owicê zawsze mo¿na by³o dotkn±æ i przytrzymaæ rêk± bez obaw o poparzenie. A u was jak z temperatur± wygl±da? ;)

V'ka a jakiej wielko¶ci t³oki 65 - 80 czy 90 ? Zale¿y jaki masz silnik ile obrotów ? je¶li 14XXobr. i prze³o¿enie jakie¶ du¿e sprê¿arka bêdzie mia³a na tyle ma³e obroty ¿e nie bêdzie w stanie siê "spociæ" u mnie g³owice po d³u¿szym pompowaniu s± do¶æ gor±ce a silnik zawsze tylko leciutko ciep³y. Brat kupi³ "oryginalny chiñski kompresor" V z t³okami 65 na silniku niby 4KW pisze ale jego wielko¶æ ¶rednica wa³ka i ciê¿ar nie ¶wiadcz± o tym zbyt dobrze na oko da³bym mu z 2,5KW ( przy d³u¿szej pracy do¶æ mocno siê grzeje ) kompresor ogólnie dobrze wygl±da i dobrze dzia³a jedynie bañka jakby z papieru pukniesz i masz wra¿enie ¿e walisz po karoserii samochodu... cieniutka blacha... dosyæ obawia siê tego i buduje na zewn±trz dla niego skrytkê w razie gdyby butla popu¶ci³a ^^
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group